Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Ο προϋπολογισμός της ΕΕ κινδυνεύει να αποδειχθεί αποτυχία για τους πολίτες και δώρο για τον λαϊκισμό» ‎ προειδοποιεί ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Απόστολος Τζιτζικώστας  

​​Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ζητεί τη διαφύλαξη των κονδυλίων για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις τοπικές μεταφορές, το περιβάλλον, τα πανεπιστήμια και τις μικρές επιχειρήσεις.

«Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, απευθύνω έκκληση για την αποφυγή της περικοπής των επενδύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών στους δήμους και τις περιφέρειες», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Απόστολος Τζιτζικώστας , δύο ημέρες πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων στις τοπικές κοινότητες , διότι αυτό ωφελεί τόσο τους καθαρούς συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους καθαρούς αποδέκτες. Η μείωση των κονδυλίων της ΕΕ για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις τοπικές μεταφορές, το περιβάλλον, τα πανεπιστήμια και τις μικρές επιχειρήσεις θα ήταν αποτυχία για τους πολίτες και δώρο για τον λαϊκισμό», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ.

«Για την πλειονότητα των κρατών μελών, η χρηματοδότηση της ΕΕ προς όφελος της συνοχής, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί μόνο έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης της ΕΕ, αλλά και τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ενιαίας αγοράς από την οποία επωφελούμαστε όλοι μας», συνέχισε ο Πρόεδρος κ. Τζιτζικώστας.

«Με ανησυχεί βαθύτατα ο κίνδυνος υπονόμευσης των πολιτικών αυτών που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη. Έχουμε επίγνωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων του Brexit, αλλά το κόστος του δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους δήμους και τις περιφέρειες. Δεν πρόκειται για ζήτημα χρημάτων, αλλά για επένδυση στο μέλλον των πολιτών μας», δήλωσε καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΕτΠ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Vasco Alves Cordeiro προέβη επίσης σε δήλωση ενόψει της Συνόδου Κορυφής.

«Η τελευταία πρόταση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) καταφέρει βαρύ πλήγμα στην πολιτική συνοχής με μείωση κατά 12% σε σύγκριση με το ισχύον πλαίσιο και με ποσοστά συγχρηματοδότησης επίσης χαμηλότερα από ό,τι κατά την τρέχουσα περίοδο. Η απόφαση για μείωση της στήριξης που παρέχεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της πολιτικής για τη συνοχή, δεν θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της.  Οι περιφέρειες και οι δήμοι δεν θα είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερα ούτε στους πολίτες τους ούτε και στην ΕΕ με λιγότερη ενωσιακή στήριξη. Η ΕΕ πρέπει να λάβει πρωτίστως υπόψη της τις αυξανόμενες ανισότητες. Το παρόν ΠΔΠ αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία που διαθέτουν οι ηγέτες της ΕΕ προκειμένου να κατευθύνουν την ΕΕ προς την επίτευξη βιώσιμης ισότητας και δίκαιης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν τόπο και κανέναν πολίτη να μείνει πίσω. Μια ενδεχόμενη αποτυχία θα μπορούσε να στοιχίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αξιοπιστία του ίδιου του εγχειρήματός της. Είναι πλέον καιρός για τα κράτη μέλη της ΕΕ να περάσουν από τα λόγια στα έργα και να βάλουν «το χέρι στην τσέπη».

Επικοινωνία:

pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση: