Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ψηφιακή Ευρώπη για όλους: οι έξυπνες ψηφιακές λύσεις πρέπει να ωφελούν κάθε πολίτη της ΕΕ  

Ο Πρόεδρος και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) καλούν την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα φτάσουν σε όλες τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες τους. Η πρόταση «Ψηφιακή Ευρώπη για όλους» επικεντρώνεται στον έλεγχο, το διαμοιρασμό και την κλιμάκωση των ψηφιακών καινοτομιών. Αυτά συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της κοινής Πλατφόρμας για την ευρυζωνικότητα της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη.

«Έφτασε η ώρα τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης να συνδημιουργούνται και να γίνονται αισθητά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες και αρχές συμμετέχουν άμεσα στην πρακτική υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, ωστόσο η ικανότητά τους να διαχειρίζονται την αλλαγή και να εφαρμόζουν νέες λύσεις ποικίλλει ουσιαστικά. Μέχρι στιγμής, οι κύριοι ωφελημένοι από την ψηφιακή επανάσταση είναι οι μεγαλύτερες πόλεις, οι πιο ευημερούσες περιφέρειες και μερικές τοπικές κοινότητες με ισχυρή τοπική ηγεσία», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz .

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Markku Markkula παρουσίασε το σχέδιο πρότασης στην Πλατφόρμα για την ευρυζωνικότητα , όπου τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί από τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας στις περιφέρειες της ΕΕ.

«Οι έξυπνες λύσεις που αναπτύσσονται στην Ευρώπη συχνά παραμένουν υπερβολικά μικρής κλίμακας και δεν είναι αρκετά διαλειτουργικές. Κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκές λύσεις περιθωριοποιούνται στην αγορά από τους δεσπόζοντες παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν νέο τρόπο ώστε να αναπτύσσει έξυπνες ψηφιακές λύσεις και να επιτρέπει στους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να ωθούν από κοινού την ψηφιακή επανάσταση. Ας αναπτύξουμε μαζί ισχυρά ευρωπαϊκά ψηφιακά οικοσυστήματα και ας εφεύρουμε το μέλλον για τους πολίτες και με τους πολίτες», τόνισε ο κ. Markkula.

Σε συζήτηση με τον Gerard De Graaf, Διευθυντή Ψηφιακής ενιαίας αγοράς στη ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέλη της Πλατφόρμας για την ευρυζωνικότητα αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις ιδέες και τις κατευθυντήριες γραμμές που κατέθεσαν ο Πρόεδρος Lambertz και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Markkula. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που θα συνδέονται με τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Η χρήση διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και της υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικής συνδεσιμότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Η ανάπτυξη περιφερειακών συμμαχιών για τις ψηφιακές δεξιότητες με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης προς αντιστοίχιση με τις ψηφιακές ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Η χρήση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να προωθηθεί η εύκολη ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών σε στενή συνεργασία με τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, η βέλτιστη χρήση των ρυθμίσεων συλλογικής προμήθειας και η συνεργασία με την ΕΤΕπ προς διευκόλυνση της συλλογικής προμήθειας·

Η δρομολόγηση πρόσκλησης επιλογής έξυπνων υποδειγματικών χωριών και περιφερειών σε κάθε κράτος μέλος σε συνδυασμό με ειδικές δράσεις κατάρτισης και ενσωμάτωσης.

Η χρήση νέων ψηφιακών λύσεων σε τοπικό επίπεδο για ένα μόνιμο διάλογο με τους πολίτες σχετικά με θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Η παροχή ευρωπαϊκού συστήματος κουπονιών για ελέγχους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 700 μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις, βάσει του οποίου εμπειρογνώμονες σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρέχουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί 15 ημέρες στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο.

Η εισαγωγή σειράς ουσιαστικών δεικτών που θα μπορούν να μετρούν την συντελεσθείσα πρόοδο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η δημοσίευση τακτικής έκθεσης για την κατάσταση της τοπικής/περιφερειακής διάστασης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Η τελική πρόταση θα παρουσιαστεί στην Ψηφιακή Συνέλευση 2019 στο Βουκουρέστι στις 13-14 Ιουνίου.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο ισχυρή, σύγχρονη και απλουστευμένη πολιτική συνοχής για την καταπολέμηση των αυξανόμενων ανισοτήτων
Η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο ισχυρή, σύγχρονη και απλουστευμένη πολιτική συνοχής για την καταπολέμηση των αυξανόμενων ανισοτήτων
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022