Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι πόλεις καλούν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να προωθήσει μια πιο συμμετοχική, οικολογική και πολυδεκτική δημοκρατία στην ΕΕ  

Στην εκδήλωση με θέμα «Πόλεις για την προώθηση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αστικές προοπτικές για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το δίκτυο Eurocities και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες εξέθεσαν τις προσδοκίες τους από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Συζητήθηκαν παραδείγματα καινοτόμων συμμετοχικών εγχειρημάτων, οικολογικών έργων, ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες ή ενσωμάτωσης κοινοτήτων. Η εκδήλωση κατέληξε στην έκδοση συμπερασμάτων , τα οποία θα τροφοδοτήσουν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Όταν λέμε "citizen" στα αγγλικά, "citoyen" στα γαλλικά, "cittadino" στα ιταλικά, ή "πολίτης" στα ελληνικά, η ρίζα είναι πάντοτε η "πόλη". Οι πόλεις και η δημοκρατία είναι αδιάρρηκτες έννοιες. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, σε επίπεδο βάσης. Οι πόλεις είναι το εγγύτερο επίπεδο στη δημοκρατία, εκεί όπου ξεχωρίζουν οι βέλτιστες δημοκρατικές πρακτικές και οι φορείς της δημοκρατίας. Οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν και είναι καθήκον μας να δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα εργαλεία. Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ακράδαντα πως οι πόλεις αποτελούν πραγματικά εργαστήρια εμπλουτισμού, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημοκρατίας».

Ο Dario Nardella, Πρόεδρος του δικτύου EUROCITIES και δήμαρχος Φλωρεντίας, δήλωσε: « Όπως δείχνει η νέα έρευνα του Eurocities , σχεδόν όλες οι πόλεις μας έχουν θεσπίσει μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας και πολλοί εξ ημών πειραματιζόμαστε καθημερινά με καινοτόμες πρακτικές. Ως πόλεις, πιστεύουμε πως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη συμμετοχή. Η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική της Διάσκεψης για να συνεχίσει την άσκηση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Θα πρέπει να προωθήσει μια νέα μορφή συνεργασίας με τις πόλεις και τους πολίτες, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες».

Ο Christoph Schnaudigel, Συμπρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ) και Πρόεδρος της επαρχίας της Καρλσρούης, δήλωσε: « Το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, μπορεί να αποτελέσει τον δίαυλο μέσω του οποίου οι απλοί άνθρωποι θα συνομιλούν απευθείας με τους αξιωματούχους της ΕΕ. Οι πολίτες χρειάζονται καλύτερη εκπροσώπηση απέναντι στα όργανα της ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός μόνιμου μηχανισμού διαρθρωμένου διαλόγου της ΕΕ με τους πολίτες μέσω των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών ».

Η ΕτΠ, το Eurocities και το ΣΕΔΠ συμφώνησαν επί σειράς συμπερασμάτων που θα τροφοδοτήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

1. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης παρέχει ευκαιρία για την προώθηση καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των πολιτών στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη συμμετοχή. Οι πρακτικές διαβούλευσης και συμμετοχής, όπως ο συμμετοχικός δημοτικός προϋπολογισμός και η συνδιαχείριση δημόσιων χώρων που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της βασισμένης σε αξίες ευρωπαϊκής δημοκρατίας μας, πρέπει να προωθηθούν και να εξεταστούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο ΕΕ. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μόνιμος μηχανισμός διαρθρωμένου διαλόγου της ΕΕ με τους πολίτες μέσω των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών . Αυτός ο μηχανισμός: 1) θα επιτρέπει στις πόλεις να συνεργάζονται με τους πολίτες επί ευρωπαϊκών ζητημάτων που τους επηρεάζουν άμεσα· 2) θα επιτρέπει στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς ιθύνοντες να σχεδιάζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στις πόλεις και υποστηριζόμενες από τους πολίτες· 3) θα επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν σε μια διαδικασία χάραξης πολιτικής που εν τέλει επηρεάζει την καθημερινή ζωή τους. Τα ακόλουθα ζητήματα πολιτικής με έντονη αστική και εδαφική σημασία και συμβολή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του διαλόγου:

2. Οι πόλεις κάθε μεγέθους βρίσκονται στον πυρήνα της πράσινης μετάβασης , καθώς ευθύνονται για το 70 έως 80% των παγκόσμιων εκπομπών. Ταυτόχρονα, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θέτουν σε εφαρμογή το 70% των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και το 90% των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οι πόλεις και οι δήμοι πρέπει συνεπώς να αναγνωριστούν ως πρωταγωνιστές της πράσινης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, μεταξύ άλλων μέσω τακτικής ανταλλαγής ιδεών ή βέλτιστων πρακτικών, ενισχυμένης συμμετοχής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων και χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ικανοτήτων.

3. Οι πόλεις και οι δήμοι αποτελούν πρωτοπόρους στον ψηφιακό μετασχηματισμό , καθώς αναπτύσσουν και υλοποιούν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις για τους πολίτες και τις κοινότητες. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και της οικοδόμησης ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαίες για την υπέρβαση του «διπλού ψηφιακού χάσματος» της άνισης πρόσβασης και του ψηφιακού γραμματισμού. Επιπλέον, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο ―όπως οι αστικές και οι περιφερειακές μεταφορές, η στέγαση, τα τουριστικά καταλύματα και η παροχή δημοσίων υπηρεσιών―, πράγμα που πρέπει να συνεκτιμηθεί στις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τη διευθέτηση των σχετικών ζητημάτων.

4. Οι πόλεις και οι δήμοι αντιμετωπίζουν και έχουν ήδη υπερβεί πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής , την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση της πολυμορφίας. Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης, που αφορούν κυρίως την ισότητα των φύλων, τη δημογραφική αλλαγή, τις αναπηρίες και την ένταξη των μεταναστών, πρέπει συνεπώς να συμπεριλαμβάνουν πλήρως τις πόλεις και τους δήμους στην ανταλλαγή των εμπειριών τους και κατάλληλων εργαλείων πολιτικής. Η διασφάλιση της απευθείας και έγκαιρης πρόσβασής τους στην ενωσιακή χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως φορείς κοινωνικής ολοκλήρωσης.

5. Ο Νέος Χάρτης της Λειψίας , που βασίζεται στην μετασχηματιστική ισχύ των πόλεων προς το κοινό συμφέρον, το ανανεωμένο Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ και η Εδαφική Ατζέντα για το 2030 θα πρέπει να επιτρέπουν στις πόλεις και τους δήμους να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών και να λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να καθιστούν δυνατή τη σύνδεση των οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των πόλεων και των δήμων, μέσω μιας πλατφόρμας πολιτικής, με στόχο τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την υλοποίησή της με τη βοήθεια των διαφόρων πολιτικών που είναι αγκυρωμένες στο αστικό και το τοπικό επίπεδο.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

ΕτΠ: Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

ΣΕΔΠ : Georgina Mombo

Κινητό: +32 (0) 489 47 16 30

georgina.mombo@ccre-cemr.org

EUROCITIES : Alex Godson
Κινητό: +32 (0) 495 29 85 94

alex.godson@eurocities.eu  

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023