Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικές για την υλοποίηση των συστάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης  

Καθώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των συστάσεων της Διάσκεψης, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι τονίζουν ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών άκουσε τις προσδοκίες των πολιτών και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προτάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως χωρίς την ενεργό συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ πριν από την εκδήλωση κατά την οποία τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ που ηγούνται της Διάσκεψης θα παρουσιάσουν στους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο δίνουν συνέχεια στις προτάσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επισημαίνει επίσης τα επιτεύγματά της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε όλους τους τομείς πολιτικής στην τελευταία της έκθεση. Σε δήλωσή της, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών τονίζει την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών σε αυτό το νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Οκτώ μήνες μετά την έγκριση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συναντά τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους πολίτες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με στόχο την παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης των προτάσεών τους. Μολονότι είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι έτοιμες να υλοποιήσουν πολλές προτάσεις επί τόπου, σε θέματα όπως η Πράσινη Συμφωνία, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η συνοχή και η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ τονίζουν περαιτέρω ότι, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2024, είναι ζωτικής σημασίας να νιώθουν οι πολίτες υπεύθυνοι για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, παρά την εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

ΟVasco Alves Cordeiro (PT/PES), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Από την πρώτη ημέρα, αλλά και μακροπρόθεσμα, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Χρειαζόμαστε την πλήρη συμμετοχή τους σε κάθε νέα πρόταση για την υλοποίηση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης και σε κάθε επακόλουθη πρωτοβουλία. Πρέπει να φέρουμε ομάδες πολιτών σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις μας και να διασφαλίσουμε ότι κάθε μεταρρύθμιση στη λειτουργία της ΕΕ θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της Συνέλευσης μας. Ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών του 2024, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα βρίσκουν πάντα ένα σύμμαχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και δικαιότερης Ευρώπης».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, πρόσθεσε: «Χαιρετίζουμε την απόφαση να προγραμματίζονται συστηματικά ομάδες πολιτών ως εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας: καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώνει μία φορά το χρόνο ορισμένες ομάδες πολιτών στα δημαρχεία ή στα περιφερειακά κοινοβούλια, με στόχο την προαγωγή του διαλόγου επί ευρωπαϊκών θεμάτων με εδαφικό αντίκτυπο, και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη στήριξη της ΕτΠ προς τον σκοπό αυτόν».

Ως το πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σε κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τις ομάδες πολιτών και προβλέπεται επί του παρόντος για τη συζήτηση της νομοθεσίας της ΕΕ· τέτοιες ομάδες θα πρέπει να συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια και πόλη ανά την Ευρώπη, με την πλήρη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αιρετών εκπροσώπων. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να προσφέρουν την εμπειρογνωσία που διαθέτουν στον τομέα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επαναλαμβάνει ότι κάθε θεσμική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνεπάγεται ενισχυμένο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία για την ΕτΠ, η οποία αποτελεί την ευρωπαϊκή συνέλευση των άμεσα εκλεγμένων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων.

Η δήλωση και η έκθεση υποδεικνύουν επίσης ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ υλοποιούν ήδη πολλές συστάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που διατυπώθηκαν από τους πολίτες, όπως συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων για πιο πράσινες πόλεις και περιφέρειες, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη στήριξη της διασυνοριακής πρόσβασης στην υγεία, την άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω ενός δικτύου συμβούλων της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες:

-Αντιπροσωπεία 18 μελών της ΕτΠ και 12 άλλων εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Σύνοψη της συμβολής τους περιλαμβάνεται στην έκθεση της ΕτΠ σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.

-Ψήφισμα της ΕτΠ με θέμα Έκβαση και συνέχεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, με αντιδράσεις και προτάσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση της Συνθήκης και τις προτάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ΕτΠ και τους δήμους και τις περιφέρειες.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi – Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Τηλ.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – Υπεύθυνη Τύπου

Τηλ.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023