Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η επιδημία του κορονοϊού και η αντίδραση της ΕΕ  

Απέναντι στην επιδημία του κορονοϊού, τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές της ΕΕ αξιολογούν την κατάσταση σε καθημερινή βάση και προβαίνουν τόσο σε άμεσες δράσεις όσο και σε μεσοπρόθεσμες προτάσεις για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Πέραν των μέτρων για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα αντιμετώπισης του κορονοϊού και υπέβαλε, στις 13 Μαρτίου, μια σειρά νομοθετικών προτάσεων με στόχο τον μετριασμό του οικονομικού αντικτύπου της κρίσης. Οι προτάσεις αφορούν την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων από την απώλεια εισοδήματος μέσω, π.χ., απλοποιημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα «επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19», ύψους 37 δισ. ευρώ, η οποία θα αποτελείται από διαρθρωτικούς πόρους που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί ή διατεθεί. Όλες οι πηγές ενημέρωσης σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του κορονοϊού είναι διαθέσιμες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εδώ .​

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023