Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια»: ειδική διοργάνωση με θέμα την αντίδραση στην κρίση COVID-19  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινιάζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για ένα ειδικό βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ). Με τίτλο «Επιχειρηματικότητα για μια βιώσιμη ανάκαμψη», οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να στηρίξουν τις ΜΜΕ κατά την επόμενη διετία. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 28η Οκτωβρίου 2020.

Κάθε χρόνο, το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε τρεις πόλεις, περιφέρειες ή δήμους περιφέρειες με εξαιρετικές μελλοντοστρεφείς στρατηγικές για τη στήριξη των ΜΜΕ, των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων. Το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» προσφέρει αναγνώριση και προβολή σε τοπικές ή περιφερειακές επιχειρηματικές στρατηγικές και παρέχει πρόσβαση σε ένα διευρυνόμενο δίκτυο πρωτοπόρων εδαφικών οντοτήτων που επιδιώκουν ενεργά την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους οικοσυστημάτων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά έργα.

Η φετινή ειδική διοργάνωση βασίζεται στη διευρυμένη διοργάνωση του βραβείου ΕΕΠ 2021 και ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγικές για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις της κρίσης της νόσου COVID-19. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε έως και έξι περιφέρειες που θα κατέχουν το σήμα ΕΕΠ για περίοδο δύο ετών (2021 και 2022), με στόχο να τις συνδράμει στη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικών επιτυχημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης.

«Η ανασυγκρότηση της ενωσιακής οικονομίας μετά την κρίση της νόσου COVID-19 θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Οι τοπικές μας οικονομίες θα χρειαστούν εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση και καινοτομία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση Οι επιδόσεις των ΜΜΕ θα αποτελέσουν ένα από τα κλειδιά για την επανεκκίνηση του κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητάς της. Θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις πολιτικές μας, τα τοπικά αναπτυξιακά μας σχέδια και τις στρατηγικές μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» , δήλωσε ο Michael Murphy , πρόεδρος της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECON) της ΕτΠ.

Η ειδική διοργάνωση του βραβείου ΕΕΠ εγκαινιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια συζήτησης με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας και τα μέτρα αντίδρασης της ΕΕ για τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία.

« Το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας αποτελεί απόδειξη ότι ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις αποφασιστικές δράσεις που θα ληφθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία της ΕΕΠ, που κινητοποιεί τις περιφέρειες και τις πόλης της ΕΕ να θέσουν την επιχειρηματικότητα στην αιχμή των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης τους », ανέφερε η Kristin Schreiber , Διευθύντρια της ΓΔ GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της κριτικής επιτροπής του βραβείου ΕΕΠ.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο ΕΕΠ 2021-2022 θα παραμείνει ανοικτή έως την 28η Οκτωβρίου 2020 . Για την υποβολή υποψηφιότητας, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΕΕΠ .

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023