Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ πρωτοστατούν στην Πράσινη Εβδομάδα 2019  
Ο Adam Struzik, μέλος της ΕτΠ και περιφερειάρχης Μαζοβίας, φιλοξενεί τα επίσημα εγκαίνια της Πράσινης Εβδομάδας 2019 στη Βαρσοβία

Η Πράσινη Εβδομάδα , η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ευρώπη, εγκαινιάστηκε επίσημα στη Βαρσοβία με οικοδεσπότη τον Adam Struzik (PL/EPP). Φέτος, στο προσκήνιο βρίσκεται η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι δήμοι και οι περιφέρειες, που επωμίζονται εν πολλοίς την ευθύνη εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρώπη, θα λάβουν το λόγο για να επικρίνουν τις συνεχιζόμενες αδυναμίες περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, αλλά και για να καταδείξουν έμπρακτα τι σημαίνει επιτυχημένη εφαρμογή. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz θα συνοψίσει τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα και τις μελλοντικές προκλήσεις στην καταληκτική συνεδρία της Πράσινης Εβδομάδας 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου.

Σήμερα, η περιβαλλοντική πολιτική είναι ένα από τα πλέον σταθερά επιτεύγματα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρώπη διαθέτει το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, καθώς κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να προστατέψει απειλούμενα είδη και βιοτόπους, να αποκαταστήσει οικοσυστήματα και να επιτύχει πιο βιώσιμη γεωργία, αλιεία και δασοκομία. Ωστόσο, το φυσικό κεφάλαιο συνεχίζει να διαβρώνεται: η ατμοσφαιρική ρύπανση πλήττει σοβαρά την υγεία των πολιτών, ενώ στο ένα τρίτο της επικράτειας της ΕΕ οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται υπό πίεση και η λειψυδρία προκαλεί ανησυχία σε πολλά κράτη μέλη.

Φέτος, η Πράσινη Εβδομάδα θέτει στο προσκήνιο τη διαδικασία εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος Karl-Heinz Lambertz και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα λάβουν το λόγο για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους.

Ο Adam Struzik (PL/EPP) , περιφερειάρχης Μαζοβίας, φιλοξένησε την εναρκτήρια τελετή της Πράσινης Εβδομάδας 2019 στη Βαρσοβία στις 13 Μαΐου. Ο κ. Struzik δήλωσε: « Όλοι ανησυχούμε για την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον. Καθώς πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε συλλογικά τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ωστόσο, ως τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες, πρέπει να ενεργήσουμε μεμονωμένα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία υλοποιείται αποτελεσματικά στην επικράτειά μας προκειμένου να προσφέρουμε το υγιέστερο δυνατό περιβάλλον στους πολίτες μας».

Ο Roby Biwer (LU/PES) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Bettembourg, έλαβε το λόγο στη Βαρσοβία ως εισηγητής της ΕτΠ για τη βιοποικιλότητα . Ο κ. Biwer δήλωσε: « Η βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρείται το θεμέλιο της υγείας και της ευεξίας μας· υποστηρίζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτόμαστε και, δεδομένου ότι αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, οφείλουμε να την προστατέψουμε, μαθαίνοντας να ζούμε σε αρμονία με τα οικοσυστήματά μας. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εμείς οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές παραμένουμε στην εμπροσθοφυλακή των περιβαλλοντικών πολιτικών. Συνεπώς, δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε μία πιο αποτελεσματική και αποδοτική περιβαλλοντική συμμόρφωση στις κοινότητές μας ».

Στις 15 Μαΐου, η ΕτΠ θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιορισμού των Αποβλήτων στις Βρυξέλλες, παρουσία του μέλους της κριτικής επιτροπής André Van de Nadort (NL/PES) , δημάρχου Weststellingwerf και εισηγητή της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε πρόσφατα τη γνωμοδότηση με θέμα « Προς ένα 8ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον ». Ο εισηγητής Cor Lamers (NL/EPP) , δήμαρχος Schiedam και πρόεδρος της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της ΕτΠ, θα παρουσιάσει τις κυριότερες προτάσεις της γνωμοδότησης στις 16 Μαΐου σε εκδήλωση της Πράσινης Εβδομάδας με τίτλο « Το μέλλον της περιβαλλοντικής πολιτικής - καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ». Διαβάστε εδώ σύνοψη της πρότασης της ΕτΠ με θέμα το μελλοντικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον.

Τον Απρίλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σειρά εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη. Η Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαμβάνει απολογισμό της προόδου κάθε κράτους μέλους για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εντοπίζει τις βασικές ελλείψεις και συνιστά δράσεις προτεραιότητας.

Επικοινωνία: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Share: