Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Τα άμεσα κονδύλια για τους δήμους και τις περιφέρειες παραμένουν καθοριστικά για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας με τοπική δράση  

Η άμεση χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών για τη μετουσίωση της Πράσινης Συμφωνίας σε απτά έργα τοπικής κλίμακας παραμένει καθοριστική πρόκληση για το μέλλον

Ενώ σε διάφορες χώρες ανά την Ευρώπη παρατηρείται αναζωπύρωση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ συνεχίζουν να συνεργάζονται για τη διατήρηση της Πράσινης Συμφωνίας στον πυρήνα της ανάκαμψης. Η άμεση πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και η δίκαιη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο εξακολουθούν να αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση », στις 21 Οκτωβρίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους πολυάριθμους φακέλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν η βιομηχανία, οι μεταφορές, η γεωργία και μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη δέσμευση που ανέλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕτΠ για ένα νέο στάδιο συνεργασίας, με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης, ιδίως σε τρεις τομείς: ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθαρές μεταφορές και οικολογικότερες πόλεις.

Κηρύσσοντας την έναρξη της συζήτησης, ο Juan Espadas (ES/PES) , δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) και της ομάδας εργασίας για την Πράσινη Συμφωνία της ΕτΠ, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο πρέπει να ανοικοδομήσουμε καλύτερα τις πόλεις και τις περιφέρειές μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας τις εκπομπές CO 2 και καταπολεμώντας την κοινωνική ανισότητα. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απέδειξε, για άλλη μια φορά, την ικανότητά της να λειτουργεί ως πλατφόρμα που συγκεντρώνει ουσιαστικά τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, με στόχο την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας.»

Στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» συμμετείχαν οι εισηγητές των κυριότερων γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία. Μεταξύ αυτών:

ο Andries Gryffroy (BE/EA), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, παρουσίασε την υπό κατάρτιση γνωμοδότησή του με θέμα « Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες: αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ». Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο εισηγητής κ. Gryffroy·

ο Rafal Trzaskowski (PL/EPP), δήμαρχος Βαρσοβίας, απευθύνθηκε στα μέλη σχετικά με « Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα », γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας στις 13 Οκτωβρίου 2020. Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο δήμαρχος κ. Trzaskowski·

η Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), μέλος του συμβουλίου της επαρχίας της Νότιας Ολλανδίας, μίλησε με θέμα « Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη », γνωμοδότηση που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου 2020. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε η εισηγήτρια κ. Baljeu·

η Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Κεράβα, προέβη σε συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησής της με θέμα « Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις », η οποία εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕτΠ κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου·

ο Declan McDonnell (IE/EA), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Γκόλγουεϊ, απευθύνθηκε στα μέλη της ΕτΠ σχετικά με τη γνωμοδότησή του με θέμα « Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες », ως καθοριστική συμβολή στην επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε από την ΕτΠ κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου·

ο Adam Struzik (PL/EPP) , περιφερειάρχης Μαζοβίας, συνόψισε τα κύρια σημεία της γνωμοδότησής του με θέμα « Προκλήσεις για τις δημόσιες μεταφορές στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές », η οποία προβλέπεται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Δεκέμβριο·

ο Guido Milana (IT/PES), δημοτικός σύμβουλος Ολεβάνο Ρομάνο, προέβη σε συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησής του με θέμα « Από το αγρόκτημα στο πιάτο (από τον παραγωγό στον καταναλωτή): η τοπική και η περιφερειακή διάσταση », η οποία αναμένεται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Δεκέμβριο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η πρωτοβουλία « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » αποτελεί νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε περιοχή. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από 13 μέλη . Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου.

Στις 13 Οκτωβρίου 2020, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη στη σύνοδο ολομέλειας με τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δεσμεύθηκαν για ένα νέο στάδιο συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση Τύπου

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για τις 200 βέλτιστες πρακτικές της ΕτΠ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας στον διαδικτυακό μας χάρτη .

Η εκδήλωση αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο της Εβδομάδας των Περιφερειών της ΕΕ 2020 .

Επικοινωνία:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023