Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η #CohesionAlliance επιδιώκει τη συνεργασία με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό τη διασφάλιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027  
Προεξάρχοντα μέλη των επιτροπών COTER και REGI συζήτησαν σχετικά με τις υφιστάμενες απειλές και ευκαιρίες κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφενός, και των εδαφικών και των κλαδικών ενώσεων, αφετέρου.

Οι προβλεπόμενες περικοπές του προϋπολογισμού και ο συγκεντρωτισμός συνεχίζουν να απειλούν την ικανότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2021-2027 να επιτύχουν τόσο τη μείωση του χάσματος όσο και μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εταίροι της #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη συνοχή) —μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας υπέρ μιας ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020— συζήτησαν διάφορους τρόπους αντιμετώπισης των δυνητικών κινδύνων, στο πλαίσιο συνάντησης με νεοεκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ).

«Οι ευρωπαϊκές εκλογές έδωσαν στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφή εντολή προκειμένου η Ευρώπη να προσεγγίσει περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών. Η πολιτική συνοχής προσφέρει ένα μοναδικό και ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της συμμετοχής όλων των σχετικών παραγόντων σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια. Μαζί, οφείλουμε να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε την πολιτική αυτή και να αποφύγουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ταμειακό απόθεμα για παρασκηνιακές συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής ενόψει του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ », δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz, καλωσορίζοντας ως νέο υποστηρικτή της #CohesionAlliance τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (REGI) κ. Younous Omarjee.

Ο κ. Omarjee εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στις προτεραιότητες της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο καίριος ρόλος της εδαφικής συνοχής, η κατάργηση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, η απλούστευση των κανόνων και η αρχή της εταιρικής σχέσης για τη διακυβέρνηση των επενδυτικών σχεδίων χωρίς αποκλεισμούς. « Χρειάζεται να αγωνιστούμε μαζί για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περικοπή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού », δήλωσε, προσθέτοντας ότι « δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης εφαρμόστηκαν σχέδια λιτότητας, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές ανέλαβαν συχνά νέες αρμοδιότητες και καινούρια καθήκοντα, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που εκτείνονται από την κλιματική αλλαγή έως τη φτώχεια. Είναι, επομένως, απαραίτητο να εξασφαλίσουμε επαρκή στήριξη από την ΕΕ προς τις περιφέρειες».

Η αντιπρόεδρος της περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine και πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER), κ. Isabelle Boudineau (PES/FR), τόνισε τα εξής: «Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι συμμέτοχοι και όχι θεατές της αλλαγής που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Οι πολίτες στην Ευρώπη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας, οφείλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής της Ευρώπης, η οποία αποτελεί για εμάς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές το βασικό μας εργαλείο για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την επίδειξη αλληλεγγύης με στόχο την υποστήριξη μιας δίκαιης μετάβασης για τους πολίτες μας. Με τη Συμμαχία αυτή, καταφέραμε να επιτύχουμε σημαντικές νίκες, όπως η διασφάλιση της πολιτικής συνοχής για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ατζέντας με βάση τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για την υλοποίησή τους».

Κατά την τελευταία διετία, η Συμμαχία έχει καθιερωθεί ως η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας που συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της πολιτικής συνοχής, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Στόχος της είναι να τους προσφέρει ένα βήμα έκφρασης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με παράλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση το κοινού σχετικά με τη δέσμευση της Ευρώπης για τη μείωση των ανισοτήτων.

Ο αντίκτυπος αυτής της δράσης επισημάνθηκε από τον απεσταλμένο του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και πρόεδρο της ομάδας EPP της ΕτΠ, κ. Michael Schneider (EPP/DE), ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των εμπνευστών της: «Είμαι πεπεισμένος ότι η Συμμαχία για τη συνοχή, η οποία αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο τη δυναμική της, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τελικό σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό διαφαίνεται ήδη στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει τα βασικά αιτήματα των δήμων και των περιφερειών μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρηματικών ενώσεων τόνισαν τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή σε τομείς παρέμβασης που εκτείνονται από τις πολιτικές για τη νεολαία έως τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη δράση για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική ένταξη.

Οι «τριμερείς διάλογοι» μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχής αναμένεται να επαναληφθούν τον Οκτώβριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση των σχετικών κανονισμών έως το τέλος του 2019.

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη συνοχή) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Ως απόρροια του Brexit και της ανάγκης της ΕΕ να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για την πολιτική συνοχής κινδυνεύουν να μειωθούν στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ —το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο— που θέτει τα ανώτατα όρια των δαπανών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020. Με στόχο να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ζωτικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή, η #CohesionAlliance εγκαινιάστηκε, τον Οκτώβριο του 2017, από τις κορυφαίες ενώσεις των περιφερειών και των δήμων —τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR) και την EUROCITIES— από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Αίτημα της Συμμαχίας είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική, εμφανή και προσιτή για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την εγκαινίαση της Συμμαχίας, η δήλωσή της υπογράφηκε από περισσότερους από 12 000 υποστηρικτές, 121 περιφέρειες, 135 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 35 τομεακές οργανώσεις της ΕΕ. Από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές έως τις ΜΜΕ, τις ΜΚΟ, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις πολιτιστικές οργανώσεις, όλοι όσοι πιστεύουν στην πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτοι να προσχωρήσουν στην # CohesionAlliance υπογράφοντας τη δήλωσή της.

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda

Tηλ: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023