Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δέσμη της ΕΕ για την Καθαρή Ενέργεια: ‎ οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να υπερβούν τους στόχους προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους του Παρισιού  
Πρόεδρος Lambertz: Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για 32% ανανεώσιμη ενέργεια και 32,5% ενεργειακή απόδοση έως το 2030 αποτελούν βήμα προς τα εμπρός, απαιτείται όμως άλμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κάλεσε όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ακόμα μεγαλύτερη δράση για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, επισημαίνοντας ότι οι νέοι στόχοι ΕΕ 2030 αποτελούν το ελάχιστο προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους που ορίστηκαν στο Παρίσι. Η ΕτΠ - η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ - απάντησε έτσι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνουν νέους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για το 2030: δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 32% στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ και ενεργειακή εξοικονόμηση 32,5% με ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω έως το 2023.

Ο Πρόεδρος Karl-Heinz Lambertz δήλωσε: «Η ΕΕ θέτει το ρυθμό στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και άρχισε να υλοποιεί τις υποσχέσεις που έδωσε στο Παρίσι. Οι στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης αποτελούν σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Θέτοντας τους καταναλωτές στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης, η νέα συμφωνία επιτρέπει στους πολίτες, τις τοπικές αρχές, τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ενέργειας παράγοντας, καταναλώνοντας και πωλώντας τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι αποτελούν το απολύτως ελάχιστο βήμα, τη στιγμή που απαιτείται άλμα για να πετύχουμε αυτό που επιθυμούν οι πόλεις και οι περιφέρειες: έναν ουδέτερο από άποψη ανθρακούχων εκπομπών κόσμο έως το 2050. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υπερβαίνουν και θα συνεχίσουν να υπερβαίνουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ, όπως αποδεικνύουν οι 8 000 πόλεις και περιφέρειες που προσχώρησαν στο Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ ».

Ο Cor Lamers (NL/EPP), Δήμαρχος Σχίνταμ και πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ, δήλωσε: «Ο ορισμός στόχου 32% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 είναι σίγουρα θετικός. Ωστόσο, ο στόχος ενεργειακής απόδοσης του 32,5% απειλεί να υπονομεύσει το δυναμικό εξοικονόμησης της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και τα οικονομικά οφέλη για παραγωγούς και καταναλωτές. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για στόχο ενεργειακής απόδοσης 40% έως το 2030 και προσδοκούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει αυτήν την επιλογή στην αναθεώρηση του 2023. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, παραμένουμε επιφυλακτικοί μέχρι να διαπιστώσουμε κατά πόσον ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα ενισχύει τη δράση για το κλίμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με ειδικά προγράμματα και μηχανισμούς χρηματοοικονομικής στήριξης».

Ο Andrew Cooper (UK/EA) , δημοτικός σύμβουλος Κερκλίζ και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για την κλιματική διακυβέρνηση μετά το 2020 , δήλωσε: «Το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα έως το 2030 υπονομεύει τις δεσμεύσεις της ΕΕ δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού, παρότι η δυνατότητα αναβάθμισης των στόχων το 2023 επικροτείται. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, επικροτούμε τη συμπερίληψη «πολυπαραγοντικών διαλόγων», ωστόσο περιμένουμε ενδείξεις ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα συμμετέχουν στον καθορισμό των εθνικών ενεργειαικών και κλιματικών σχεδίων και ότι τα επιτεύγματά τους θα συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές εκθέσεις απολογισμού».

Η ΕτΠ θα υιοθετήσει τη γνωμοδότηση για την κλιματική διακυβέρνηση του κ. Cooper στη σύνοδο ολομέλειας της 4ης-5ης Ιουλίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθεί υψηλού επιπέδου συζήτηση για το κλίμα και τη συμφωνία του Παρισιού, παρουσία των Miguel Arias Cañete , Ευρωπαίου Επιτρόπου Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, Tomasz Chruszczow , Υψηλού Επιπέδου Αρμοδίου για το Κλίμα και Ειδικού Απεσταλμένου για την Κλιματική Αλλαγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πολωνίας, Υπευθύνου για την επίβλεψη των διαπραγματεύσεων της COP24, Ashok Alexander Sridharan , Δημάρχου Βόννης και Προέδρου του (οικοδεσπότη της COP23) και Mariusz Skiba , Αντιδημάρχου Κατοβίτσε όπου θα διεξαχθεί η COP24 από τις 3 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει τεχνική ενημέρωση για την πρόοδο επί του εγχειριδίου της Συμφωνίας του Παρισιού με τον Tomasz Chruszczow και την Yvon Slingenberg , Διευθύντρια Διεθνούς Ενσωμάτωσης και Συντονισμού Πολιτικής, ΓΔ Δράσης για το κλίμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει απαντήσει στις διαφορετικές πτυχές της Δέσμης για την Καθαρή Ενέργεια στις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας , εισηγητής: Michel Lebrun (BE/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Viroinval (Απρίλιος 2016).

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και καθαρή ενέργεια , εισηγητής: Bruno Hranić (HR/EPP), Δήμαρχος Vidovec (Ιούλιος 2017).

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων , εισηγητής: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), μέλος του επαρχιακού Συμβουλίου Flevoland (Ιούλιος 2017).

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας , εισηγήτρια: Daiva Matonienė (LT/ECR), Μέλος του δημοτικού συμβουλίου Šiauliai.

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Ιουνίου 2018. Η Ευρώπη οδηγεί την παγκόσμια μετάβαση σε καθαρή ενέργεια: Η Επιτροπή επιδοκιμάζει τη φιλόδοξη συμφωνία για περαιτέρω ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ. Διαβάστε την εδώ (στην αγγλική).

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 19 Ιουνίου 2018. Πρώτα η ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή επιδοκιμάζει τη συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση. Διαβάστε την εδώ (στην αγγλική).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση Τύπου της 20 Ιουνίου 2018. Η Ενεργειακή Ένωση αποκτά απλοποιημένη, στιβαρή και διαφανή διακυβέρνηση: Η Επιτροπή επιδοκιμάζει τη φιλόδοξη συμφωνία. Διαβάστε την εδώ (στην αγγλική).

Επικοινωνία: David Crous Duran | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10

Κοινοποίηση :