Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το ψηφιακό χάσμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να στηριχθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στις τρέχουσες μεταβάσεις, δηλώνουν οι τοπικοί ηγέτες  

Η επίτευξη μιας ψηφιακής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς στις αστικές και αγροτικές περιοχές θα απαιτήσει αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, επικαιροποιημένες στρατηγικές ψηφιακής ανθεκτικότητας και καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις και μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα της συζήτησης με τη Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 8 Φεβρουαρίου.

Κατά τη συζήτηση με τη Margrethe Vestager, οι περιφερειακοί και τοπικοί ηγέτες τόνισαν ότι η ετοιμότητα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την ψηφιακή εποχή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών στην εποχή της αυξανόμενης εξάρτησης από τις ψηφιακές τεχνολογίες, το υπολογιστικό νέφος, τα δεδομένα και τα διαλειτουργικά συστήματα πληροφοριών. Η διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες και στα εργαλεία που χρειάζονται αποτελεί ζωτικό μέρος της ανάπτυξης της ψηφιακής κοινωνίας του αύριο.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, αλλά η τοποθέτηση των ανθρώπων στο επίκεντρο παραμένει ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η δημιουργία νέων εδαφικών χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Κατά την Επιτροπή των Περιφερειών, το ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να οικοδομηθεί από κοινού με τους δήμους και τις περιφέρειες, για την επίτευξη καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη της εκπαίδευσης, και πρέπει να συμβαδίζει με την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας».

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος κ. Vestager υπογράμμισε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διάθεση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους πολίτες και ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθούν ώστε να εξασφαλιστούν ασφαλή και προσβάσιμα εργαλεία. Τα μέλη της ΕτΠ τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας των ηγετών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, συμβάλλοντας στις συνεχιζόμενες προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης τεχνολογίας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Η χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στις αστικές και αγροτικές περιοχές θα επιτευχθεί μόνο εάν όλοι έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές και κάθε περιφέρεια διαθέτει αποτελεσματικά και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία.

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών θα συνεχίσει να αυξάνεται χωρίς την αναγκαία πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές υπηρεσίες σε βασικούς τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες και η κοινωνική ένταξη. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ και εντός των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών. 

Η ψηφιακή μετάβαση –που θα βελτιώσει την πρόσβαση και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και θα αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν– θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη συνοχή στην ΕΕ και είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη τωνστόχων της ψηφιακής δεκαετίας για το 2030.Προς τούτο, η ΕτΠ επιδιώκει να προσθέσει την ψηφιακή διάσταση στον ορισμό της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες της ΕΕ, προκειμένου να εξορθολογιστούν οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς. Σε μια εποχή διαρκώς αυξανόμενης συνδεσιμότητας, πολλές αστικές και αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να μην διαθέτουν τα προηγμένα δίκτυα που χρειάζονται, ενώ οι πολίτες συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Η γεφύρωση αυτού του ψηφιακού χάσματος απαιτεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, με στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιφέρειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Γενικές πληροφορίες:

Επικείμενη μελέτη της ΕτΠ θα διερευνήσει την κατάσταση όσον αφορά την ψηφιακή ανθεκτικότητα σε όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ και θα εξετάσει τις λύσεις και τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο για την ενίσχυση αυτής της ανθεκτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμεςεδώ.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi – εκπρόσωπος Τύπου του ΠροέδρουΤηλ: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Τηλ. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023