Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο προϋπολογισμός και τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ στο μικροσκόπιο ‎ της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών  

Συμμετοχή των Ευρωπαίων Επιτρόπων αρμόδιων για τον προϋπολογισμό, την εσωτερική αγορά, τη διαχείριση κρίσεων, τη δημοκρατία και τη δημογραφία στην πρώτη υβριδική σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ.

Ο Johannes Hahn, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα συζητήσει το σχέδιο ανάκαμψης και τον αναδυόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς ηγέτες στις 2 Ιουλίου, σε μια σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών η οποία σημαδεύθηκε από τα οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία. Άλλοι τρεις Ευρωπαίοι Επίτροποι θα συζητήσουν επίσης τις πολιτικές απαντήσεις και αντιδράσεις της ΕΕ απέναντι στην κρίση: η Αντιπρόεδρος Dubravka Šuica θα εστιάσει σε θέματα δημοκρατίας και δημογραφίας, ο Επίτροπος Thierry Breton θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εσωτερική αγορά και ο Επίτροπος Janez Lenarčič θα επανεξετάσει ορισμένες από τις δράσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες θα προβούν σε ψηφοφορία επί ψηφίσματος σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ —το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027— και το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη», τον επενδυτικό πυλώνα της Πράσινης Συμφωνίας που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να οδηγήσει την ΕΕ σε ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), η οποία διαθέτει έξι πολιτικές ομάδες, θα αποφασίσουν επίσης σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της συνέλευσης για την περίοδο 2020-2025. Κατά την εκλογή του στην Προεδρία της ΕτΠ τον Φεβρουάριο, ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε ότι θα προασπίσει τον «εκσυγχρονισμό» της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, τις προσπάθειες ανταπόκρισης στους «ριζικούς μετασχηματισμούς» που επιφέρουν «σήμερα η πράσινη, η ψηφιακή και η δημογραφική επανάσταση» και τις πολιτικές της ΕΕ —όπως η πολιτική συνοχής— που ασκούν τη «μεγαλύτερη τοπική και περιφερειακή επίδραση».

Η Πράσινη Συμφωνία —και η ανάγκη να τεθεί στον πυρήνα των σχεδίων ανάκαμψης των τοπικών και των περιφερειακών οικονομιών— θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης με τον Pascal Canfin , ευρωβουλευτή (FR/Renew Europe), πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα θέσουν επίσης σε ψηφοφορία οκτώ εκθέσεις που περιέχουν συστάσεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών προς τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Αρκετές γνωμοδοτήσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί προς έγκριση κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου, που ακυρώθηκε λόγω της επιβολής περιοριστικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών περιορισμών αναμένεται ότι μόνο μικρός αριθμός μελών θα είναι σε θέση να παραστεί αυτοπροσώπως. Τα υπόλοιπα μέλη θα συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου. Η μετάβαση σε υβριδική μορφή συνεδρίασης θα επιφέρει επίσης τη μετάβαση σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτή η σύνοδος ολομέλειας θα διαρκέσει τρεις ημέρες και όχι δύο, όπως συνήθως.

Πριν από τη σύνοδο ολομέλειας, στις 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕτΠ, κατά την οποία η επόμενη τριάδα Προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσει την κοινή της ατζέντα. Ο πρέσβης Michael Clauss θα εκπροσωπήσει τη Γερμανία, η οποία θα ασκήσει την εκ περιτροπής Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο πρέσβης Nuno Brito θα καθορίσει τις προτεραιότητες της Πορτογαλίας για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2021, ενώ ο πρέσβης Iztok Jarc θα συζητήσει τους στόχους της Σλοβενίας κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας της, το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Συζητήσεις:

  • Τρίτη 30 Ιουνίου (15.00-16.00): Η διαχείριση της κρίσης της νόσου COVID-19 και το σχέδιο ανάκαμψης, με τον Janez Lenarčič , Επίτροπο αρμόδιο για τη Διαχείριση Κρίσεων
  • Τρίτη 30 Ιουνίου (16.00-16.30): Η Πράσινη Συμφωνία στην καρδιά της τοπικής και περιφερειακής ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, με τον Pascal Canfin ευρωβουλευτή (FR/Renew Europe)
  • Τετάρτη 1 Ιουλίου (12.15 – 13.30): Η δημογραφία με την Dubravka Šuica , Επίτροπο αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία
  • Πέμπτη 2 Ιουλίου (10.15-12.00): Το μελλοντικό ΠΔΠ υπό το φως της ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19, με τον Johannes Hahn , Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση
  • Πέμπτη 2 Ιουλίου (12.45-14.15): Οι οικονομικές πτυχές της ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, με τον Thierry Breton , Επίτροπο αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά

Γνωμοδοτήσεις:

Χρήσιμες πληροφορίες:

Τόπος διεξαγωγής: Κτίριο Paul Henri Spaak – Ημικύκλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ημερομηνία: Τρίτη 30 Ιουνίου - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Υποστηρικτικό υλικό: Η ημερήσια διάταξη και λοιπά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας.

Επικοινωνία:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023