Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσχωρεί στη Συμμαχία Συνοχής  

Η προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ισχυρότερη, ευέλικτη, απλούστερη και συμμετοχή πολιτική συνοχής, η οποία τονίστηκε σε έκθεση που εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου, επιδοκιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ως σημαντικό βήμα προόδου στην κινητοποίηση βασικών φορέων στο πλαίσιο της Συμμαχίας Συνοχής (#CohesionAlliance). Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι το Μπρέξιτ και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν θα αποδυναμώσουν το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ και ότι οι πολίτες και οι τοπικές κοινότητες θα μπορούν να βασίζονται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μετά το 2020.

 

«Επικροτούμε θερμά την έγκριση της έκθεσης για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ενισχύει ουσιαστικά τη Συμμαχία Συνοχής μας, ζητώντας την ενίσχυση αυτού του ιδιαίτερα εντυπωσιακού ευρωπαϊκού εργαλείου αλληλεγγύης και οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Ειδικότερα, στηρίζουμε πλήρως την έκκληση της έκθεσης για επαρκή προϋπολογισμό, απλούστευση της πολιτικής και σεβασμό της αρχής της εταιρικής σχέσης», δήλωσε ο εισηγητής της ΕτΠ για το μέλλον της πολιτικής συνοχής κ. Michael Schneider , υφυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ και πρόεδρος της Ομάδας ΕΛΚ της ΕτΠ. «Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Συμμαχία Συνοχής με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ανοίξουμε το δρόμο για μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής μετά το 2020» , προσέθεσε.

 

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 κ. Kerstin Westphal (S&D/DE) δήλωσε: « Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι οι πολίτες επιθυμούν τη συνέχιση της πολιτικής συνοχής προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες εντός της ΕΕ και να υποστηριχθεί η χωρίς αποκλεισμούς και διατηρήσιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. Γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπος του Μπρέξιτ και οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ απειλούν με αποδυνάμωση την πολιτική συνοχής, μειώνοντας την ικανότητά της να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να επιδιώξουμε τη συμμετοχή όλων των φορέων και των δικαιούχων προκειμένου να καταστεί εμφανές τί σημαίνει η πολιτική συνοχής για τις κοινότητές μας, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή των πολιτών μας, των περιφερειών μας και των πόλεών μας θα ακουστεί στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες. Μέσω της συνεργασίας μας μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια ισχυρή, ευέλικτη, ορατή και εύχρηστη πολιτική συνοχής, και να βοηθήσουμε τα 27 κράτη μέλη να επιτύχουν χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουν κρίσιμες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση».

 

Όσον αφορά τη βελτίωση της υλοποίησης της πολιτικής, η εισηγήτρια κ. Westphal τόνισε την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα, μέσω του πλήρους σεβασμού της αρχής της εταιρικής σχέσης: «Ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να ενισχυθεί με την εισαγωγή ελάχιστων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή σε εταιρική σχέση» , ανέφερε. Αυτό το σημείο έχει επίσης κεντρική σημασία στην θέση της ΕτΠ, η οποία ζητεί υποχρεωτικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής θα πληροί τη μοναδική της λειτουργία φέρνοντας ενωσιακούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς σε επαφή με τοπικούς φορείς.

 

Όσον αφορά τη συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση των νομικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής (οι λεγόμενες «αιρεσιμότητες»), η ΕτΠ επιδοκιμάζει τη θέση του Κοινοβουλίου κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας (ενός κανόνα που επιτρέπει το πάγωμα των πόρων ΕΔΕΤ σε χώρες των οποίων οι εθνικές κυβερνήσεις δεν συμμορφώνονται στις δεσμεύσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης). Σύμφωνα με την ΕτΠ, η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να υπόκειται σε αιρεσιμότητες οι οποίες εκφεύγουν εντελώς της επιρροής των τοπικών και περιφερειακών αρχών· Γενικότερα, η ΕτΠ στηρίζει πλήρως το αίτημα του Κοινοβουλίου για ισορροπημένο, αμοιβαίο και μη κατααταλτικό σύνδεσμο μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

Επικοινωνία:
Pierluigi Boda

Τηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Κοινοποίηση :