Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Περισσότεροι από 600 πολιτικοί συμμετέχουν στην #EURegionsWeek για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και την περιφερειακή πολιτική  
Η #CoRplenary συζητά σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, την πολιτική συνοχής, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και την ψηφιακή και οικολογική μεταστροφή

Στις 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η 17η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εκεί θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο οικολογικής, πιο συμμετοχικής και πιο έξυπνης Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεματικής εβδομάδας, η οποία θα ξεκινήσει με μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθούν περί τις 400 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα τον μετασχηματισμό των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα. Από τις 8 έως τις 9 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα πραγματοποιήσει επίσης τη σύνοδο ολομέλειάς της #CoRplenary , κατά την οποία τα μέλη της θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Younous Omarjee, ως προς τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ με τον Επίτροπο κ. Oettinger, καθώς και σχετικά με την οικολογική και ψηφιακή μεταστροφή με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας κα Tytti Tuppurainen.

17η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών , 7-10 Οκτωβρίου, #EURegionsWeek

Η #EURegionsWeek θα αποτελέσει και πάλι μια μοναδική ευκαιρία για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες χρησιμοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τα ταμεία συνοχής καθιστούν την Ευρώπη πιο οικολογική, πιο συμμετοχική και πιο έξυπνη. Η ετήσια διάσκεψη που συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η φετινή διοργάνωση θα συγκεντρώσει περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, δημοσίων υπαλλήλων, εμπειρογνωμόνων, καθώς άνω των 600 πολιτικών από το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε περίπου 400 εργαστήρια και συζητήσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες δικτύωσης σχετικά με τις διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής.

Εμβληματικές εκδηλώσεις :

7 Οκτωβρίου, 14.30 - 16.30 ( Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση ) – Εναρκτήρια συνεδρίαση: «Περιφέρειες και πόλεις: πυλώνες του μέλλοντος της ΕΕ»

Περισσότεροι από 100 νέοι αιρετοί πολιτικοί θα παραστούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση και θα συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, με τον κ. Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρο της ΕτΠ, την κ. Klara Dobrev , Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την κ. Elżbieta Bieńkowska , Επίτροπο αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ.

8 Οκτωβρίου, 9.00 - 10.30 ( Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση ) – Συνεδρίαση των επιτροπών REGI και COTER με θέμα «Η πορεία των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2020»

Τα μέλη της ΕτΠ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουν με θέμα τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τη δέσμη μέτρων για την πολιτική συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για το μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιτεύγματα της εν λόγω πολιτικής κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.

9 Οκτωβρίου, 14.30 - 17.00 ( Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση ) Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα τον μετασχηματισμό των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα

Η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η υποστήριξη των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα καθιστούν τη μετάβαση στη χρήση καθαρής ενέργειας ζητούμενο ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα με την εθνική υποστήριξη, η πολιτική συνοχής της ΕΕ, με την επιμερισμένη διαχείρισή της, θα συμβάλει στην αρωγή των περιφερειών που υλοποιούν την ενεργειακή μετάβαση. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης , υπουργοί της ΕΕ, ευρωβουλευτές, περιφερειακοί πολιτικοί και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο συνδρομής των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα για την πραγματοποίηση της μετάβασης σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές.

Δείτε το ειδικό πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης . Πλήρης κατάλογος των εκδηλώσεων διατίθεται στη σχετική ιστοσελίδα .
Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε δωρεάν φωτογραφίες και βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα της εκδήλωσης.

Σύνοδος ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών , 7-9 Οκτωβρίου, #CoRplenary , ( Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση )

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των δήμων και των περιφερειών. Τα 350 μέλη της ΕτΠ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν και να εγκρίνουν γνωμοδοτήσεις σχετικές με τη νομοθεσία και τα πολιτικά ψηφίσματα της ΕΕ.

Εμβληματικές εκδηλώσεις :

8 Οκτωβρίου, 15.15 – Η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ μετά το 2020: Ο κ. Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (REGI), θα συζητήσει μαζί με τα μέλη της ΕτΠ για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης κατά τη δημοσιονομική περίοδο μετά το 2020.

8 Οκτωβρίου, 16.45 – Ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: Έως τα τέλη του 2019, η Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει συμβιβαστικά αριθμητικά στοιχεία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027. Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ θα μοιραστούν τις αυξανόμενες ανησυχίες τους με τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Επίτροπο της ΕΕ κ. Günther Oettinger και θα εγκρίνουν συναφές ψήφισμα .

8 Οκτωβρίου, 18.00 – «Θέματα της ΕΕ που αφορούν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: Τα μέλη της ΕτΠ θα ανταλλάξουν απόψεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, τις νησιωτικές περιοχές και τους ελλείποντες συνδετικούς κρίκους των μεταφορών στις διασυνοριακές συνδέσεις.

9 Οκτωβρίου, 9.30 – Προς μια ψηφιακή και οικολογική ΕΕ: Το σύνολο των περιφερειών και των πολιτών της ΕΕ πρέπει να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής και της οικολογικής μετάβασης που διαμορφώνει τις κοινωνίες μας. Οι εκπρόσωποι των τοπικών και των περιφερειακών αρχών θα ανταλλάξουν απόψεις με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας κ. Tytti Tuppurainen ως προς τον τρόπο γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος και εξασφάλισης συνοχής και αλληλεγγύης προς όλους. Η συζήτηση αυτή συνδέεται με δύο γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ, η κατάρτιση των οποίων ζητήθηκε από τη Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ:

o Ψηφιακή Ευρώπη για όλους: υλοποίηση έξυπνων και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων επί τόπου , εισηγήτρια: Anne KARJALAINEN (FI/PES);

o Έξυπνες πόλεις: Νέες προκλήσεις για μια δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ στην πράξη; , εισηγητής: Andries GRYFFROY (BE/EA).

Εδώ διατίθενται σε πλήρη μορφή η ημερήσια διάταξη, τα έγγραφα και τα σχέδια γνωμοδοτήσεων μέσω διαδικτύου.

Επικοινωνία

Για την απόκτηση διαπίστευσης και για τις δύο εκδηλώσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023