Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζητούν την πλήρη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού μητρώου υγείας  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει ομόφωνα τη γνωμοδότηση του Περιφερειάρχη Μούρθιας Fernando López Miras σχετικά με την ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού τομέα της υγείας

Η ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας θα φέρει αποδοτική χρήση των πόρων και αποτελεσματικότητα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την εξατομικευμένη υποστήριξη των ασθενών. Παρότι το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει γρήγορα και σταθερά στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, από το 2011 η άνοδος αυτή έχει επιβραδυνθεί αισθητά. Η καλύτερη πρόληψη των ασθενειών και οι αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να αποτρέψουν 1,2 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ ( Επιτροπή ). Τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο 8,3% του ΑΕγχΠ τους στην υγειονομική περίθαλψη ( Eurostat ).

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησαν ομόφωνα γνωμοδότηση για την Ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας . Η γνωμοδότηση απαντά και συνεισφέρει στην Ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου του 2018 σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας .

O Fernando López Miras (ES/EPP) , εισηγητής και Περιφερειάρχης Μούρθιας, δήλωσε: «Η ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών προτύπων υγειονομικής περίθαλψης που θα βελτιώνουν τόσο την πρόληψη ασθενειών όσο και την εξατομικευμένη υποστήριξη. Η προστασία των δεδομένων, ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας. Για αυτό επιδοκιμάζουμε τις νέες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός μορφότυπου για την ανταλλαγή ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών ιατρικών μητρώων. Ωστόσο, η πρότασή μας προχωράει ακόμα περισσότερο, καθώς ζητούμε την πλήρη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού μητρώου υγείας».

Η αύξηση των χρόνιων νόσων και της πολυνοσηρότητας στην Ευρώπη οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση πόρων και αυξημένο κόστος στα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο 8,3% του ΑΕγχΠ τους στην υγειονομική περίθαλψη. Η Γερμανία (11,2%), η Σουηδία (11%) και η Γαλλία (11%) έχουν τις υψηλότερες δαπάνες υγείας σε σχέση με το ΑΕγχΠ. Αντιθέτως, οι δαπάνες υγείας καταλαμβάνουν λιγότερο από 6,5% του ΑΕγχΠ στην Πολωνία, το Λουξεμβούργο και τη Λετονία, ενώ η Ρουμανία έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ με 5% ( Eurostat ).

Οι ψηφιακές λύσεις υγείας συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου ιατρικής επίσκεψης και διευκολύνουν τον πολυτομεακό συντονισμό για τη θεραπεία των ασθενών.

Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την καταπολέμηση της απομόνωσης και τη βελτίωση της εξατομικευμένης υποστήριξης των κατοίκων αγροτικών, απομακρυσμένων, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών.

Τα μέλη υπενθυμίζουν ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανά την ΕΕ ασύμβατοι μεταξύ τους μορφότυποι και ασύμβατα πρότυπα για τα συστήματα ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει νέα πρότυπα επιστροφής εξόδων για την υιοθέτηση ψηφιακής καινοτομίας ―που θα μπορούσαν π.χ. να προσανατολίζονται προς την πληρωμή έναντι εξακριβωμένης αξίας σε αποτελέσματα για την υγεία―, ώστε να διευκολυνθεί το επιχειρηματικό πρότυπο επιχειρήσεων ηλεκτρονικής υγείας και κινητής υγείας που θα προκρίνουν την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στηριζόμενων στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη να αποφύγουν την τοπικοποίηση των υπηρεσιών, καθώς αυτός δεν είναι πάντοτε ασφαλέστερος, και να προωθήσουν τη χρήση διεθνών και ανοικτών προτύπων, ώστε να αποφευχθούν λύσεις που οδηγούν σε εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο πάροχο.

Οι τοπικοί ηγέτες θεωρούν απολύτως αναγκαία τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και την προώθηση διαδικασιών από κοινού δημιουργίας ψηφιακών λύσεων.

Τα μέλη καλούν την Επιτροπή να σταθμίσει το ενδεχόμενο οι γενετικές μελέτες που θα πραγματοποιούνται σε Ευρωπαίους πολίτες με τη συγκατάθεσή τους για κλινικούς λόγους να φέρουν ενιαία ταυτοποίηση, ώστε να διευκολύνεται η χρήση των σχετικών πληροφοριών σε δράσεις πρόληψης, διάγνωσης ή θεραπείας.

Η ΕτΠ ζητεί ένα ενωσιακό σύστημα διαπίστευσης, πιστοποίησης και επικύρωση νέων εφαρμογών και συσκευών για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες της υγείας ώστε να προσδιορίζεται ποιες θεωρούνται όντως χρήσιμες ή ποιες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνταγογράφησης από επαγγελματία της υγείας. Κάτι τέτοιο θα μείωνε τα διοικητικά εμπόδια ώστε οι λύσεις που έχουν δοκιμαστεί σε ένα κράτος μέλος να μπορούν εύκολα να διατίθενται στην αγορά άλλης χώρας.

8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών

Η 8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών στις 14-15 Μαρτίου στο Βουκουρέστι θα συγκεντρώσει πάνω από 50 ευρωπαίους, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς ηγέτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να συζητήσουν για τη συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο Μέλλον της Ευρώπης. Με τίτλο «(Re)New EUrope», η Διάσκεψη, που θα διεξαχθεί δύο εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου και δύο μήνες πριν από τις Ευρωεκλογές, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση δημάρχων, περιφερειαρχών και άλλων εκλεγμένων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της Ένωσης τη φετινή χρονιά.

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος 100 νέοι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Θα εγκαινιαστεί επίσης η πρωτοβουλία της ΕτΠ για ένα νέο Δίκτυο περιφερειακών κόμβων ( #RegHub ), παρουσία των 20 συμμετεχουσών περιφερειών.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλείστε να εγγραφείτε μέσω της σελίδας διαπίστευσης μέσων ενημέρωσης της Ρουμανικής Προεδρίας της ΕΕ (προθεσμία: 1η Μαρτίου). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι μόνο εγγεγραμμένοι δημοσιογράφοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν διαπίστευση μέσων ενημέρωσης.

Γενικό πλαίσιο

Απρίλιος 2018 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας .

Νοέμβριος 2018 - Δελτίο Τύπου - Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: περισσότερη προστασία και πρόληψη για υγιέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή

Eurostat – Στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ (Τα στοιχεία αντλήθηκαν το Μάρτιο του 2018).

6 Φεβρουαρίου 2019 - Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή διευκολύνει την ασφαλή και διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους.

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023