Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι προτάσεις της ΕΕ αποτελούν ευπρόσδεκτη ώθηση για τη νόμιμη μετανάστευση  

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προσδιορίζουν τρόπους με τους οποίους οι δήμοι μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση, να επιταχύνουν την ένταξή των μεταναστών και να τους ενθαρρύνουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις.

Η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι εμφανής σε κάθε στάδιο της μεταναστευτικής διαδικασίας, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε γνωμοδότηση που υποστηρίζει ότι οι δήμοι μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βελτιώσουν τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Στις συστάσεις υποστηρίζεται επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη να επιταχυνθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων των προσφύγων –ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ένταξή τους και για τις τοπικές οικονομίες.

Οι συστάσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε γνωμοδότηση με θέμα «Νόμιμη μετανάστευση – προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ» έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των προσφύγων και των ειδικευμένων μεταναστών σε θέσεις εργασίας, να επιταχύνουν την ένταξή τους και να τους ενθαρρύνουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις. Οι συστάσεις προκρίνουν, για τη βελτίωση των ευκαιριών πρόσληψης, να μπορούν οι επίδοξοι μετανάστες να υποβάλλουν αιτήσεις από τρίτες χώρες και, για τη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών και της ικανότητας ίδρυσης επιχειρήσεων, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη για προγράμματα ένταξης και επιχειρηματικότητας. Η γνωμοδότηση υποστηρίζει επίσης ιδέες που έχουν ως στόχο να επιτρέπεται στους νόμιμους μετανάστες να συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), δημοτικός σύμβουλος Gerace, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πιο στρατηγική προσέγγιση της νόμιμης μετανάστευσης που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά την προέτρεψε να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και την τοπική κοινωνία των πολιτών, καθώς –όπως ανέφερε– αυτές μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απεικόνιση των αναγκών τόσο των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών όσο και των ίδιων των νόμιμων μεταναστών.

Ο κ. Varacalli δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε ότι οι μετανάστες διαδραματίζουν ήδη καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην προσέλκυση μεταναστών δια της νομίμου οδού –ιδίως εκείνων που διαθέτουν δεξιότητες και ταλέντα– προκειμένου να τονώσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια «γηραιά ήπειρο γηραιών κατοίκων». Οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα παραμονής με άδεια μακράς διάρκειας, η οποία θα τους χορηγείται κατά την άφιξή τους, και δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ κρατών μελών, φυσικά με τα ίδια δικαιώματα. Πολλοί θεωρούν τη μετανάστευση ως πρόβλημα. Στην πραγματικότητα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, εάν τη διαχειριστούμε σωστά».

Η γνωμοδότηση τάσσεται υπέρ μιας πιο συντονισμένης προσπάθειας για να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαύουν ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας, καθώς και όσον αφορά την πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Σημειώνει ότι οι μετανάστες ήταν ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και τονίζει τη δυνητική σημασία τους για τη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εγκρίνει έως τον Φεβρουάριο του 2024 ευρεία δέσμη προτάσεων στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της ΕΕ να προσελκύει ταλέντα και να στηρίζει την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες.

Η γνωμοδότηση της ΕτΠ επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που θα βοηθήσουν τους νόμιμους μετανάστες να εξασφαλίσουν άδειες εργασίας και διαμονής και να τους διευκολύνει να αποκτήσουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Η ΕτΠ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στις προσπάθειες για την παροχή ευκαιριών σε νέους από χώρες εκτός ΕΕ προκειμένου να σπουδάσουν, να ταξιδέψουν και, εν τέλει, να εργαστούν στην ΕΕ, μέσω, για παράδειγμα, των συμπράξεων προσέλκυσης ταλέντων που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα με τη Βόρεια Αφρική.

Ωστόσο, οι συστάσεις της ΕτΠ τονίζουν ότι απαιτείται μια πιο ευέλικτη απάντηση στα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τύπων μεταναστών και στις οικονομικές ανάγκες. Η γνωμοδότηση χαιρετίζει ένα πιλοτικό έργο της ΕΕ –τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ– το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πρόσφυγες και στους νόμιμους μετανάστες να βρίσκουν εργοδότες που ενδιαφέρονται για τις δεξιότητές τους, αλλά προσθέτει ότι οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πολιτικές της ΕΕ. Τονίζει επίσης τη σημασία της αναγνώρισης των ειδών επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, για παράδειγμα, σε τομείς όπως η ενέργεια που θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Ταυτόχρονα, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι «εκείνοι των οποίων τα ταλέντα βρίσκονται στις τέχνες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εξίσωσης», με δυνατότητα νόμιμης εργασίας στην ΕΕ.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023