Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2024: έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους και περιφέρειες που προωθούν μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη  

Οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι της Ευρώπης που επιθυμούν να αναδείξουν, να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν τη στρατηγική και την εμπειρία τους όσον αφορά την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να υποβάλουν τώρα υποψηφιότητα για το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) του 2024 που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Με γενικό θέμα «Πόλεις και περιφέρειες σε πορεία προς μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη», το βραβείο ΕΕΠ 2024 θα αναδείξει τοπικές και περιφερειακές δράσεις που θα στηρίξουν, κατά την επόμενη διετία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών τους. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις στρατηγικές τους έως τις 29 Μαρτίου 2023.

Η έναρξη της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο ΕΕΠ 2024 ανακοινώθηκε κατά τη Συνέλευση των ΜΜΕ στην Πράγα, τη σημαντικότερη εκδήλωση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με την τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τα μέλη της πιστεύουν ακράδαντα στη δύναμη της δράσης από τη βάση προς την κορυφή για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ως εκ μέρους μας συμβολή σε μια πιο καινοτόμο, βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη, με εστίαση στην ευημερία των πολιτών και στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια έχει καταστεί αναγνωρισμένο σήμα αριστείας, το οποίο συνδέει ομόφρονες περιφέρειες σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και υποστηρίζει τη μεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διασυνοριακό επίπεδο».

Η υποστήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη βάση προς την κορυφή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΠ, η ΕτΠ συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ, καθώς και των βασικών προτεραιοτήτων του στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024 σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το σήμα ΕΕΠ αποτελεί ευκαιρία για τους τοπικούς και τους περιφερειακούς φορείς προκειμένου να αναδείξουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και οι επιχειρηματίες στην καθοδήγηση της οικονομίας της ΕΕ προς μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Το έργο αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά την τρέχουσα συγκυρία, όπως τόνισαν οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» της ΕτΠ που πραγματοποιήθηκε στο Τσβόλε στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία τα μέλη της ΕτΠ ζήτησαν επειγόντως ενωσιακά μέτρα αρωγής των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των διογκούμενων τιμών της ενέργειας, του πληθωρισμού και των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση θα επιτευχθούν μόνον εάν το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ είναι απολύτως κατάλληλο για τις ΜΜΕ και υποστηρίζεται μέσω ισχυρής χρηματοδότησης.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας για το βραβείο ΕΕΠ 2024 είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει ετησίως μέχρι τρεις περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται το σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» για το επόμενο έτος.

Το σήμα της ΕΕΠ θεσπίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι SME United, Eurochambres, Social Economy Europe και EURADA.

Οι νικητές των βραβείων ΕΕΠ 2023 ήταν: η Βαρκελώνη (Ισπανία), η Πενέλα (Πορτογαλία) και η Δυτική Πομερανία (Πολωνία).

Οι νικητές του βραβείου για το 2024 θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούλιο του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας», συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των προηγούμενων νικητών από το 2011, είναι διαθέσιμες εδώ.

Επικοινωνία:

Piotr ZajaczkowskiΤηλ.: +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Για δημοσιογραφικές ερωτήσεις:

Theresa Sostmann

Tηλ.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023