Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
COP26: Οι τοπικοί ηγέτες καλούν τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Αντιπρόεδρο κ. Timmermans να συμπεριλάβει την τοπική και περιφερειακή διάσταση στα τελικά συμπεράσματα της Διάσκεψης της Γλασκόβης για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη  

Οι υποεθνικές αρχές υλοποιούν το 70% των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και το 90% των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η συμβολή τους πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί για την αποτροπή της κλιματικής έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την COP26 , στο οποίο εκθέτει τα αιτήματά της σχετικά με το κλίμα δύο εβδομάδες πριν από τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου καύσωνες, πλημμύρες, τυφώνες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν τον ΟΗΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την επίσημη αναγνώριση, παρακολούθηση και ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις πόλεις, τις τοπικές αρχές και τις περιφέρειες σε παγκόσμια κλίμακα. Οι υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες, η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα στους πλέον ευάλωτους είναι οι τρεις βασικές πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι της Διάσκεψης της Γλασκόβης.

Η ΕτΠ ―η συνέλευση των αιρετών τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ― υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού του 2016 αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στις πολιτικές για το κλίμα και την ανάγκη συνεργασίας με τους δήμους και τις περιφέρειες. Ως εκ τούτου, η ΕτΠ ζητεί να τεθεί έμπρακτα σε εφαρμογή η εν λόγω αρχή και να συνεκτιμηθούν οι δεσμεύσεις των υποεθνικών αρχών για το κλίμα με την εγκαινίαση ενός συστήματος περιφερειακά και τοπικά καθορισμένων συνεισφορών (Π/ΤΚΣ) που θα έχει ως στόχο την αναγνώριση, παρακολούθηση και ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις πόλεις, τις τοπικές αρχές και τις περιφέρειες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Πολύ απλά, ο κόσμος δεν είναι πλέον σε τροχιά αποτροπής της κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Οι δεσμεύσεις των υποεθνικών αρχών πρέπει να συνεκτιμηθούν και να τεθούν επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Καλώ τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans να διασφαλίσει, ως διαπραγματευτής της ΕΕ, τη συμπερίληψη της τοπικής και περιφερειακής διάστασης στα συμπεράσματα της COP26. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πλέον τη θεμελιώδη συμβολή και τους πόρους που χρειάζονται οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά για την υλοποίηση της δράσης για το κλίμα, διότι ειδάλλως θα εξακολουθήσουμε να αδιαφορούμε για τη νεολαία και τον πλανήτη μας ».

Το ψήφισμα σχετικά με την COP26 εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης της Ολομέλειας με τον Virginijus Sinkevičius , Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας της ΕΕ, ο οποίος δήλωσε: « Για να κατορθώσουμε να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών κατά 55 τοις εκατό έως το 2030, έχουμε ανάγκη από σημαντικές προσπάθειες εκ μέρους των δήμων και των περιφερειών της Ευρώπης. Στους τομείς που είναι προβληματικοί όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως τα κτίρια, χρειάζονται τοπικές λύσεις. Η πρόσφατη εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών ενέργειας καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη μεγαλύτερων μεριδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας. Το νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αποσκοπεί στην παροχή ειδικών κονδυλίων προς τους πολίτες προκειμένου να τους συνδράμει στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης. Η συμβολή των περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα είναι καθοριστική ».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής των Τοπικών Αρχών για την Αειφορία (ICLEI) και δήμαρχος Turku Minna Arve δήλωσε: « Οι πόλεις και οι ηγέτες τους πρέπει να καταστούν πραγματικοί εταίροι στο πλαίσιο ενός συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη θέσπιση των νομικών, δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πλαισίων που διέπουν την εφαρμογή των φιλόδοξων τοπικών στρατηγικών τους. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε γρήγορα από τα σχέδια και τις στρατηγικές στην πραγματική δράση. Μαζί είμαστε σε θέση να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα ».

Ο Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), δήμαρχος Autun και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26 , δήλωσε: « Το μήνυμά μας είναι το εξής: η πολυεπίπεδη κλιματική διακυβέρνηση είναι η λύση για την υλοποίηση πραγματικά αποτελεσματικών δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Ζωτικής σημασίας είναι επίσης η μεγιστοποίηση των κλιματικών φιλοδοξιών και η άσκηση πίεσης στις εθνικές κυβερνήσεις προκειμένου να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις για το κλίμα. Έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την επίσημη αναγνώριση της ικανότητας συμβολής των δήμων και των περιφερειών στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, υποδεικνύοντας τι ακριβώς χρειαζόμαστε, ως τοπικές και περιφερειακές αρχές, για την υλοποίηση της δράσης για το κλίμα ».

Η ΕτΠ έδωσε το παράδειγμα με τη Δήλωση του Εδιμβούργου για τη βιοποικιλότητα, την οποία υπέγραψε σήμερα ο Πρόεδρός της κ. Τζιτζικώστας κατόπιν της έγκρισής της από το Προεδρείο . Η Δήλωση του Εδιμβούργου σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 καθορίζει τις προσδοκίες και τις δεσμεύσεις των υποεθνικών αρχών για την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας κατά την επόμενη δεκαετία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κάλεσε επίσης τα μέλη της να αναλάβουν δράση, δρομολογώντας την εκστρατεία της με τίτλο « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση », η οποία καθορίζει 10 δράσεις προς υλοποίηση από τους τοπικούς ηγέτες . Μία από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες είναι η δενδροφύτευση, η οποία θα συμβάλει στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φύτευση 3 δισ. δένδρων έως το 2030.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης και εγκρίνει δεσμεύσεις για το κλίμα που είναι πιο φιλόδοξες από εκείνες των εκάστοτε χωρών τους. Επιπλέον, η ΕτΠ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή ( UNFCCC) να καταστήσουν υποχρεωτική για τις εθνικές κυβερνήσεις τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά την κατάρτιση των προτάσεων που υποβάλλουν για το κλίμα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕτΠ κατά τη διάρκεια της COP26 διατίθενται στην ειδική δικτυακή πύλη μας.

Η ΕτΠ συμβάλλει στην επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε κάθε τόπο, μέσω της εμβληματικής πρωτοβουλίας της « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση ». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕτΠ επαναλαμβάνει το κάλεσμά της για τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε κονδύλια της ΕΕ ενόψει της υλοποίησης τοπικών και περιφερειακών έργων της Πράσινης Συμφωνίας.

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ στην COP26 απαρτίζεται από:

Επικοινωνία:

David Crous

Τηλ.: +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023