Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών πόλεων και δεσμεύεται να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους –τόσο οι ίδιοι όσο και η ΕΕ– μπορούν να συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, ενώ νέα δημοσκόπηση δείχνει ισχυρή προσήλωση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στην παροχή βοήθειας την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή της προς την Ουκρανία απέναντι στο κύμα θανατηφόρων επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία στις 10 Οκτωβρίου σε μη στρατιωτικές περιοχές και υποδομές σε πόλεις ανά την Ουκρανία. Οι δηλώσεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα πραγματοποιήθηκαν σε μια σύνοδο ολομέλειας κατά την οποία η ΕτΠ ενέκρινε ευρύ φάσμα συστάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να έχουν εποικοδομητική και εις βάθος συμμετοχή στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ τονίζεται ότι πρέπει να δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή» στο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης θα επιταχύνει επίσης τη μετάβαση της Ουκρανίας σε μια πιο οικολογική και περισσότερο βιώσιμη οικονομία.

Η γνωμοδότηση με θέμα «Ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας» θα συμβάλει στη διαμόρφωση του έργου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, η οποία συστάθηκε τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και από ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η ίδια η Συμμαχία προέκυψε ως απάντηση σε αίτημα του Προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy.

Η έγκριση της γνωμοδότησης στις 11 Οκτωβρίου διασφαλίζει την έγκαιρη αποκρυστάλλωση των συστάσεων των δήμων και των περιφερειών ενόψει της διοργάνωσης διεθνούς διάσκεψης αφιερωμένης στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, στις 25 Οκτωβρίου στο Βερολίνο, και πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων σχετικά με τη μορφή της αναδυόμενης πλατφόρμας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Η γνωμοδότηση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια διαδικασία ανασυγκρότησης από τη βάση προς την κορυφή στην Ουκρανία με βάση την διαδικασία αποκέντρωσης της χώρας που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο εισηγητής Dario Nardella (IT/PES), δήμαρχος Φλωρεντίας και πρόεδρος της Eurocities, δήλωσε: «Αναμένουμε ότι η πλατφόρμα για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας θα χρηματοδοτηθεί κατά τρόπο παρόμοιο με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και ζητούμε τη συμμετοχή της Συμμαχίας Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας ως πλήρους εταίρου σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησής της, καθώς και τη μέγιστη δυνατή ευθυγράμμισή της με τη μεθοδολογία της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ άλλων ενόψει της προετοιμασίας της προσχώρησης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόσθεσε επίσης ότι η ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων υποδομών της Ουκρανίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την εστίαση στη βιωσιμότητα, τις δημοκρατικές αρχές και τους σταθερούς θεσμούς.

Η Συμμαχία βασίζεται σε ένα ισχυρό ρεύμα υποστήριξης προς την Ουκρανία που παρατηρείται στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ. Στο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο του 2022 –μια πανευρωπαϊκή έρευνα μεταξύ άνω των 2.000 τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων, η οποία περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 που δημοσιεύθηκε από την ΕτΠ στις 11 Οκτωβρίου– τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η τοπική ή η περιφερειακή αρχή τους δέχθηκε Ουκρανούς που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου, ενώ οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν την αποστολή υλικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ένας στους δύο ερωτηθέντες δήλωσε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα ήταν η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro δήλωσε: «Σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, όλα καταστράφηκαν εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εάν δεν αναληφθεί δράση, σε μερικές εβδομάδες ο χειμώνας θα μετατρέψει οριστικά όλα αυτά τα κατεστραμμένα κτίρια σε ερείπια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δρομολόγησε, μαζί με τις ενώσεις-εταίρους της, μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Αυτή η συμμαχία χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συμπεριλάβει περισσότερους δήμους και περιφέρειες για την αποτελεσματική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς ένας στους δύο ερωτηθέντες του Περιφερειακού και τοπικού βαρομέτρου μας δηλώνει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στα σχέδια ανασυγκρότησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να μετατραπούν τα λόγια σε έργα και να προαχθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη διασφάλιση έργων ανασυγκρότησης μεταξύ ομοτίμων για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ο Πρόεδρος κ. Cordeiro υπογράμμισε, ως απάντηση στις θανατηφόρες επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στις 10 Οκτωβρίου και εξ ονόματος του θεσμικού οργάνου, ότι «καταδικάζει απερίφραστα την αποτρόπαιη στοχοποίηση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα» και επιβεβαίωσε στους Ουκρανούς ομολόγους την πλήρη αλληλεγγύη της ΕτΠ στον αγώνα τους για δημοκρατία και την ελευθερία.

Πώς μπορούν οι δήμοι και οι περιφέρειες να βοηθήσουν την Ουκρανία

Σύμφωνα με κοινή εκτίμηση της κυβέρνησης της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο πόλεμος προκάλεσε ζημίες ύψους 349 δισ. ευρώ μεταξύ της 24ης Φεβρουαρίου και της 1ης Ιουνίου, με ιδιαίτερα υψηλό αντίκτυπο στους τομείς της στέγασης, των μεταφορών, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η καταστροφή επικεντρώθηκε στις περιφέρειες του Τσερνίχιβ, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, του Χαρκόβου, του Κιέβου και της Ζαπορίζιας.

Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τον τρόπο παροχής βοήθειας στην Ουκρανία καλύπτουν διάφορα στάδια, εκ των οποίων το πρώτο εστιάζει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το δεύτερο αφορά την αποκατάσταση των υποδομών και των υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας και το τρίτο συνίσταται στην προετοιμασία του εδάφους για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μακροπρόθεσμη στήριξη θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η ουκρανική κυβέρνηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65 % έως το 2030 και την ανοικοδόμηση κοινωνικών υποδομών –όπως το οικιστικό απόθεμα, τα σχολεία και τα νοσοκομεία– προκειμένου να δοθεί στους Ουκρανούς πρόσφυγες και εκτοπισθέντες η δυνατότητα να επιστρέψουν στα προπολεμικά σπίτια τους.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα συμβολής των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων αδελφοποίησης με ομοτίμους στην Ουκρανία. Στο σχέδιο γνωμοδότησης της ΕτΠ προβάλλεται επίσης η σκοπιμότητα ευρύτερων επενδυτικών προγραμμάτων για τη συμμετοχή μιας μεγαλύτερης ομάδας δήμων και περιφερειών.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται η ανάγκη επενδύσεων στην ανάπτυξη, το συντομότερο δυνατόν, των ικανοτήτων των υποεθνικών διοικήσεων, οι οποίες κατά την τελευταία επταετία χρειάστηκε να αναλάβουν σημαντικά περισσότερες ευθύνες και επί του παρόντος βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της ανασυγκρότησης και της προετοιμασίας για την προσχώρηση στην ΕΕ. Στη γνωμοδότηση ζητείται συγκεκριμένα η ενίσχυση του προγράμματος «U-LEAD», του υφιστάμενου προγράμματος για τη στήριξη της αποκέντρωσης στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία συμμετέχει ήδη στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι η στρατηγική παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΕ. Οι συστάσεις προχωρούν περαιτέρω, υπογραμμίζοντας την αξία της χρήσης δοκιμασμένων ενωσιακών μηχανισμών της ΕΕ για τη στήριξη των δήμων και των περιφερειών, προτείνοντας, για παράδειγμα, την έγκαιρη δραστηριοποίηση της ΕΕ για την επέκταση της συνεργασίας με τις ουκρανικές περιφέρειες, μέσω προγράμματος διακρατικής συνεργασίας, καθώς και με την επιτάχυνση της πρόσβασης της Ουκρανίας στα προγράμματα «Ορίζων» και «Πολιτισμός».

Οι συστάσεις βασίστηκαν εν μέρει σε μελέτη που ανατέθηκε προς εκπόνηση από την ΕτΠ, στο πλαίσιο της οποίας οι ερευνητές συγκέντρωσαν τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών σε περιοχές της Ουκρανίας που υπέστησαν ζημίες σε διάφορα επίπεδα. Στα συμπεράσματα της μελέτης επισημάνθηκε η σημαντική βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χάρη στη διαδικασία αποκέντρωσης που ξεκίνησε στα μέσα του 2010, και αναδείχθηκε επίσης η δυνατότητα των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ να συμβάλουν σε μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως στις μικρότερες κοινότητες.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi, εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, υπεύθυνος Τύπου, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, οπτικοακουστική υποστήριξη, +32 473 522 988.

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023