Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν τολμηρότερη στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δραματικές οικονομικές απώλειες  

Η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να θεωρούνται «βασικό αγαθό» και να μην τιμωρούνται από τα περιοριστικά μέτρα

Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν συντονισμένη στήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την επανεκκίνηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας που βρίσκονται μεταξύ των βαρύτερα πληγέντων από την κρίση COVID-19 και τα εθνικά περιοριστικά μέτρα. Σε συζήτηση με τη Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υπογράμμισαν την ουσιαστική συμβολή του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στις αξίες, την ταυτότητα και την ιθαγένεια της Ευρώπης. Υποστήριξαν ότι η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να κατέχουν πιο εξέχοντα ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας υπέστησαν μόνο το 2020 οικονομικές απώλειες της τάξεως του 70%: αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια την κληρονομιά και την ταυτότητά μας. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή των κοινοτήτων μας, βρίσκονται δε στην καρδιά της ταυτότητας και των παραδόσεών μας. Η επένδυση στον πολιτισμό σημαίνει επένδυση στην ίδια την ύπαρξή μας ως Ευρωπαίων πολιτών και γι’ αυτό πρέπει να προσφέρουμε τολμηρότερη και ισχυρότερη στήριξη στους συγκεκριμένους τομείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Απευθυνόμενη σήμερα στην Ολομέλεια της ΕτΠ, η Επίτροπος Mariya Gabriel δήλωσε: «Έχοντας πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας χρειάζονται και αξίζουν κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι βασικοί σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια. Με την κοινή μας στήριξη, θα εξασφαλίσουμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να επιτελέσει και θα επιτελέσει όντως καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας οικολογικότερης, σφριγηλότερης και ανθεκτικότερης Ευρώπης».

Μετά τη συζήτηση, ο εισηγητής της ΕτΠ Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.) παρουσίασε τη γνωμοδότησή του με θέμα την Επανεκκίνηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας . Σε αυτήν ζητείται να διασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ θα διατεθούν σε όλες τις μορφές των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας και σε όλους όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία τους.

«Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τα διάφορα προγράμματα και μέτρα για την προώθηση των επιμέρους καλλιτεχνών και την παροχή ευκαιριών για εκδηλώσεις και ανταλλαγές, μεταξύ άλλων και εικονικά. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του πλούσιου δημιουργικού δυναμικού που κρύβεται στις περιφέρειες, καθιστώντας τους εν λόγω καλλιτέχνες πρέσβεις και φορείς προώθησης του πολιτισμού τους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες που αξιοποιούν το παρελθόν τους, διηγούνται την ιστορία τους, ανανεώνουν και ανανεώνονται, καθίστανται ελκυστικοί όχι μόνο για τους τουρίστες και την οικονομική δραστηριότητα που δημιουργούν, αλλά και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί», δήλωσε ο κ. Varacalli, μέλος του δημοτικού συμβουλίου Gerace στην περιφέρεια Reggio Calabria.

Η Laurence Farreng (FR/Renew E.), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια με θέμα Αποτελεσματικά μέτρα για να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό το Erasmus+, η Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης , πρόσθεσε: «Μετά από ένα χρόνο διακοπής, είναι πλέον σαφές ότι ο πολιτισμός θα χρειαστεί την Ευρώπη για την επανεκκίνησή του, αλλά είναι ακόμα πιο σαφές ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί τον πολιτισμό για την ανάκαμψή της. Η μελλοντική ανάκαμψη πρέπει να λάβει χώρα ει δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, σε τοπικό επίπεδο, απαιτείται ωστόσο και ευρωπαϊκή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένας καλλιτέχνης, συγγραφέας, μουσικός, ηθοποιός ή σκηνοθέτης δεν θα μείνει στο περιθώριο. Γι’ αυτό είμαι ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ένωσε και τη δική της φωνή στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου για διάθεση τουλάχιστον 2% των πόρων της ανάκαμψης σε αυτούς τους καθοριστικής σημασίας παράγοντες της οικονομίας μας και, πρωτίστως, της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο Κοινό Σχέδιο Δράσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των υπηρεσιών της Επιτρόπου κ. Gabriel (ΓΔ EAC, ΓΔ RTD και ΚΚΕρ) τον Νοέμβριο του 2020. Σε αυτό προβλέπεται ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγές πολιτικής, για παράδειγμα σχετικά με την πρωτοβουλία των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, υψηλού επιπέδου διασκέψεις και εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες μάθησης από ομοτίμους, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για ένα νέο ευρωπαϊκό Bauhaus.

Η γνωμοδότηση της ΕτΠ υποστηρίζει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βιομηχανία πρωτογενών αγαθών, ούτως ώστε, σε περίπτωση νέων έκτακτων συμβάντων, όπως η πανδημία COVID-19, να μην υφίστανται κυρώσεις λόγω περιοριστικών μέτρων. Η ΕτΠ προτείνει να καταρτιστούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, αν και με περιορισμούς όσον αφορά τη χρηστικότητά τους. Χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», που εξασφαλίζει στήριξη ύψους 2,2 δισ. ευρώ στους καλλιτέχνες και διευκολύνει τη συμμετοχή μικρής κλίμακας πολιτιστικών έργων. Ωστόσο, ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των επενδύσεων από τα διάφορα ταμεία της ΕΕ στον πολιτισμό και την επέκταση της δυνατότητας συγχρηματοδότησης σε ποσοστό μέχρι και 80% για έργα μικρών φορέων. Οι δήμοι και οι περιφέρειες συμφωνούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την ανάγκη να διατεθεί στους τομείς και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού και της δημιουργίας τουλάχιστον 2% των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ζητούν επίσης να χρησιμοποιηθεί χρηματοδότηση από τα μέσα REACT-EU και SURE για τη στήριξη των τομέων αυτών σε εθνικό επίπεδο.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :