Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων  

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα δήμων και περιφερειών που αναλαμβάνουν δράση για το κλίμα και την ενέργεια

Το Σύμφωνο των Δημάρχων εγκαινιάστηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Το Σύμφωνο ενισχύει πλέον τον ρόλο του ευθυγραμμίζοντας τη δέσμευσή του για το κλίμα με τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σε συνδυασμό με τη σύσταση νέου Επιμελητηρίου Εθνικών Πρεσβευτών για τη στήριξη της υλοποίησης του Συμφώνου σε κάθε κράτος μέλος. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αριθμεί περισσότερους από 10.000 υπογράφοντες που λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και οικονομική καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα που συμβάλλουν στη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5°C, την υψηλότερη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Στις 21 Απριλίου, δήμαρχοι και τοπικοί ηγέτες από ολόκληρη την ΕΕ συμμετείχαν στην εκδήλωση εγκαινίασης του νέου Συμφώνου των Δημάρχων . Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής, το Πολιτικό Συμβούλιο παρουσίασε το όραμα του Συμφώνου «για μια πιο δίκαιη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», τη νέα δέσμευση για δήμους και περιφέρειες που θέτουν ως στόχο την ενίσχυση των κλιματικών φιλοδοξιών. Οι νέοι υπογράφοντες θα δεσμευθούν να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με ορίζοντα το 2030, τουλάχιστον εξίσου με τον αντίστοιχο εθνικό τους στόχο και να παραμείνουν συνεπείς με τον στόχο της ΕΕ για τη μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, επιπλέον της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η Kadri Simson , Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας, κάλεσε όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να προσχωρήσουν στο νέο Σύμφωνο και δήλωσε: « Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί το κορυφαίο σημείο αναφοράς της τοπικής δράσης για την ενέργεια και για το κλίμα εδώ και δεκατρία χρόνια . Η προηγούμενη χρονιά υπήρξε δύσκολη για όλους μας. Βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να προετοιμαζόμαστε για ένα καθαρότερο, οικολογικότερο και καλύτερο μέλλον. Η ΕΕ υποσχέθηκε να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή στον κόσμο το αργότερο έως το 2050 και, ταυτόχρονα, δεσμευθήκαμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Ήρθε πλέον η στιγμή να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της Πράσινης Συμφωνίας. Μια κλιματικά ουδέτερη, ανθεκτική και δίκαιη Ευρώπη, όπου οι πόλεις θα αποτελούν υγιείς τόπους διαβίωσης για τους πολίτες και πόλους ευημερίας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ας μετατρέψουμε το Σύμφωνο σε έναν τόπο όπου όλες οι πόλεις της ΕΕ μπορούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να επιδείξουν την αριστεία τους ».

Η εκδήλωση χρησίμευσε ως ευκαιρία για την εγκαινίαση του Επιμελητηρίου Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων . Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τόνισε: « Σήμερα η ΕΕ πραγματοποίησε ένα βήμα προόδου, αναλαμβάνοντας μια νομική δέσμευση για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ο στόχος αυτός θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο σε τη συνεργασία με τους πολίτες και τις κοινότητές μας. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ χρειάζεται τους ένα εκατομμύριο τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς της. Με την ανανέωση των δεσμεύσεών τους και την εγκαινίαση του δικτύου Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων, οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά ανεβάζουν τον πήχη των κλιματικών φιλοδοξιών σε υψηλότερα επίπεδα για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολιτών και να προστατεύσουν τον πλανήτη μας». Τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και η κλιματική κρίση μάς δείχνουν πόσο σημαντικές είναι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές για την ταχεία αντίδραση στην παγκόσμια κρίση που εκδηλώθηκε πρώτα σε τοπική κλίμακα. Η επιτυχία του Συμφώνου των Δημάρχων μάς τιμά και μας γεμίζει υπερηφάνεια, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αποτελεί καρπό των προσπαθειών χιλιάδων πόλεων, χωριών, περιφερειών και επαρχιών που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και των οποίων οι πολίτες είναι εκείνοι που υλοποιούν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επί τόπου και την καθιστούν απτή πραγματικότητα ».

Πρωταρχικός σκοπός των Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων είναι η υιοθέτηση και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας σε κάθε κράτος μέλος, η συμμετοχή σε ειδικές δραστηριότητες ανά χώρα και η σύσφιξη των δεσμών και της συνεργασίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εθνικές κυβερνήσεις. Σκοπός του Επιμελητηρίου Εθνικών Πρεσβευτών είναι επίσης η προσέγγιση πόλεων και δήμων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη και οικονομική καθοδήγηση και να αναλάβουν ενεργό ρόλο κατά την υλοποίηση της δράσης για το κλίμα.

Ο Juan ESPADAS (ES/PES), δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση » της ΕτΠ, δήλωσε: « Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών όσον αφορά τη δράση για το κλίμα . Ως δήμαρχος, αλλά και ως πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, είμαι υπερήφανος για τη συμμετοχή μου στο Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων που εγκαινιάστηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθώς ο κόσμος γιορτάζει αύριο την Ημέρα της Γης, οι δήμοι και οι περιφέρειες εκπέμπουν ένα ηχηρό μήνυμα: δεσμευόμαστε να ηγηθούμε της μετάβασης σε μια βιώσιμη Ευρώπη για να προστατεύσουμε το μέλλον μας και να μην αφήσουμε κανέναν στο περιθώριο.

Ο Rafał Trzaskowski (PL/EPP), δήμαρχος Βαρσοβίας και εκπρόσωπος της ΕτΠ στο Πολιτικό Συμβούλιο του Συμφώνου , δήλωσε: « Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στην ΕτΠ είναι απόλυτα προσηλωμένες στην επίτευξη πράσινης μετάβασης και πράσινης ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος κάθε πολίτη. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το Σύμφωνο, υποστηρίζοντας μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ζητώντας άμεση ενωσιακή χρηματοδότηση, αναπτύσσοντας συνεργασία τόσο με άλλους δημάρχους και περιφερειάρχες όσο και με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και επεκτείνοντας περαιτέρω το δίκτυο. Ως μέλη της ΕτΠ, οι πρεσβευτές μας θα προσδώσουν επιπλέον αξία στο Σύμφωνο των Δημάρχων χάρη στην πολιτική τους εμπειρία. Μπορείτε να βασιστείτε στην ΕτΠ ως αξιόπιστο και αφοσιωμένο εταίρο σε αυτό το εγχείρημα ».

Τα 27 μέλη της ΕτΠ (ένα ανά κράτος μέλος) που απαρτίζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων είναι τα εξής:

Γενικές πληροφορίες:

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια εγκαινιάστηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή και τη στήριξη των δημάρχων στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2020 (20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 20% μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης). Με το νέο του όραμα, το Σύμφωνο των Δημάρχων ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της ΕΕ να μειώσει κατά 55% τις εκπομπές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Για να προσχωρήσετε στο Σύμφωνο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.simfonodimarxon.eu .

Εδώ μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον κατάλογο των Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πύλη μας

Ενημερωθείτε πλήρως για την «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» εδώ .

Επικοινωνία:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023