Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι αιρετοί πολιτικοί σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό επίπεδο πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το δημοκρατικό μοντέλο της ΕΕ  

Οι Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez και Guy Verhofstadt —οι τρεις εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης— συζήτησαν με τα μέλη της ΕτΠ σχετικά με τον ρόλο και τη συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών στη Διάσκεψη.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αιρετοί πολιτικοί, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην ΕΕ από την ΕτΠ, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ του οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες, πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE). Κοινός τους στόχος θα πρέπει να είναι η προβολή του αιτήματος των πολιτών για μια Ένωση που βρίσκεται εγγύτερα σε αυτούς, σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και ανταποκρίνεται προορατικά στις νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το μήνυμα που απηύθυναν τα μέλη της ΕτΠ κατά την 145η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στους Guy Verhofstadt, Manfred Weber και Iratxe Garcia Perez, τους τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης. Τα τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν ότι τα μέλη της ΕτΠ αποτελούν ισχυρούς συμμάχους για μια ευρεία, πραγματικά συμμετοχική, διαφανή και γεωγραφικά και πολιτικά ισορροπημένη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας , ο οποίος ηγείται της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στην Ολομέλεια της Διάσκεψης και παρίσταται στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της, δήλωσε: «Οι τοπικοί αιρετοί πολιτικοί και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση κάθε δομικού στοιχείου του Οίκου της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και την προσέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες τους οποίους υπηρετεί. Μέσω των αντίστοιχων πολιτικών οικογενειών μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να στεφθεί με επιτυχία. Κατανοούμε τις ανάγκες των πολιτών μας και παρέχουμε στη Διάσκεψη δημοκρατική νομιμοποίηση. Το μέλλον μας στηρίζεται σε μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη».

Ο Guy Verhofstadt , μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και συντονιστής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σχολίασε: «Η #CoFoE μοιάζει με σκυταλοδρομία. Οι πολίτες που συμμετέχουν σε ομάδες θα καθορίσουν αρχικά τις επιθυμίες και τις συστάσεις τους. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο πολλών συνόδων ολομέλειας, θα παραδώσουν τη σκυτάλη και εμείς θα διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρύθμισης βάσει των συστάσεών τους. Το τελικό στάδιο αυτού του αγώνα είναι η έγκριση και η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων μέσω των δημοκρατικών θεσμών μας. Η ΕτΠ θα είναι πολύτιμος συνεργάτης με τα μέλη της στους δήμους και τις περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ο Manfred Weber , πρόεδρος της πολιτικής ομάδας PPE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, δήλωσε: «Μας περιμένει μια δεκαετία σημαντικών αλλαγών. Σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η απασχόληση και η ανάπτυξη, η ψηφιοποίηση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η δημογραφία και η μετανάστευση, δεν μπορούμε να περιμένουμε την επέλαση της επόμενης κρίσης για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα διαρθρωτικά ικανή να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη η οποία, αφενός, διαθέτει πραγματική ικανότητα δράσης και, αφετέρου, είναι πιο δημοκρατική και πιο κοντά στους πολίτες, τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ, μέσω των αιρετών μελών της, καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο εν προκειμένω.»

Η Iratxe Garcia Perez , πρόεδρος της ομάδας S&D του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, πρόσθεσε: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε για να ανανεώσουμε τους δεσμούς με τους πολίτες και να μάθουμε τι είδους Ένωση επιθυμούν. Η ΕΕ δεν οικοδομείται μόνον μέσω των θεσμικών οργάνων, αλλά οικοδομείται καθημερινά από κάθε πόλη και δήμο, και όλα τα διοικητικά επίπεδα διαδραματίζουν ρόλο και όλα είναι εξίσου σημαντικά. Η πολυμορφία των χωριών, των πόλεων και των περιφερειών μας είναι ο πλούτος της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η Διάσκεψη πρέπει να φθάσει σε μέρη που απέχουν πολύ από τον μικρόκοσμο των Βρυξελλών και να αφουγκραστεί όλες τις φωνές. Διότι επιθυμούμε μια πιο συμμετοχική και φεμινιστική Ευρώπη, με περισσότερη ισότητα και αλληλεγγύη.»

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης :

- θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των ομάδων εργασίας της Διάσκεψης·

- θα προβεί σε γραπτές εισηγήσεις με τη στήριξη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία , ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου αποτελούμενου από επτά σοφούς άνδρες και γυναίκες υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman van Rompuy, αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη του πολιτικού και θεσμικού ρόλου της ΕτΠ μέσω της παροχής στρατηγικής πολιτικής ανάλυσης με έμφαση στις τοπικές και τις περιφερειακές πτυχές. Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕτΠ σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα συμβάλουν επίσης στις συνεισφορές·

- θα συμμετέχει και θα διοργανώσει διαλόγους και συζητήσεις στις εκλογικές περιφέρειες των μελών της και θα υποβάλει εκθέσεις επ’ αυτών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κίνημα ή το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το δίκτυο Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έργο BELE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το φθινόπωρο, θα διοργανωθούν διακρατικοί διάλογοι με τους πολίτες σε συνεργασία με το ίδρυμα Bertelsmann ·

- θα οικοδομήσει συμμαχίες ομοϊδεατών αντιπροσώπων στη Διάσκεψη προκειμένου να προωθήσει από κοινού συστάσεις που είναι σημαντικές για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της ΕΕ·

- θα κινητοποιήσει τα δίκτυά της, όπως τις ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλη την Ευρώπη, το Δίκτυο πρώην μελών της ΕτΠ και το νεοσυσταθέν δίκτυο τοπικών συμβούλων της ΕΕ , το δίκτυο RegHub και το δίκτυο της Συμμαχίας για τη Συνοχή προκειμένου να ενθαρρύνει τους τοπικούς και τους περιφερειακούς πολιτικούς να διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες. Τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων θα εκτεθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.

Η ΕτΠ θα παρουσιάσει την τελική της συμβολή στη Διάσκεψη κατά την 9η Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών , η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου στις 3-4 Μαρτίου του 2022.

Πλαίσιο:

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης εγκαινιάστηκε στις 9 Μαΐου 2021 στο Στρασβούργο. Πρόκειται για μια μοναδική διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συμμετοχής τους σε συζητήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν με την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά 9 θέματα : κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Για τον σκοπό αυτό, μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα από διαφορετικά κράτη μέλη να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συζητούν τις προτάσεις τους, είτε στο πλαίσιο ειδικών εκδηλώσεων είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας. Οι ιδέες και οι συστάσεις που προκύπτουν από τους διαλόγους με τους πολίτες πρέπει να συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα αυτή προκειμένου να ληφθούν υπόψη για περαιτέρω συζητήσεις. Οι εισηγήσεις και οι ιδέες θα συζητηθούν στις συνελεύσεις πολιτών, οι οποίες θα συνέλθουν 14 φορές. Οι εκπρόσωποι αυτών των συνελεύσεων θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα συνεδριάσει έξι φορές έως τη λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης.

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης απαρτίζεται από 432 μέλη: 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 του Συμβουλίου, 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 108 εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων, 80 εκπροσώπους ευρωπαϊκών ομάδων πολιτών (το ένα τρίτο των οποίων είναι κάτω των 25 ετών), τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, 27 εκπροσώπους εθνικών ομάδων πολιτών, 18 εκπροσώπους της ΕτΠ και ισάριθμους εκπροσώπους της ΕΟΚΕ, 8 εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και ισάριθμους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελείται από τρεις εκπροσώπους και από έως τέσσερις παρατηρητές από κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τους Αντιπροέδρους Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica και Věra Jourová· το Συμβούλιο εκπροσωπείται από την εκ περιτροπής Προεδρία (Σλοβενία στο 2ο εξάμηνο του 2021, ακολουθούμενη από τη Γαλλία)· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται από τα μέλη Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez. Η ΕτΠ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. Η εκτελεστική επιτροπή επιβλέπει τις εργασίες της Διάσκεψης και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων των πολιτών και της παρακολούθησής τους. Υποβάλλει δε τακτικά εκθέσεις στην Κοινή Προεδρία της Διάσκεψης (πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Μετά τη συζήτηση, τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει η Ολομέλεια σε συναινετική βάση θα υποβάλλονται στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή θα συντάξει έκθεση με πλήρη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ολομέλεια της Διάσκεψης, βασιζόμενη στα συμπεράσματα της τελευταίας. Η έκθεση θα δημοσιευτεί στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και θα υποβληθεί στην κοινή προεδρία.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Τηλ.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Share: