Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Κλιματική αλλαγή: οι τοπικοί ηγέτες στηρίζουν την «Παγκόσμια Απεργία για το Μέλλον» και ζητούν μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, ΕΕ έως το 2050  
Στο Βουκουρέστι, οι δήμοι και οι περιφέρειες στηρίζουν το κίνημα «Οι νέοι για το Κλίμα» και καλούν την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη κλιματική φιλοδοξία και να επενδύσει περισσότερο στη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη πολύ κάτω από το όριο των 2°C

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ στήριξαν τις διαμαρτυρίες με τίτλο « Παγκόσμια Απεργία για το Μέλλον », που αναμένεται να συγκεντρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες νέων παγκοσμίως αύριο, 15 Μαρτίου , με αίτημα πιο επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη . Κατά τη διάσκεψη κορυφής (Re)New EUrope στο Βουκουρέστι , οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες επανέλαβαν την έκκλησή τους στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της, να δεσμευτεί για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C και για την επίτευξη μιας ουδέτερης, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπης έως το 2050. Από τον Αύγουστο του 2018, χιλιάδες σπουδαστές κατεβαίνουν στους δρόμους σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως ζητώντας επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα το 2018.

Η πιο πρόσφατη επιστημονική έκθεση για την κλιματική αλλαγή, που δημοσιεύθηκε από την IPCC του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2018 , δείχνει ότι μένουν λιγότερα από 20 χρόνια για την αποφυγή κλιματικής καταστροφής που θα καταστήσει μη διαχειρίσιμη την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με τις τρέχουσες τάσεις, η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 3°C έως το 2100, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στη βιοποικιλότητά μας και καθιστώντας ανυπέρβλητα τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη δήλωση της 16χρονης Σουηδής κλιματικής ακτιβίστριας Greta Thunberg στις Βρυξέλλες, ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: « Οι νέοι κατεβαίνουν στους δρόμους με ένα απλό αίτημα: οι παγκόσμιοι ηγέτες να τηρήσουν τις κλιματικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Παρίσι. Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί σε τοπικό επίπεδο, και οι δήμοι και οι περιφέρειες υπερβαίνουν τις εθνικές φιλοδοξίες. Η ΕΕ έχει θέσει στόχους και αυξάνει τις επενδύσεις της, αλλά αυτό εξακολουθεί να μην αρκεί: πρέπει να πράξουμε περισσότερα προκειμένου να επιτρέψουμε στους δήμους και τις περιφέρειες να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση, να δημιουργήσουν οικολογικές θέσεις εργασίας, να καταστούν ενεργειακά αποδοτικές και να μειώσουν περισσότερο τις εκπομπές τους. Η επιστήμη είναι σαφής, οι νέοι έπραξαν το καθήκον τους, και τώρα είναι η δική μας σειρά να προστατέψουμε τον πλανήτη και το μέλλον τους· για αυτό ζητούμε μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπη έως το 2050 ».

Ομιλώντας στη Διάσκεψη, που περιλαμβάνει 150 νέους τοπικούς αιρετούς πολιτικούς και αποτελεί την μεγαλύτερη συγκέντρωση τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ από την COP21 στο Παρίσι, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Markku Markkula δήλωσε: « Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή μόνος του: πρέπει όλοι να δράσουμε και να συνεισφέρουμε. Ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε είναι αν κάθε επίπεδο διακυβέρνησης ενεργεί από κοινού με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας καινοτομία. Πρέπει να ενσωματώσουμε τους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στις πολιτικές μας, αλλά χρειάζονται περισσότερα από λόγια, χρειάζονται επενδύσεις. Οι ενωσιακοί και οι δημόσιοι πόροι μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Ωστόσο, πρέπει πρωτίστως να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον τοπικά, το οποίο θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει την άνθηση βιώσιμων επιχειρήσεων ».

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα το 2018. Αυτό ώθησε την 16χρονη Σουηδή μαθήτρια Greta Thunberg να εγκαινιάσει το παγκόσμιο κίνημα «Οι νέοι για το κλίμα», το οποίο προέτρεψε σπουδαστές από όλον τον κόσμο να διαμαρτύρονται κάθε εβδομάδα ζητώντας περισσότερη δράση για την κλιματική αλλαγή.

Συμμετέχοντας στη συνεδρία « Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ οικοδομούν ένα βιώσιμο μέλλον » στη Διάσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου, το μέλος της ΕτΠ Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) , Πρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης και Περιφερειάρχης Αζορών, δήλωσε: «Είναι αναγκαίο όλοι μας, σε κάθε επίπεδο εξουσίας, να κατανοήσουμε ότι οι κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν αποτελούν ζήτημα για το μέλλον. Αποτελούν υπαρκτές, σημερινές προκλήσεις, τον αντίκτυπο των οποίων βιώνουμε ήδη και τις οποίες δεν θα υπερβούμε παρά αν λειτουργήσουμε συλλογικά και συντονισμένα. Αυτό μας ζητούν οι νέοι να πράξουμε: να συνεργαστούμε σήμερα προκειμένου να εγγυηθούμε το μέλλον που δικαιούνται οι νέες γενιές. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δίνουν το παράδειγμα, ωστόσο πρέπει η ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι της να μην μειώσουν το επίπεδο κλιματικής φιλοδοξίας».

Ομιλώντας στο Βουκουρέστι, ο Magnus Berntsson , Πρόεδρος της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και της R20 - Περιφέρειες για την Κλιματική Δράση και Υπουργός περιβάλλοντος και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Västra Götaland της Σουηδίας, δήλωσε: « Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο στηρίζουν πλήρως τη Συμφωνία του Παρισιού και ζητούν φιλόδοξες κλιματικές δράσεις. Είμαστε μέρος της λύσης. Στις τοπικές μας κοινότητες, κατανοούμε τις ανάγκες των πολιτών μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις τοπικές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια ώστε να δημιουργήσουμε οικολογική ανάπτυξη και απασχόληση προς αντικατάσταση όσων χάνονται κατά τη μετάβαση. Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων θα υπερισχύσουμε. Αυτό απαιτεί από εμάς η νέα γενιά ».

Σημείωμα υπόψη της συντακτικής ομάδας:

Η διάσκεψη κορυφής Re (New) Europe θα ολοκληρωθεί με την έγκριση δήλωσης από τους ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών με θέμα «Η οικοδόμηση της ΕΕ από τη βάση προς τα επάνω με τη βοήθεια των δήμων και των περιφερειών μας» . Η δήλωση θα επιδοθεί επισήμως στον Πρόεδρο της Ρουμανίας Klaus Iohannis και σε αυτήν θα διατυπώνονται οι απόψεις των δήμων και των περιφερειών με αποδέκτες τους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι, στις 9 Μαΐου στο Σίμπιου, θα αναλύσουν το μέλλον της ΕΕ.

Παράλληλα με τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία, τη συνοχή και τον αντίκτυπο του Brexit στις περιφερειακές οικονομίες, η Διάσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου έθεσε την αειφόρο ανάπτυξη στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης σε μια συνεδρία που αναδεικνύει πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν έμπρακτα τις δράσεις για το κλίμα. Πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε κάποιες από τις αειφόρες πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ .

Οι δήμοι και οι περιφέρειες δρουν για την κλιματική αλλαγή

Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και η απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών - η συνέλευση των 350 αιρετών περιφερειακών και τοπικών πολιτικών της Ευρώπης - επεξεργάζεται δύο επίσημες γνωμοδοτήσεις για την ενίσχυση της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειάς της στις 26-27 Ιουνίου, η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνει γνωμοδότηση για την στρατηγική κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ , που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2018 .

Ανακοινώσεις Τύπου της ΕτΠ σχετικά με την κλιματική αλλαγή:

18/12/2018 COP24: Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα συνεχίσουν να πιέζουν για υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες

13/12/2018 COP24: οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν επίσημο ρόλο στην Συμφωνία του Παρισιού

18/11/2018 «Κλιματική Αλλαγή: Μπορείτε να υπολογίζετε σ’ εμάς!» – Οι προσφωνήσεις του κ. Karl- Heinz Lambertz και του κ. Markku Markkula, αντιστοίχως Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου της ΕτΠ

15/11/2018 COP24: Είστε έτοιμοι;

19/09/2018 Οι τοπικές αρχές περνούν την κλιματική φιλοδοξία στο επόμενο επίπεδο

06/07/2018 Τα προτάγματα της μεγαλύτερης φιλοδοξίας και μιας νέας πολιτικής κλιματικής αλλαγής για την πραγματοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Επικοινωνία:
David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Κοινοποίηση :