Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
#EUregionsweek: Οι ηγέτες της ΕΕ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών ζητούν ένα συνεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για την Ευρώπη  

Η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της ήταν τα τρία θέματα που κυριάρχησαν κατά την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών 2019 . Παρουσία άνω των 600 τοπικών, περιφερειακών και ενωσιακών πολιτικών, εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Klára Dobrev, η Επίτροπος κ. Elżbieta Bieńkowska και πέντε εκλεγμένοι πολιτικοί νεαρής ηλικίας ζήτησαν περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μεγαλύτερες περιφερειακές επενδύσεις, με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών διοργανώνεται σε μια πολιτική συγκυρία αλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έναρξη της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θεματολόγιο της ΕΕ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον καθορισμό των μελλοντικών της προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μιας Ευρώπης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, μιας βιώσιμης Ευρώπης και μιας Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες της. Η διάρκειας μιας εβδομάδας διάσκεψη διεξάγεται επίσης σε μια στιγμή κατά την οποία τα κράτη μέλη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, ο οποίος θα καθορίσει το ύψος των επενδύσεων της ΕΕ που θα κινητοποιηθούν για την υλοποίηση αυτών των προτεραιoτήτων κατά τα προσεχή έτη.

Ο κ. Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: « Με την πάροδο του χρόνου, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ έχει μετατοπιστεί, ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ —η οποία εξασφαλίζει στις περιφέρειες και τους δήμους τις επενδύσεις που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ένταξη και οι ανισότητες— πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με την επενδυτική σταθερότητα, η ΕΕ πρέπει να επαναπροσδιορίσει επειγόντως τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζονται οι νόμοι της, παρέχοντας στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές —οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του 70% της νομοθεσίας της ΕΕ— δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Η κ. Klára Dobrev , Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή . Για τους πολιτικούς, ο συνδυασμός των βραχυπρόθεσμων πολιτικών τους συμφερόντων με πραγματικούς μακροπρόθεσμους στόχους αποτελεί ανέκαθεν δίλημμα. Ωστόσο νέοι παράγοντες αλλαγής έκαναν την είσοδό τους στη σκηνή, διαφοροποιώντας τους υφιστάμενους συσχετισμούς. Είναι νέοι, δραστήριοι και ενθουσιώδεις και έχουν επίγνωση της απειλής που αντιπροσωπεύει η κλιματική αλλαγή. Στο εξής, το μέλλον των εκλεγμένων πολιτικών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την τεράστια απειλή για την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, θα αναγκαστούν να κάνουν πολύ περισσότερα και εγώ θα σταθώ στο πλευρό τους σε αυτόν τον αγώνα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Elżbieta Bieńkowska , Επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής αφορά την αλληλεγγύη και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για κάθε πολίτη. Η νέα πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027 θα χρειαστεί τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων για την επίτευξη αποτελεσμάτων κατά τη νέα περίοδο χρηματοδότησης. Η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τους δήμους και τις περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας βιώσιμης Ευρώπης, εξασφαλίζοντάς μας ετοιμότητα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή μας σε αυτήν» .

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης πέντε πολιτικοί νεαρής ηλικίας εκπροσωπώντας τους πάνω από 100 εκλεγμένους πολιτικούς νεαρής ηλικίας που προσκλήθηκαν στη διάσκεψη. Η κ. Laura Sparavigna , δημοτική σύμβουλος Φλωρεντίας, Ιταλία (PES), ο κ. Radosław Swoł, δημοτικός σύμβουλος Mielec, Πολωνία (ECR), ο κ. Vincent Chauvet , δήμαρχος Autun, Γαλλία (RE), η κ. Mia Eskelinen-Fingeros , δημοτική σύμβουλος Kuopio, Φινλανδία (EPP), η κ. Kirsteen Currie , μέλος του Συμβουλίου των Highlands, Ηνωμένο Βασίλειο (ΕΑ), μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους σχετικά με τις ευκαιρίες που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι περιφέρειες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (# EURegionsWeek) είναι μια ετήσια τετραήμερη διάσκεψη που συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η φετινή διοργάνωση θα συγκεντρώσει περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, δημοσίων υπαλλήλων, εμπειρογνωμόνων, καθώς και άνω των 600 πολιτικών από το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το ενωσιακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε περίπου 400 εργαστήρια και συζητήσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες δικτύωσης σχετικά με τις διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε φωτογραφίες και βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα της εκδήλωσης εδώ.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023