Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
#CohesionAlliance: Ο ευρωπαϊκός συνασπισμός ζητά μια δυνατή και πιο αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2020  

 

Η πολιτική συνοχής, το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τις επενδύσεις και την αλληλεγγύη, έχει συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και τη διάδοση της καινοτομίας. Θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον πυλώνα για το μέλλον της ΕΕ και να μην υπονομεύεται από τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit ή την ανάγκη χρηματοδότησης νέων έργων. Αυτό το μήνυμα έστειλαν οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα —ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό και κοινωνίας πολιτών— που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για το ξεκίνημα της #CohesionAlliance κατά την έναρξη της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών.

 

Λίγο αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα στοιχεία , σύμφωνα με τα οποία η πολιτική συνοχής της ΕΕ υπήρξε αποτελεσματική και κατάφερε να αμβλύνει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Πολιτικοί από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συναντήθηκαν με ηγέτες από το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα το μέλλον του βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρώπης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε πάνω από 630 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

 

Δεδομένου ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάιο του 2018, η #CohesionAlliance έχει το βλέμμα στραμμένο στη μελλοντική επενδυτική στρατηγική για την Ευρώπη. Οι στόχοι του συνασπισμού ορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz και από τους εκπροσώπους των κύριων ενώσεων των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και της Eurocities, παρουσία της Ευρωπαίας επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Corina Creţu .

 

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηνών Γεώργιος Καμίνης δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής δεν είναι μια ακόμα πολιτική της ΕΕ· είναι η ραχοκοκαλιά των προσπαθειών της ΕΕ για τη γεφύρωση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής και ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ευρώπης, και οι πόλεις μας αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ, μέσω της συμμετοχής τους σε τοπικά έργα. Ο Δήμος Αθηνών στηρίζει πλήρως τις αρχές της Συμμαχίας για τη Συνοχή».

 

Ο κ. Lambertz, δήλωσε: « Η Ευρώπη πρέπει να δώσει λύσεις στα πλέον σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ένας προϋπολογισμός για τους πολίτες, κατάλληλος για να δώσει απαντήσει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η #CohesionAlliance αντανακλά την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στις κοινότητές μας, η καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη της κοινωνικής ένταξης καθιστούν την πολιτική συνοχής της ΕΕ την έσχατη έκφραση αλληλεγγύης. Η φιλοδοξία αυτή πρέπει να συνδυαστεί και με έναν εξίσου φιλόδοξο ενωσιακό προϋπολογισμό, ο οποίος θα επιτρέπει την υλοποίηση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες και πόλεις ».

 

«Η πολιτική συνοχής αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους και τη βελτίωση της ζωής τους. Ως εκ τούτου με μεγάλη μου χαρά βλέπω το καράβι της συμμαχία ν’ ανοίγει πανιά με ρότα τη σύγκλιση των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολείων, και την ευρύτερη κοινωνία πολιτών της ΕΕ. Περισσότερο παρά ποτέ η Ευρώπη και τα 500 εκατομμύρια των κατοίκων της χρειάζονται μια ισχυρή πολιτική συνοχής, δήλωσε η κ. Creţu.

 

Ολοένα και περισσότεροι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και λοιποί τοπικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη, μαζί με ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών και ενώσεων επιχειρήσεων έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της #CohesionAlliance. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών θα διεξαχθούν πολιτικές συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο και θα λάβουν χώρα πάνω από 120 εργαστήρια και σχετικές εκδηλώσεις με θέμα τη βελτίωση και προβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

 

Στους οχτώ μήνες που θα προηγηθούν της δημοσίευσης του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το 2020, η συμμαχία και οι υποστηρικτές της θα ενημερώνουν για το πώς η πολιτική συνοχής έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δηλώσεις και τα έγγραφα θέσης της # CohesionAlliance στoν ιστότοπο http://cohesionalliance.eu.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Pierluigi Boda

Tηλ: +32 2 282 2461

Κινητό.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας

ΕΕΠΠ

Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου, η 15η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών θα συγκεντρώσει στις Βρυξέλλες περίπου 5.700 εκπροσώπους τοπικών αρχών, διευθυντές ταμείων της ΕΕ, εμπειρογνώμονες και αρμόδιους περιφερειακής πολιτικής. Οι πολιτικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου και τα πάνω από 130 εργαστήρια θα εστιάσουν στην ανταλλαγή απόψεων πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: #LocalResilience, Οι περιφέρειες και οι πόλεις ως παράγοντες αλλαγής – #TakeAction, Ανταλλαγή γνώσεων για την επίτευξη αποτελεσμάτων– #SharingKnowledge. Οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση σε ειδικό πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης.

 

 

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής

Γνωμοδότησητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών - Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής

Μελέτες της ΕτΠ σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή

Αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013

Η Πύλη ανοικτών δεδομένων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

 

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023