Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020: οι νέες προκλήσεις απαιτούν φρέσκο χρήμα, καθώς οι περικοπές στην πολιτική συνοχής θα αποτελούσαν κίνδυνο για το μέλλον της Ευρώπης  

Με τη διάσκεψή της για το επόμενο ΠΔΠ στις 8-9 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις εργασίες της επί της πρότασής της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί το Μάιο. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz συμβάλλει στη συζήτηση, εκφράζοντας τις ανησυχίες των περιφερειών και των πόλεων όσον αφορά την πιθανότητα περικοπών στην πολιτική συνοχής - το κύριο επενδυτικό εργαλείο της Ευρώπης - και προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας συγκεντρωμένης, διαιρεμένης και εδαφικά τυφλής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

« Θέλουμε στα αλήθεια μια Ευρώπη με λιγότερη κατάρτιση για όσους αναζητούν εργασία, λιγότερες υποδομές για βιώσιμες μεταφορές, λιγότερη ενεργειακή απόδοση για την κοινωνική στέγη, λιγότερη ευρυζωνικότητα για τις αγροτικές περιοχές ή λιγότερες ευκαιρίες ένταξης για τους μετανάστες; », διερωτάται ο κ. Lambertz. « Εάν αυτή είναι η λύση ώστε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο όσον αφορά την δημοσιονομική τρύπα που θα δημιουργήσει το Μπρέξιτ και οι νέες δημοσιονομικές ανάγκες για την άμυνα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, τότε η Ένωση ακολουθεί λάθος κατεύθυνση ».

« Χάρη στις μεταρρυθμίσεις του 2014, η πολιτική συνοχής αποτελεί καινοτόμο πολιτική που φέρνει αποτελέσματα όσον αφορά τις κύριες προκλήσεις του σήμερα: απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, κλιματική αλλαγή, ενέργεια και ευρυζωνικότητα », τονίζει ο πρόεδρος της ΕτΠ, προσθέτοντας: « Οι επενδύσεις στην πολιτική συνοχή αποτελούν επενδύσεις στους πολίτες. Η μείωση της πολιτικής συνοχής θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διευρύνοντας τις διαιρέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά κα Νότου, αστικών και αγροτικών κοινοτήτων ».

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ καλεί επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν τους δημοσιονομικούς πόρους που χρειάζεται η ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες επείγουσες προκλήσεις όπως η άμυνα, η ασφάλεια, οι κοινωνικές πολιτικές και η μετανάστευση. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αύξηση των εθνικών συνεισφορών όσο και την άρση των ασκηθέντων δικαιωμάτων αρνησικυρίας όσον αφορά τη θέσπιση νέων μέσων ιδίων πόρων όπως η φορολόγηση των ρυπογόνων εκπομπών, των δραστηριοτήτων των μεγάλων φορέων εκμετάλλευσης του διαδικτύου και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Σε όσους υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται πλέον πολιτικές βασισμένες στις επιχορηγήσεις, ο κ. Lambertz επισημαίνει τη χρονίζουσα πτώση των επενδύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη: « Η ανάκαμψη των οικονομιών της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία αλλά και κίνδυνο. Εάν η πλειονότητα των πολιτών αντιληφθεί την ανάκαμψη μόνο μέσω δελτίων Τύπου και στατιστικών και όχι στην καθημερινότητά τους, η αγανάκτησή τους θα ανοίξει το δρόμο σε ένα νέο κύμα λαϊκισμού και εθνικισμού. Πρέπει να επενδύσουμε προκειμένου τα οφέλη των ανακαμπτουσών οικονομιών μας να φτάσουν σε όλους, τόσο στα ισχυρότερα όσο και στα πιο αδύναμα κράτη μέλη ».

#CohesionAlliance (Συμμαχία για τη Συνοχή)

Για να υποστηρίξει την ανάγκη ισχυρότερης πολιτικής συνοχής μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες εδαφικές ενώσεις της ΕΕ, εγκαινίασε την #CohesionAlliance: ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όσους πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Συμμαχία συνέχισε να προσελκύει καθημερινά νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιχειρηματικών ενώσεων, του πανεπιστημιακού κόσμου, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων προβληματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δηλώσεις και τα έγγραφα θέσης της #CohesionAlliance στον ιστότοπο https://cohesionalliance.eu.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Pierluigi Boda

Τηλ.: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu