Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
COVID-19 in Selected Partner Countries  

​The European Committee of the Regions is in frequent exchange with partners in candidate countries and potential candidates for EU enlargement, Eastern Partnership countries, Mediterranean partner countries and beyond. Worldwide, regional and local leaders are at the forefront of the fight against the pandemic.

On this page (https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx)​, measures against covid-19 and more related information from selected partner countries are presented, based on information provided by the CoR's partners.​​​Κοινοποίηση :