Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της να παράγει φάρμακα  

Ανεπαρκείς παραγωγικές ικανότητες, μακροχρόνιες ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και έλλειψη συνεργασίας ήταν ορισμένες από τις διαπιστώσεις που έκαναν κατά την πανδημία οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από παραγωγούς εκτός των συνόρων της, ενθαρρύνοντας την επιστροφή της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού στα εδάφη της, όπως δήλωσαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 7 Μαΐου. Το αίτημα της στρατηγικής αυτονομίας είναι μία από τις εισηγήσεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση με θέμα «Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19» .

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας των δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο ως μέσο επέκτασης της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και να ανακάμπτει από αυτές. Στις εισηγήσεις αυτές αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των αγροτικών περιοχών και παροτρύνονται οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν την ελαστικότητα των κανόνων της για τον προϋπολογισμό και τις κρατικές ενισχύσεις και να μειώσουν τις αποκλίσεις των αστικών από τις αγροτικές κοινότητες, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές και τις υποδομές μεταφορών. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αξιωματούχοι προέτρεψαν επίσης τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπόνηση νέων ενωσιακών μέσων, όπως το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU και ο μηχανισμός αντιμετώπισης επισιτιστικών κρίσεων.

Η βουλεύτρια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια της γνωμοδότησης με θέμα «Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19» Joke Schauvliege επισήμανε τα εξής: «Η παρούσα γνωμοδότηση προέκυψε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τη συμμετοχή των περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών και των ειδημόνων σε διάφορους τομείς και καταδεικνύει την ευρεία ανάγκη να αντληθούν σοβαρά διδάγματα από την κρίση της COVID-19. Για παράδειγμα, πρέπει η Ευρώπη να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην εντατική συνεργασία με το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και να συμπεριλάβει τις εν λόγω αρχές στο τραπέζι συζητήσεων ως ισότιμους συνομιλητές. Η συζήτηση με θέμα το μέλλον της Ευρώπης είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να στοχαστούμε πώς θα πρέπει να είναι το ευρύτερο όραμα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών αρμοδιοτήτων στον τομέα της δημόσιας υγείας.»

Την εκπόνηση των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αιτήθηκε ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμπεριληφθούν σε μια έκθεση που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό όργανο στο οποίο συνεδριάζουν οι υπουργοί κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την έγκριση της νομοθεσίας και τον συντονισμό των πολιτικών της.

Το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή αντικατοπτρίζει τόσο τη μακροχρόνια υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη συνεργασία των διαφόρων επιπέδων δημόσιας διοίκησης όσο και την προειδοποίησή της για τον κίνδυνο επαναφοράς των συνόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της στις παραμεθόριες περιοχές. Ωστόσο, εκφράζει επίσης τον φόβο ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία είναι υπερβολικά συγκεντρωτική και επικεντρώνεται στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Συν τοις άλλοις, στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται το αίτημα η διασυνοριακή συνεργασία να αποτελέσει μέρος όλων των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να συσταθούν διαπεριφερειακές, διασυνοριακές ομάδες επαφής με σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παραμεθόριων περιοχών.

Στη σύνοδο ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε επίσης το «Ψήφισμα με θέμα την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) και την κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων» , στο οποίο διατυπώνει το αίτημα της προσωρινής παρέκκλισης από την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της οποίας απολαύουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ενέκρινε τρεις γνωμοδοτήσεις που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των υποδομών και των πολιτικών υγείας σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίες θα προωθήσουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει στρατηγική αυτονομία και να ανθίσταται στις κρίσεις που πλήττουν τον τομέα της υγείας. Ο Roberto Ciambetti (IT/ECR), περιφερειάρχης Βένετο, εκπόνησε τη γνωμοδότηση με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και η Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), περιφερειακή σύμβουλος Νταλάρνα, έχει εισηγηθεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη και την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων . Ο δε Olgierd Geblewicz (PL/EPP), περιφερειάρχης Δυτικής Πομερανίας, έχει προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και της διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .

Στο πρώτο Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο που δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διαπίστωσε πολύ σημαντικές διαφορές στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των περιφερειών του ίδιου κράτους μέλους. Από έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του εν λόγω βαρομέτρου προέκυψε πως οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται περισσότερο τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από ό,τι την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την κεντρική τους κυβέρνηση, και πως πιστεύουν ότι εάν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν μεγαλύτερη επιρροή, τούτο θα είχε θετική επίδραση στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που την απασχολούν. Η δε υγεία είναι ο τομέας στον οποίο οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν ―περισσότερο από οπουδήποτε αλλού― οι εν λόγω οργανισμοί να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ενωσιακό επίπεδο.

Πλαίσιο

Εκθέσεις και μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ( πλήρες κείμενο της έκθεσης και επιπτώσεις στην υγεία με δεδομένα του Οκτωβρίου 2020). Ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις (κοινή έρευνα ΕτΠ-ΟΟΣΑ, Οκτώβριος 2020)· Εκτίμηση εδαφικού αντικτύπου: η κατάσταση των δήμων και των περιφερειών κατά την κρίση COVID-19 (Οκτώβριος 2020). Απαντήσεις της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της υγείας στην κρίση COVID-19 (Οκτώβριος 2020). Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (Οκτώβριος 2020).

Τοπικές εμπειρίες : Πλατφόρμα ανταλλαγών της ΕτΠ (Εμπειρίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας) και Ο επαναπροσδιορισμός των πόλεων (έκθεση του δικτύου Eurocities με δεκάδες παραδείγματα δημοτικών δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων).

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :