Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020» απονέμεται στον δήμο Gdańsk/στην περιφέρεια Pomorskie (Πολωνία), στην περιφέρεια του Gothenburg (Σουηδία) και στην περιφέρεια της Navarra (Ισπανία)  

Με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ), τον οποίο απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), επιβραβεύονται οι περιφέρειες με το πλέον αξιόπιστο και μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα. Φέτος, νικητές αναδείχθηκαν ο δήμος Gdańsk σε συνεργασία με την περιφέρεια Pomorskie, η επιχειρηματική περιφέρεια του Gothenburg και η περιφέρεια της Navarra τόσο για τις εξέχουσες στρατηγικές τους όσο για και την προσήλωση τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας εντός της επικράτειάς τους.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz συνεχάρη τους νικητές δηλώνοντας τα εξής: «Το φετινό βραβείο “Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια” αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν παρέχεται σε μια επιχειρηματική κοινότητα η δυνατότητα να ακμάσει, οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνθέσουν τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Οι νικητές αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας και αποδεικνύουν ότι, μέσω της συνεργασίας, της καινοτόμου σκέψης και της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών σε τοπικό επίπεδο, καθίστανται κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη».

«Από τότε που εγκαινιάστηκε η πρωτοβουλία ΕΕΠ, επιβραβεύσαμε είκοσι επτά εδαφικές περιοχές προερχόμενες από δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μεγαλύτερες και μικρότερες περιφέρειες, μητροπολιτικές και αγροτικές περιοχές, περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που προσπαθούν να καλύψουν την οικονομική τους υστέρηση, περιοχές που κατέχουν κεντρική γεωγραφική θέση, αλλά και πιο απομακρυσμένες και απόκεντρες περιοχές. Όλοι οι βραβευθέντες μάς κατέστησαν ήδη σαφές ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , δήλωσε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της ΕτΠ Markku Markkula κατά την έναρξη της τελετής απονομής του βραβείου.

Δήμος Gdańsk/Περιφέρεια Pomorskie, Πολωνία

Η κοινή αίτηση υποψηφιότητας του δήμου Gdańsk και της περιφέρειας Pomorskie βασίζεται σε ένα συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ανάπτυξης. Οι δημογραφικές αλλαγές και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν πρόκληση τόσο για τη συγκεκριμένη περιφέρεια όσο και για άλλες εδαφικές περιοχές της Πολωνίας. Η στρατηγική για την ΕΕΠ του δήμου Gdańsk/της περιφέρειας Pomorskie βασίζεται στην πρόσληψη και στην απόκτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην πραγματοποίηση επενδύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή της εν λόγω περιφέρειας πραγματοποιήθηκε με βάση το εντυπωσιακό σύνολο στοχευμένων δράσεών της για την προσέλκυση, την προώθηση και τη διατήρηση των ταλέντων, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων ΜΜΕ, καθώς και για την παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης στους νέους.

«Το σύνθημα της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανοικτού πνεύματος αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από απλώς μεγαλεπήβολα ιδεώδη διότι βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη. Ο δήμος Gdańsk και η περιφέρεια Pomorskie υποστηρίζουν όλα τα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης: την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των επιχειρήσεων, καθώς και την τόνωση της συνεργασίας και της επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού, στάδια τα οποία αποτελούν στο σύνολό τους συνδετικά στοιχεία του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας το 2020», δήλωσαν ο Alan Aleksandrowicz , αντιδήμαρχος Gdańsk, και ο Mieczysław Struk , περιφερειάρχης του βοεβοδάτου Pomorskie.

Επιχειρηματική περιφέρεια Gothenburg, Σουηδία

Η περιφέρεια Gothenburg είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης χάρη σε γιγαντιαίες επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη και στις υποδομές. Η στρατηγική για την ΕΕΠ της περιφέρειας Gothenburg είναι εστιασμένη στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την άνθιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ως εκ τούτου, η εν λόγω στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από έξι κεντρικούς άξονες: προσφορά δεξιοτήτων· άσκηση έλξης· υποδομές και προσβασιμότητα· διαθεσιμότητα γαιών· επιχειρηματικό κλίμα· και ικανότητα καινοτομίας.

«Το βραβείο “Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020” μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Η επιχειρηματική περιφέρεια Gothenburg διαθέτει μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την επιχειρηματικότητα! Ωστόσο, η πολυτιμότερη συνιστώσα της έγκειται στην ικανότητα της εν λόγω περιφέρειας να επιδεικνύει ευρύτητα πνεύματος και να ακούει προσεκτικά τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μαζί με τουλάχιστον 35 ενδιαφερόμενους φορείς και να αναλαμβάνει από κοινού δράση για την επίτευξη και τη διατήρηση ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος. Αυτή η ανεκτίμητης αξίας ικανότητα συνεργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 120.000 νέων θέσεων εργασία έως το 2035. Η απονομή αυτού του σημαντικού βραβείου θα μας βοηθήσει να αντλήσουμε έμπνευση και κίνητρα προκειμένου να διαφυλάξουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την επιχειρηματικότητα» , δήλωσε ο Axel Josefsson , πρόεδρος της Ένωσης Τοπικών Αρχών της περιφέρειας του Gothenburg και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Gothenburg.

Περιφέρεια της Navarra, αυτόνομη κοινότητα της Ισπανίας

Η περιφέρεια της Navarra, η οποία πρωτοστατεί για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ισπανία, έχει ως στόχο τη βελτίωση του ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού. Η εν λόγω περιφέρεια διαμορφώνει επί του παρόντος το επιχειρηματικό της σχέδιο για την περίοδο 2020-2022, στο οποίο καθορίζονται οι στοχευμένες δράσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της πορείας της με μέλημα τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης των επιχειρήσεων, της ετήσιας ανάπτυξης και των δεικτών του ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η «Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης – Navarra S3» της εν λόγω περιφέρειας περιλαμβάνει ορισμένους βασικούς πυλώνες, όπως η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η μείωση του κανονιστικού φόρτου, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις αγορές, αλλά και η διεθνοποίηση.

«Η κυβέρνηση της Navarra είναι προσηλωμένη σε μια κοινωνικά και εδαφικά συνεκτική Navarra, ανοικτή και διασυνδεδεμένη, αποτελούμενη από δημιουργικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες που μοχθούν για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία διακρίνεται για τα βιομηχανικά της πλεονεκτήματα, τη δέσμευσή της απέναντι στο περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής, υπό συνθήκες διαφάνειας και εμπιστοσύνης, προκειμένου να καταστεί σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη» , δήλωσε ο Manu Ayerdi , αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Navarra.

Βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020»

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει τρεις περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) για το επόμενο έτος.

Η κριτική επιτροπή της ΕΕΠ ―που απαρτίζεται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους και αυτοδιοικητικές ενώσεις― θα παρακολουθεί την υλοποίηση των βραβευθεισών στρατηγικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 προκειμένου να εξασφαλίσει στους νικητές μια αντικειμενική «εξωτερική» ματιά σχετικά με τις πολιτικές τους και την συντελούμενη πρόοδο κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους. Οι νικητές του βραβείου ΕΕΠ 2020 μπορούν να ανταλλάσσουν και να συζητούν τα κυριότερα αποτελέσματα και επιτεύγματά τους με άλλες περιφερειακές και τοπικές αρχές ως τμήμα του δικτύου ΕΕΠ.

Φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στο Flickr

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ.: +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Τηλ.: +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KEY-CONCLUSIONS-EER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
23.03.2022