Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ έχει ανάγκη οι ένα εκατομμύριο τοπικοί ηγέτες της να ανανεώσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα  
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ καταθέτουν το όραμά τους για την ανανέωση της Ευρώπης πριν από τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στο Σίμπιου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας της, δίνοντας ισχυρότερη φωνή στις περιφέρειες και τους δήμους της, εάν επιθυμεί να ανανεώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα μαζί με τους πολίτες της και να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και οικονομικές τους ανάγκες. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα των τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ που κατέθεσαν το όραμά τους για μια ανανεωμένη Ευρώπη σε Διακήρυξη που επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Ρουμανίας Klaus Iohannis ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στο Σίμπιου στις 9 Μαΐου.

Η επίδοση της Διακήρυξης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης συγκέντρωσης τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ στην 8η Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών , που διεξήχθη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, της χώρας που κατέχει την εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία της ΕΕ για πρώτη φορά. Με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών - τη συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ - και με τη στήριξη όλων των δήμων και των περιφερειών από όλη την Ένωση, η Διακήρυξη καλεί την ΕΕ να ενδυναμώσει τις περιφέρειες και τους δήμους της προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και να επανασυνδεθεί με τους πολίτες της. Εξετάζοντας μετασχηματιστικές προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και η δημογραφική αλλαγή, η διακήρυξη καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει σύντομα επί ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού της ΕΕ που θα επιτρέπει στους δήμους και τις περιφέρειες να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη, να καταστούν ουδέτεροι από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών και να υλοποιήσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Klaus Iohannis δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί αφοσιωμένο εταίρο στις προσπάθειές μας να φέρουμε την ευρωπαϊκή δράση εγγύτερα στους αποδέκτες της - τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους πολίτες μας. Από την τοπική και περιφερειακή οπτική της πολιτικής δράσης, η αποτελεσματική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικατοπτρίζεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα: μεγαλύτερη συνοχή, ποιοτικές θέσεις εργασίας, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σύγχρονες υποδομές και συνδεσιμότητα, καθώς και γεφύρωση του αναπτυξιακού χάσματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών. Στο τρέχον πλαίσιο, κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η ουσιαστική ενίσχυση των πολιτών στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και εξάλειψη της αίσθησης χάσματος μεταξύ της ενωσιακής δράσης και των πολιτών της».

Ο Karl-Heinz Lambertz, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε κατά την επίδοση της Διακήρυξης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τις πόλεις και τις περιφέρειές της όσο οι πόλεις και οι περιφέρειες χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη αφορά την εγγύτητα και την κοινωνική πρόοδο. Όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να εργαστούν αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για την Ευρώπη προκειμένου η ΕΕ να καταστεί ορατότερη, αποτελεσματικότερη, δημοκρατικότερη και εγγύτερη στους πολίτες, χωρίς να παραμελείται κανείς. Καθοδηγούμενοι από τις θεμελιώδεις ενωσιακές αξίες της συνοχής, της ενότητας και της αλληλεγγύης, χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο που θα ενδυναμώνει το πιο αξιόπιστο επίπεδο διακυβέρνησης - τους ένα εκατομμύριο τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες - να αλλάξουν την κατάσταση στην ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται επίσης τον επαρκή εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα και την ενίσχυση του λόγου τους στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ».

Ομιλώντας κατά την καταληκτική συνεδρία, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Markku Markkula δήλωσε: «Η ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού μέλλοντος. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι με την ενίσχυση των δεσμών και των δραστηριοτήτων με και για τους νέους και όλους τους παράγοντες στις πόλεις και τις περιφέρειες. Οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Οι δήμοι και οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν τις κοινωνιακές προκλήσεις και συνδημιουργούν βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σημείωμα υπόψη της συντακτικής ομάδας:

Η Διακήρυξη της Διάσκεψης κορυφής των τοπικών και περιφερειακών ηγετών με τίτλο « Η οικοδόμηση της ΕΕ από τη βάση προς την κορυφή σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τις πόλεις μας » θα χρησιμεύσει ως η θέση των δήμων και των περιφερειών προς τους ηγέτες των οργάνων της ΕΕ και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συνέλθουν στο Σίμπιου της Ρουμανίας στις 9 Μαΐου προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει ζητήσει την αύξηση του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το 2020 από 1% σε 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ27. Συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην εγκαινίαση της #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) - ενός συνασπισμού όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Η συμμαχία δημιουργήθηκε μέσω συνεργασίας με τις κύριες ευρωπαϊκές οργανώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και έχει ως αίτημα ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής πιο ισχυρή, εμφανή και διαθέσιμη για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσίευση: Το μέλλον της Ευρώπης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων , 9 Οκτωβρίου 2018

Επικοινωνία:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023