Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πανευρωπαϊκός συνασπισμός προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στην προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19 και να αποτρέψουν ένα «εμβολιαστικό χάσμα» στην Ευρώπη  

Την παραμονή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη Συνοχή) ―μια πανευρωπαϊκή συμμαχία με 12.000 υπογράφοντες υπέρ μιας ισχυρότερης πολιτικής συνοχής μετά το 2020― καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Συμμαχία για τη Συνοχή καλεί επίσης τα εθνικά κοινοβούλια να επικυρώσουν την απόφαση σχετικά με τους ιδίους πόρους το συντομότερο δυνατόν, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί έως και 750 δισ. ευρώ στις κεφαλαιαγορές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Επιπλέον, η Συμμαχία προειδοποιεί τους ηγέτες της ΕΕ αναφορικά με τον κίνδυνο ανταγωνισμού για την απόκτηση εμβολίων που θα επέτεινε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών της Ευρώπης.

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται εξ αρχής στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της υγειονομικής κρίσης και θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης, έχει καταστεί σαφές ότι σε πολλές χώρες οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι δήμοι, όπως επίσης και οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι μας, δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία σχεδιασμού .

Η ανάκαμψη της Ευρώπης θα είναι όσο ανθεκτική είναι η ανάκαμψη όλων των περιφερειών, των χωριών, των κωμοπόλεων και των πόλεών της. Οι ανάγκες τους είναι ποικίλες και η αποτελεσματική ανάκαμψή τους είναι εφικτή μόνο εάν αναγνωρίσουμε και αντιμετωπίσουμε τις πολυάριθμες προκλήσεις και διαφορές που βιώνουν όλες οι περιοχές της Ευρώπης, από τις αγροτικές και τις πιο απομονωμένες έως τις πιο αστικοποιημένες, από τις νησιωτικές έως τις ορεινές, τις αραιοκατοικημένες και τις παραμεθόριες. Οι επενδύσεις πρέπει να ανταποκρίνονται δεόντως στις εδαφικές ανάγκες. Εάν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν πραγματικό λόγο στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αφεθούν πολλές περιφέρειες στο περιθώριο. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για το ένα τρίτο των δημοσίων δαπανών και για το ήμισυ των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ. Η ανάκαμψη απλώς δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει να αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η συνοχή αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ. Καλούμε λοιπόν όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης που πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Απριλίου. Τονίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης των αρχών της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθώς και τοποκεντρικής προσέγγισης σε αυτή τη διαδικασία.

Η Συμμαχία για τη Συνοχή χαιρέτισε τη θέσπιση του ύψους 750 δισ. ευρώ μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU», το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη , ως ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλέον καιρός να μετουσιωθεί το ισχυρότερο επενδυτικό σχέδιο που ανέπτυξε ποτέ η ΕΕ σε απτή δράση. Ωστόσο, υπερβολικά πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα επικυρώσει την απόφαση σχετικά με τους ιδίους πόρους , δηλαδή τη νομοθετική πράξη που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί έως και 750 δισ. ευρώ στις κεφαλαιαγορές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Η ταχεία επικύρωσή της από όλες τις χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της ανάκαμψης στην Ευρώπη με φρέσκο χρήμα. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει, συνεπώς, να επικυρώσουν την απόφαση το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει συνεργασία για την υλοποίηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής εκστρατείας εμβολιασμού. Μια κατακερματισμένη εκστρατεία δεν ωφελεί κανέναν και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη διευρύνοντας τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, λίγο πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, η Συμμαχία για τη Συνοχή προειδοποιεί τους ηγέτες της ΕΕ αναφορικά με τον κίνδυνο ανταγωνισμού για την απόκτηση εμβολίων. Ζητούμε στενό συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των περιφερειακών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των πολιτών μας.

Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε ένα «εμβολιαστικό χάσμα» που θα επέτεινε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών μας.

Επικοινωνία με τη γραμματεία:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023