Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προϋπολογισμός της ΕΕ: οι περικοπές στην πολιτική συνοχής θα υπονομεύσουν τις υποσχέσεις της ΕΕ για κοινωνική πρόοδο  

Ένα χρόνο μετά από τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων , ένα καίριο ερώτημα παραμένει: πώς θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017; Κατά τη διάρκεια διοργανικής διάσκεψης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τη Δευτέρα, εκπρόσωποι περιφερειών και δήμων τόνισαν στην Ευρωπαία Επίτροπο Marianne Thyssen ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει πάντοτε τη χειραφέτηση των πολιτών της δημιουργώντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και προστατεύοντας την υγεία, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έθεσε την κοινωνική προστασία και ένταξη ξανά στην καρδιά της ημερήσιας διάταξης της ΕΕ, ωστόσο η υλοποίησή του απαιτεί προσήλωση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ με ισχυρή πολιτική συνοχής μετά το 2020. Οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι έτοιμοι να ανανεώσουν την Ευρώπη, ωστόσο η περικοπή ή η συγκέντρωση των πόρων της ΕΕ - ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - θα υπονομεύσει τη φιλοδοξία μας».

Η Marianne Thyssen , Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, ανέφερε: «Μπορεί η πολιτική μας να είναι τοπική, ωστόσο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ευρωπαϊκές, αν όχι παγκόσμιες. Η Επιτροπή των Περιφερειών τετραγωνίζει αυτόν τον κύκλο: μας βοηθάτε να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά, αλλά να δρούμε τοπικά. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων κάνει το ίδιο. Αντιμετωπίζει ευρωπαϊκές προκλήσεις με δράση που δεν είναι απλά ευρωπαϊκή, αλλά και εθνική, περιφερειακή και τοπική».

Καθώς η ΕτΠ αντιλαμβάνεται ότι τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικά με τα οικονομικά, έχει ζητήσει την εισαγωγή χάρτη κοινωνικής προόδου στις Συνθήκες της ΕΕ και τη θέσπιση δεσμευτικών κοινωνικών στόχων για τα κράτη μέλη. Φρονεί επίσης ότι ο πίνακας επιδόσεων που υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει εδαφικά δεδομένα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται περιφερειακές διαφορές. Οι περιφέρειες και οι δήμοι ζητούν επίσης την ευρεία κινητοποίηση δεξιοτήτων και εκπαίδευσης για την τόνωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη βελτίωση της αντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Ο José Ignacio Ceniceros (ES/EPP), πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ και Πρόεδρος της κυβέρνησης της αυτόνομης περιφέρειας της Λα Ριόχα, δήλωσε: «Οι κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών περιφερειών αποτελούν την αιτία δραματικών δημογραφικών αλλαγών, της διαρροής εγκεφάλων, της μετανάστευσης και του λαϊκισμού. Με ικανή χρηματοδότηση και ισχυρή πολιτική βούληση, ο Κοινωνικός Πυλώνας μπορεί να καταστεί εργαλείο κατά της ανισότητας και της απομόνωσης και να παρέχει στους λιγότερο τυχερούς από εμάς την απαραίτητη κατάρτιση και δεξιότητες προκειμένου να πλοηγηθούν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και να καταστούν ενεργά και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων τους».

Ο Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), Δήμαρχος Altenkirchen και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ανέφερε: «Για να καταστούν οι αρχές του Πυλώνα πραγματικότητα για όλους τους Ευρωπαίους, περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία και ταχεία δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξακολουθούμε να περιμένουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσιτή στέγη, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο κατά της φτώχειας που θα μειώσει τον αριθμό των ατόμων που κινδυνεύουν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, και ικανά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι περικοπές του προϋπολογισμού που προβλέπονται για την περίοδο 2021-2027, όπως αυτές για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα εμποδίσουν την επιτυχημένη υλοποίηση του Πυλώνα, ιδίως σε υστερούσες περιφέρειες».

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Maria João Rodrigues (PT/S&D) τόνισε επίσης ότι «ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να υλοποιεί τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο Γκέτεμποργκ: την οικοδόμηση μιας δικαιότερης Ευρώπης και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ πριν από τις ευρωεκλογές του 2019. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση των επόμενων δημοσιονομικών προγραμμάτων. Η ειδική γνώση των περιφερειακών και τοπικών αναγκών που διαθέτουν τις καθιστά ιδιαίτερους εταίρους για μια επιτυχημένη υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα».

Η αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο σύμβουλο Andrä Ruppechter , ο οποίος τόνισε ότι η πρόοδος στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μπορεί να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία σταθερότερη και παραγωγικότερη.

Ο Luca Jahier , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), κατέληξε: «Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου ο Πυλώνας να φέρει καρπούς για την ευημερία όλων των πολιτών. Τα δύο όργανα είναι σε ιδανική θέση να αξιολογήσουν την υλοποίηση από την οπτική των αυτοδιοικητικών αρχών και της κοινωνίας πολιτών. Πρέπει επειγόντως να καταπολεμήσουμε τη διχαστική ανισότητα και να φέρουμε την αλλαγή που επιθυμούν οι πολίτες».

Φωτογραφικό λεύκωμα

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 μια πιο ευέλικτη και απλούστερη έκδοση του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τη συγχώνευση σειράς υφιστάμενων ταμείων και προγραμμάτων. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα στηρίζει τις αρχές του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την υλοποίηση των συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά περίπου 6%. Το σχέδιο γνωμοδότησης της ΕτΠ , που θα υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου (εισηγήτρια: Susana Díaz Pacheco (ES/PES), Περιφερειάρχης Ανδαλουσίας), προειδοποιεί επίσης ενάντια στη συγκέντρωση της διαχείρισης του ταμείου σε βάρος των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023