Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι αιρετοί ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι φυσικοί πολιτικοί σύμμαχοι για τη διαμόρφωση μιας πιο δημοκρατικής Ευρώπης  

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές καλούν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli να συμμετάσχει πλήρως στην υλοποίηση και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli απευθύνθηκε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και δήλωσε στους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες ότι συμμερίζεται την ανάγκη η Διάσκεψη να φτάσει σε κάθε τόπο, πέραν των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πέραν των πρωτευουσών της.

Πραγμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών σε κάθε περιφέρεια, δήμο και αγροτική κοινότητα· ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· και πλήρης συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης μετά την πανδημία. Αυτά ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης η οποία διεξήχθη στην Ολομέλεια μεταξύ των μελών της ΕτΠ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli. Η συζήτηση ανέδειξε την κοινή βούληση για κλιμάκωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως πριν από την επίσημη έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου.

« Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος κ. Sassoli, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕτΠ απαρτίζονται από αιρετούς αξιωματούχους και αποτελούν, ως εκ τούτου, φυσικούς πολιτικούς συμμάχους, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και επί τόπου. Είμαστε αποφασισμένοι να μετουσιώσουμε αυτά τα λόγια σε απτές δράσεις. Εμείς, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, εμφυσούμε επί τόπου ζωή στην Ευρώπη. Κάνουμε τη δημοκρατία να φέρνει αποτελέσματα. Η φωνή των πολιτών, η οποία εκφράζεται μέσω των μελών της ΕτΠ και του ενός εκατομμυρίου εκπροσωπούμενων τοπικών αιρετών πολιτικών, πρέπει να αντηχήσει στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, πέραν των θεσμικών οργάνων και των πρωτευουσών της ΕΕ », δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της ΕτΠ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli δήλωσε: « Ιδίως σε περιόδους κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδεικνύει τη σημασία της προστατεύοντας τους πολίτες, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, επενδύοντας στην ισότητα, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ευημερία. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, όσον αφορά την αρωγή, την εργασία, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ευημερία για το μέλλον τους, βρίσκεται στον πυρήνα της ανάκαμψης. Οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την ανάκαμψη, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οφείλουν, και μπορούν, να αποδείξουν την προστιθέμενη αξία τους προετοιμάζοντας το έδαφος για δίκαιη, ψηφιακή και οικολογική ανάκαμψη και, κυρίως, για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών ».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ Vasco Cordeiro δήλωσε: « Δεν υπάρχει κανείς στην Επιτροπή των Περιφερειών που να μην επιθυμεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, αλλά είναι άδικο για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές ολόκληρης της Ευρώπης να μην αναγνωρίζεται η συμβολή και η σημασία τους, όχι μόνο ως μέσων, αλλά και ως ενεργών μελών που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη μορφή που επιθυμούν να προσλάβει το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχει ευρύ περιθώριο για την πραγματοποίηση προόδου και τη βελτίωση του τρόπου συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε αυτή τη διαδικασία ανασχεδιασμού της Ευρώπης και του τρόπου λειτουργίας της. Αυτό που διακυβεύεται κατά την εν λόγω διαδικασία είναι η εμπιστοσύνη, πράγμα το οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν πρόκειται να λησμονήσουν και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ ».

Γενικές πληροφορίες:

Την Τρίτη 4 Μαΐου, ο Othmar Karas , Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιος για την πολιτική πληροφόρησης, τον Τύπο και τις σχέσεις με τους πολίτες, και η Klára Dobrev , Αντιπρόεδρος αρμόδια για τις σχέσεις με την ΕτΠ, συναντήθηκαν με τα μέλη του Προεδρείου της ΕτΠ προκειμένου να συζητήσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η προβολή των δράσεων και των επιτευγμάτων της ΕΕ στους πολίτες των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών ανά την Ευρώπη. Συζήτησαν επίσης τρόπους συμβολής στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και να διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των μοναδικών δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ που απαρτίζονται από αιρετούς αξιωματούχους.

Στις 9 Μαΐου, η ΕτΠ θα διεξαγάγει τοπικό διάλογο στο Στρασβούργο για να σηματοδοτήσει την εδαφική διάσταση της Διάσκεψης. Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με τις κυριότερες γαλλικές περιφερειακές και τοπικές ενώσεις, θα δώσει στους περιφερειακούς και τους τοπικούς ηγέτες τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο η Διάσκεψη θα μπορέσει να φτάσει στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην τοπική εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Dubravka Šuica, Ευρωπαία Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, ο Guy Verhofstadt, συμπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, και η Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ .

Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου:

Michele Cercone

Τηλ.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023