Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Consultation on improving the communication with local and regional public authorities  

​​​​The European Commission would like to promote and facilitate the correct application of EU Public Procurement law by local and regional public procurement practitioners in the 28 EU Member States.

You are invited to participate to this online survey to help the European Commission understand the type and form of information related to public procurement law, policies and tools you need to perform your work effectively and in compliance with law.

This survey is an opportunity for you to tell the Commission what it can do to make your job easier. This is also the occasion to let the Commission know the best way to improve its communication with you.

Your contribution is important, as it will inform about the effectiveness of communication strategies currently put in place by the Commission and your national level authorities, and how they can be improved. 

Your voice count, so please take a moment to share your feedback and suggestions!​

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-CONSULTATION-IMPROVING-COMMUNICATION-LAR.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-CONSULTATION-IMPROVING-COMMUNICATION-LAR.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-CONSULTATION-IMPROVING-COMMUNICATION-LAR.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-BIG-BUYERS-CLIMATE-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-CONSULTATION-IMPROVING-COMMUNICATION-LAR.ASPX

Big Buyers for Climate and Environment
Big Buyers for Climate and Environment
03.12.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-CONSULTATION-IMPROVING-COMMUNICATION-LAR.ASPX

Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
29.09.2020