Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: οι τοπικοί ηγέτες και η Βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ υπερασπίζονται το μέλλον της πολιτικής συνοχής  

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις 7 Ιουνίου στη Σόφια και απηύθυναν έκκληση για την αποτροπή των περικοπών της τάξης του 10% στην πολιτική συνοχής που προβλέπονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Από κοινού με τη Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζήτησαν την εξασφάλιση επαρκών πόρων και τη βελτίωση των κανόνων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μείωση των ανισοτήτων, με τη συμμετοχή και των τοπικών φορέων, παραμένει ο κύριος στόχος και η βασική αποστολή των μελλοντικών ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Στις 6 και 7 Ιουνίου η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών διοργάνωσε μαζί με την Εθνική Ένωση Δήμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (ΕΕΔΔΒ) διάσκεψη με θέμα τις επιπτώσεις των σχεδίων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο καθορίζει τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές κατά την περίοδο 2021-2027, καθώς και τους κανόνες για τα νέα ταμεία.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως τη δέσμευση της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ υπέρ μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής. Χάρη στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων και των τοπικών διοικήσεων, η Βουλγαρία αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την παροχή καλύτερων υποδομών, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την υποστήριξη της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι γνωστό ότι η πολιτική συνοχής κάνει τη διαφορά και αποτελεί επένδυση στους πολίτες και το μέλλον της Ευρώπης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε πόρους για την ελαχιστοποίηση των περικοπών και τη θέσπιση κανόνων προκειμένου να καταστήσουμε την πολιτική συνοχής ακόμη αποτελεσματικότερη», δήλωσε ο κ. Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Αναφερόμενος στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Tomislav Donchev , επεσήμανε τα εξής: «Η Βουλγαρική Προεδρία δεν διστάζει να θέσει τα θέματα επί τάπητος και να δώσει το έναυσμα για μια ειλικρινή και έντιμη συζήτηση σχετικά με το κοινό μας μέλλον. Αυτό ισχύει επίσης για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, μιας πολιτικής που έχει ως σκοπό να μας παρέχει απαντήσεις στα προβλήματά μας, να μας προσφέρει ευημερία και να προωθεί τις κοινές μας αξίες».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δήμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (ΕΕΔΔΒ) και δήμαρχος Veliko Tarnovo κ. Daniel Panov , δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και η υποστήριξη των εθνικών ενώσεων τοπικών αρχών από όλη την Ευρώπη, αποτελούν προαπαιτούμενα για την εκπλήρωση των αναγκών εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ ενόψει του κοινού μας μέλλοντος. Βασικός μας στόχος και πρώτιστη πολιτική μας δέσμευση είναι η δέουσα εστίαση των πόρων στις τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εισηγητής της ΕτΠ σχετικά με το ΠΔΠ κ. Nikola Dobroslavić (EPP/HR), νομάρχης της κομητείας Dubrovnik-Neretva, επεσήμανε τα εξής: «Οι τοπικοί ηγέτες θεωρούν την πρόταση για το ΠΔΠ ως θετικό σημείο εκκίνησης και υποστηρίζουν την αύξηση των επενδύσεων για την εκπαίδευση, την έρευνα, τη νεολαία και τη μετανάστευση. Εντούτοις, οι περικοπές που προβλέπονται για την πολιτική συνοχής υπάρχει κίνδυνος να περιορίσουν την ικανότητα των δήμων και των περιφερειών να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες και να προωθούν την καινοτομία σε όλη την ήπειρο. Παράλληλα, τα προτεινόμενα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων και η αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά».

Η συγκέντρωση των επενδύσεων και ο ολοένα μεγαλύτερος διαχωρισμός των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αποστασιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, προβλήθηκαν ως βασικές ανησυχίες των τοπικών ηγετών.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕτΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η επιτροπή COTER της ΕτΠ διενεργεί ενδελεχή αξιολόγηση των νέων κανονισμών. Η ΕτΠ θα επεξεργαστεί περαιτέρω και θα υιοθετήσει τις προτάσεις της για βελτίωση μέχρι τον Φεβρουάριο. Παράλληλα με τη γνωμοδότηση για το ΠΔΠ, της οποίας εισηγητής είναι ο κ. Dobroslavić, έχουν επίσης προγραμματιστεί οι ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

- - Κανονισμός περί κοινών διατάξεων, συνεισηγητές η κ. Catiuscia Marini (PES/IT), Πρόεδρος της περιφέρειας της Ούμπριας και ο κ. Michael Schneider (EPP/DE), Υφυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

- - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εισηγητής ο κ. Michiel Rijsberman (ALDE/NL), μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της επαρχίας Flevoland.

- - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, εισηγήτρια η κ. Marie-Antoinette Maupertuis , μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της περιφερειακής διοίκησης της Κορσικής.

- - Διασυνοριακή συνεργασία, εισηγητής ο κ. Bouke Arends (PES/NL), Δημοτικός σύμβουλος Emmen.

- - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, εισηγήτρια η κ. Susana Díaz Pacheco (PES/ES), Πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

- - Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», εισηγήτρια η κ. Isabelle Boudineau , Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Nouvelle-Aquitaine.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ

Για να υποστηρίξει την ανάγκη ισχυρότερης πολιτικής συνοχής μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες εδαφικές ενώσεις της ΕΕ, δρομολόγησε την #CohesionAlliance: ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όσους πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Συμμαχία συνέχισε να προσελκύει καθημερινά νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιχειρηματικών ενώσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων προβληματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δηλώσεις και τα έγγραφα θέσης της #CohesionAlliance διατίθενται στον ιστότοπο https://cohesionalliance.eu .

Στοιχεία επικοινωνίας:

Pierluigi Boda

Tηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023