Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο: πρέπει επειγόντως να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να υλοποιήσουμε τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ υπενθυμίζουν ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι προσβλέπουν σε αποτελεσματική επιτόπια ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19, καθώς η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα , η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19. Οι δήμοι και οι περιφέρειες χαιρετίζουν τη συμφωνία, αλλά τονίζουν την ανάγκη επείγουσας εφαρμογής της για την αποκατάσταση των συνεπειών της πρωτόγνωρης κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία. Η συμφωνία ανακοινώθηκε ενόσω η επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών διεξήγαγε διαδικτυακή συνεδρίαση, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Αντιδρώντας στην πολιτική συμφωνία που επετεύχθη σήμερα μεταξύ της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, ο Juan Espadas (ES/PES) , δήμαρχος Σεβίλλης, πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση », δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της πανδημίας και είναι πλέον έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν για να εξασφαλίσουν μια ανάκαμψη επικεντρωμένη στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στην απόκτηση βιώσιμων πόλεων και περιφερειών χωρίς αποκλεισμούς και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουμε την εφαρμογή μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης και την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Η συνεδρίαση της επιτροπής ENVE ξεκίνησε με συζήτηση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία με κεντρικό θέμα «Επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030 και στήριξη της πράσινης μετάβασης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» . Η συζήτηση περιελάμβανε δηλώσεις της Eva Kracht , αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας ευρωπαϊκής πολιτικής στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας, ως εκπροσώπου της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και του Mauro Petriccione , γενικού διευθυντή της ΓΔ Δράσης για το Κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δύο εκπρόσωποι των πρωτευουσών της Ομάδας Βίσεγκραντ τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στην Πράσινη Συμφωνία όσο και στη στρατηγική ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19. Ο δήμαρχος Βαρσοβίας Rafal Trzaskowski (PL/EPP) και η αντιδήμαρχος Βουδαπέστης Kata Tüttő (HU/PES) υπενθύμισαν την ανάγκη να δοθεί στους δήμους και τις περιφέρειες άμεση πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ και ζήτησαν άμεσες συμπράξεις με την ΕΕ για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 που επιταχύνουν την πορεία της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα. Ο δήμαρχος Βαρσοβίας Rafal Trzaskowski (PL/EPP) ορίστηκε εκπρόσωπος της ΕτΠ στο Πολιτικό Συμβούλιο του Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ .

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE εξετάστηκαν τα ακόλουθα σχέδια γνωμοδοτήσεων:

Σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία, τα μέλη εξέτασαν το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες: αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» . Ο εισηγητής Andries Gryffroy (BE/EA) , μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Για να επιτευχθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να υποστηρίξει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Ζητούμε την επέκταση της διενέργειας υποχρεωτικών διαβουλεύσεων με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε όλους τους τομείς της Πράσινης Συμφωνίας και την πλήρη συμμετοχή του υποεθνικού επιπέδου διακυβέρνηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να αποκτήσουν ευχερέστερη και άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση και προτείνουμε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με το κλίμα σε τοπικό επίπεδο».

Όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο εισηγητής Markku Markkula (FI/EPP) παρουσίασε τα κύρια σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα «Ευκαιρίες και συνέργειες της προληπτικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την προώθηση της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής στις περιφέρειες και τους δήμους – ποιο είναι το απαιτούμενο πλαίσιο προϋποθέσεων;» . Ο πρώην Πρόεδρος της ΕτΠ και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Έσπο δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ παραλλήλου με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι προσηλωμένες στην επίτευξη μιας ουδέτερης, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπης έως το 2050. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ με σαφείς στόχους και δείκτες, σύμφωνα με τις αρχές της ενεργού επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τη βιωσιμότητα, τις πλέον πρόσφατες γνώσεις, την έρευνα και την καινοτομία. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να καταστεί η "νέα κανονικότητα" για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τα μεμονωμένα άτομα».

Τα μέλη προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη γνωμοδότηση με θέμα «Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος» . Ο εισηγητής Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ δήλωσε: «Η αρχή της "προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση" αποτελεί ύψιστο μέλημα για ένα ενεργειακά αποδοτικό μέλλον στην Ευρώπη. Το ενεργειακό μας σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να συμπεριλαμβάνει με ευελιξία διάφορους φορείς ενέργειας και να είναι περισσότερο διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι διάφοροι φορείς ενέργειας —ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θερμότητας— θα πρέπει να έχουν δυνατότητα απρόσκοπτης ροής ενέργειας μεταξύ νοικοκυριών, μεταφορών και βιομηχανιών, καθιστώντας δυνατή τη βαθύτερη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και, ως εκ τούτου, τη μείωση του κόστους για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050».

Τα μέλη της επιτροπής ENVE όρισαν τους ακόλουθους εισηγητές:

Ο Δημήτριος Κάρναβος (EL/EPP) , δήμαρχος Καλλιθέας, ορίστηκε εισηγητής με θέμα «8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον».

Ο Vincent Chauvet (FR/RE) , δήμαρχος Οτέν, ορίστηκε εισηγητής με θέμα «Ενίσχυση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 ενόψει της COP 26».

Ο Adam Struzik (PL/EPP) , περιφερειάρχης Μαζοβίας, ορίστηκε εισηγητής με θέμα «Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα».

Ιστορικό:

Διαβάστε εδώ το δελτίο ENVOY (6 Νοεμβρίου 2020).

Ανακοίνωση Τύπου (22 Οκτωβρίου 2020) Τα άμεσα κονδύλια για τους δήμους και τις περιφέρειες παραμένουν καθοριστικά για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας με τοπική δράση .

Η « «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » αποτελεί νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε περιοχή. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από 13 μέλη . Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου.

Στις 13 Οκτωβρίου 2020, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη στη σύνοδο ολομέλειας με τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δεσμεύθηκαν για ένα νέο στάδιο συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση Τύπου

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για τις 200 βέλτιστες πρακτικές της ΕτΠ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας στον διαδικτυακό μας χάρτη .

Επικοινωνία:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023