Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Συνοχή, ανταγωνιστικότητα, σύγκλιση: ο Πορτογάλος πρωθυπουργός ζητεί περισσότερους πόρους και περιφερειακές επενδύσεις για την Ευρώπη  

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. António Costa συμμετείχε μαζί με εκατοντάδες άλλους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), ο Πορτογάλος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει επειγόντως πορεία για να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό μέσω της διευθέτησης των περιφερειακών ανισοτήτων, της αύξησης των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, της ενίσχυσης των περιφερειακών επενδύσεων και της κινητοποίησης όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας δήλωσε ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και τη σύγκλιση μεταξύ περιφερειών και δήμων. Ο κ. Costa, τέως μέλος της ΕτΠ, ζήτησε την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι το 1% του ΑΕΕ δεν είναι επαρκές: «Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των θεμελίων στα οποία εδράζεται η Ένωσή μας όπως, παραδείγματος χάρη, της κοινής γεωργικής πολιτικής ή της πολιτικής για τη συνοχή. Έχουμε φιλοδοξίες και διαθέτουμε πολιτικές. Εάν επιθυμούμε μια ισχυρότερη Ένωση, περισσότερο ανθεκτική στις κρίσεις και αρτιότερα προετοιμασμένη ενόψει των νέων προκλήσεων, τότε χρειαζόμαστε μια ΕΕ με περισσότερους πόρους».

Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕτΠ, ο Πρόεδρός της κ. Karl-Heinz Lambertz συμφώνησε με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό τονίζοντας τα εξής: «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την επαναφορά της Ευρώπης σε πορεία ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελούν το DNA της Ένωσής μας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες περιφερειακές και αγροτικές επενδύσεις. Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα διαμορφώσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει αργότερα η Ευρώπη και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα κράτη μέλη οφείλουν να ενισχύσουν και όχι να περιορίσουν τα χρηματοοικονομικά μέσα·των περιφερειών και των δήμων, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Ακριβώς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προασπίζει σθεναρά, από κοινού με διάφορες εδαφικές ενώσεις, τις περιφερειακές επενδύσεις της ΕΕ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της πανευρωπαϊκής Συμμαχίας συνοχής (#CohesionAlliance), έτσι και ο πρωθυπουργός κ. Costa υπεραμύνθηκε της προσπάθειας για μια ισχυρή πολιτική συνοχής, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Χάρη στην πολιτική συνοχής, η ΕΕ έκανε αισθητή την παρουσία της σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε δρόμο της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνοχή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει μεταβλητή προσαρμογής στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών —της συνέλευσης των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ— εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο όραμα του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη ανανέωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της εδαφικής συνοχής, των υποδομών και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και συμφώνησαν ότι η ΕΕ οφείλει να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο και την επίδραση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες όχι μόνο για την καθοδήγηση των περιφερειακών οικονομιών, αλλά και για την κοινοποίηση των ανησυχιών των ψηφοφόρων και τη συσπείρωση των τοπικών κοινοτήτων γύρω από τις πολιτικές της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, πρόσθεσε επίσης ότι η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη: «Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωζώνης εξακολουθούν να διαιωνίζονται. Όσο η Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει ημιτελής, τόσο ο κίνδυνος μελλοντικών κρίσεων συνεχίζει να βρίσκεται προ των πυλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της κατάρτισης προϋπολογισμού της ζώνης του ευρώ βασισμένου σε ιδίους πόρους».

***

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Η εν λόγω συζήτηση αποτελεί συμβολή στην πρωτοβουλία « Προβληματισμός για την Ευρώπη», στο πλαίσιο της οποίας τα μέλη της ΕτΠ διεξάγουν εκατοντάδες διαλόγους με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, το περιεχόμενο των οποίων θα τροφοδοτήσει έκθεση που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εντός του τρέχοντος έτους.

Με στόχο να προβάλει την ανάγκη ισχυρότερης πολιτικής συνοχής για το σύνολο των περιφερειών και των δήμων μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες εδαφικές ενώσεις της ΕΕ, εγκαινίασε τη Συμμαχία συνοχής ( #CohesionAlliance), ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Συμμαχία συνέχισε να προσελκύει καθημερινά νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, ευρωβουλευτών, επιχειρηματικών ενώσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων προβληματισμού.

Η επαναπροβολή της συζήτησης είναι δυνατή μέσω της υπηρεσίας Europe by Satellite - EbS (Ευρώπη μέσω δορυφόρου). Διαθέσιμες Φωτογραφίες για δωρεάν τηλεφόρτωση.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023