Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζει ομάδα επαφής με το Ηνωμένο Βασίλειο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συγκρότησε ομάδα επαφής με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών γραμμών επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δήμων, των περιφερειών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί απόρροια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας επαφής «ΕτΠ-Ηνωμένο Βασίλειο», η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 22 Σεπτεμβρίου, είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και απευθυνόταν αποκλειστικά σε πολιτικούς προερχόμενους από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Michel Barnier , επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Kati Piri (NL/PES), συνεισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβαν το λόγο ενώπιον περιφερειαρχών, δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Οκτωβρίου, η οποία θα χρειαστεί εν συνεχεία να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελλείψει συμφωνίας, οι υφιστάμενοι νομικοί δεσμοί ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα εκλείψουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Της ομάδας επαφής προεδρεύει ο Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, ο οποίος δήλωσε: «Το σημερινό αδιέξοδο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει να κλείσει την πόρτα στη διατήρηση της συνεργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διότι —ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων— οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται και μετά το 2020. Θεωρούμε ενθαρρυντικό ότι τα μέλη των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων κοινοβουλίων και συνελεύσεων ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για τη διατήρηση κάποιου δεσμού μαζί μας. Το Brexit θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, όπως η Βρετάνη. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και να τεθούν πάραυτα σε εφαρμογή τα καθεστώτα στήριξης που είναι διαθέσιμα για τις περιφέρειες, όπως το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα είναι οι πρώτες που θα βιώσουν τις συνέπειες της τελικής διαπραγμάτευσης για το Brexit στη ζωή των πολιτών.

Η ομάδα επαφής θα συνεδριάζει έως τρεις φορές ετησίως για τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο, την κυκλοφορία αγαθών, ατόμων και υπηρεσιών, καθώς και τις μεθόδους συνέχισης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Πρόκειται για μονομερές όργανο απαρτιζόμενο από 12 τακτικά μέλη της ΕτΠ, συν έναν παρατηρητή από τη νεοσυσταθείσα Ομάδα των Πρασίνων της ΕτΠ. Η ομάδα επαφής με το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσκαλεί εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων κοινοβουλίων και συνελεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στις συνεδριάσεις της, σε συνάρτηση με την ημερήσια διάταξη της εκάστοτε συνεδρίασης. Η ομάδα επαφής μπορεί επίσης να δέχεται προσκλήσεις από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια και τις συνελεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διοργάνωση συνεδριάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η εξερχόμενη αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕτΠ ζήτησε τη σύσταση ενός οργάνου επιφορτισμένου με τη διατήρηση και την προώθηση αγαστών σχέσεων μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτός από τον κ. Chesnais-Girard, τα μέλη της ΕτΠ που απαρτίζουν την ομάδα επαφής είναι τα εξής: η Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPP), επικεφαλής της ολλανδικής αντιπροσωπείας και δήμαρχος Χοφ φαν Τβέντε· ο Michael Murphy (IE/EPP), επικεφαλής της ιρλανδικής αντιπροσωπείας και μέλος του κομητειακού συμβουλίου του Τιπερέρι· ο Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθιας· η Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), δήμαρχος Γκντανσκ· ο Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), δήμαρχος Λέμβιγκ· ο Pehr Granfalk (SE/EPP), δήμαρχος Σόλνα· η Antje Grotheer (DE/PES), αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου της Βρέμης· ο Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Φλέβολαντ· η Maria Gomes (PT/PES), δήμαρχος Πορτιμάο· ο Karl Vanlouwe (BE/European Alliance), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου· και ο Oldřich Vlasák (CZ/ECR), δημοτικός σύμβουλος Χράντετς Κράλοβε. Η Henrike Müller (DE), μέλος του Κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου της Βρέμης συμμετέχει στην ομάδας επαφής ως παρατηρητής της Ομάδας των Πρασίνων.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :