Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η επιδημία του κορονοϊού και η αντίδραση της ΕΕ  

Απέναντι στην επιδημία του κορονοϊού, τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές της ΕΕ αξιολογούν την κατάσταση σε καθημερινή βάση και προβαίνουν τόσο σε άμεσες δράσεις όσο και σε μεσοπρόθεσμες προτάσεις για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Πέραν των μέτρων για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα αντιμετώπισης του κορονοϊού και υπέβαλε, στις 13 Μαρτίου, μια σειρά νομοθετικών προτάσεων με στόχο τον μετριασμό του οικονομικού αντικτύπου της κρίσης. Οι προτάσεις αφορούν την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων από την απώλεια εισοδήματος μέσω, π.χ., απλοποιημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα «επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19», ύψους 37 δισ. ευρώ, η οποία θα αποτελείται από διαρθρωτικούς πόρους που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί ή διατεθεί. Όλες οι πηγές ενημέρωσης σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του κορονοϊού είναι διαθέσιμες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εδώ .​

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022