Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες καταθέτουν το όραμά τους για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναδεικνύει το όραμά της για μια πιο ενωμένη, δημοκρατική ΕΕ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών

Λίγο πριν από την αναμενόμενη υιοθέτηση, από τους ηγέτες της ΕΕ, του Στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατέθεσε το δικό της όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Με τίτλο « Εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της », το έγγραφο που δημοσίευσε η ΕτΠ καλεί τα κράτη μέλη να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο εργασίας της ΕΕ. Η ΕτΠ υποστηρίζει ότι όλες οι αποφάσεις και πολιτικές της ΕΕ πρέπει να έχουν τοπική αγκύρωση προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Karl-Heinz Lambertz , πρόεδρος της ΕτΠ, δήλωσε: « Οι ευρωεκλογές έδειξαν ότι η ευρεία πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το μέλλον τους βρίσκεται σε μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς έφτασε η στιγμή να αλλάξουμε πορεία και να αρχίσουμε να φέρνουμε αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, σε μια στιγμή όπου το κύμα του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού ενισχύεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην πεπατημένη. Η ΕΕ πρέπει να καταστεί ορατότερη, αποτελεσματικότερη και να ανταποκρίνεται πιο άμεσα στις ανάγκες των πολιτών, αλλάζοντας τον τρόπο εργασίας της. Αυτό σημαίνει την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών αιρετών πολιτικών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν θεμελιώδες τμήμα των δημοκρατικών θεμελίων της ΕΕ, πάνω στα οποία πρέπει να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη ».

Ο Markku Markkula , πρώτος αντιπρόεδρος της ΕτΠ, προσέθεσε: « Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν δείξει ότι μπορούν να συνδημιουργήσουν μια βιώσιμη Ευρώπη, ικανή να αντεπεξέλθει στις κοινωνιακές προκλήσεις και την καινοτομία αγκυρώνοντας τις πολιτικές και τις λύσεις της ΕΕ στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα επιτευχθούν χωρίς την ουσιαστική συνεισφορά των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που εργάζονται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες και αξιοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές ».

Τρεις αρχές προκειμένου η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στους πολίτες:

Αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων της ΕΕ - Η «ενεργή επικουρικότητα» , όπως την περιέγραψε η ειδική ομάδα για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα , ένας νέος τρόπος εργασίας της ΕΕ, είναι αναγκαία. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του νομοθετικού κύκλου της ΕΕ·

Συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης: Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση , συντονισμένη δράση του ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της. Χρειάζεται περισσότερη αποκέντρωση και καλύτερη διάκριση των εξουσιών για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης.

Μόνιμος διάλογος με τους πολίτες : η ΕτΠ ζητεί ανέκαθεν τη θέσπιση μόνιμου συστήματος διαλόγων/διαβουλεύσεων των πολιτών που θα υπερβαίνει τις περιόδους που προηγούνται των ευρωεκλογών. Ο νέος αυτός μηχανισμός θα συμπληρώνει τη δομή λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες να επηρεάζουν την ημερήσια διάταξη και τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Τοπική αγκύρωση των πολιτικών της ΕΕ:

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως γενική αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

Οικοδόμηση συνοχής εντός της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 με ικανή χρηματοδότηση, μιας ενισχυμένης κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, καλύτερων αστικών/αγροτικών συνδέσμων για την αντιμετώπιση του εδαφικού χάσματος και κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών·

Αγώνας για ένα βιώσιμο περιβάλλον: η ΕτΠ στηρίζει ένα φιλόδοξο οδικό χάρτη για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη , με την εξασφάλιση ικανής συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης μέσω εθνικών πολυεπίπεδων διαλόγων για το κλίμα και την ενέργεια. Η ΕτΠ ζητεί επίσης μια δίκαιη, βιώσιμη, βασισμένη στην αλληλεγγύη Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα διασφαλίζει τον κεντρικό ρόλο των περιφερειών της ΕΕ·

Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού , συμπεριλαμβανομένης ειδικής πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης με ισχυρή σύνδεση με τις περιφέρειες, καθώς και τοποκεντρικής βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

Έμπρακτη εφαρμογή των αξιών της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο : δεδομένων των αρμοδιοτήτων των δήμων και περιφερειών όσον αφορά την υποδοχή και ένταξη των μεταναστών, η ΕτΠ ζητεί ικανή ενωσιακή χρηματοδότηση και στήριξη για την πρωτοβουλία της « Πόλεις και περιφέρειες για την ένταξη » που εγκαινιάστηκε στις αρχές του έτους. Η ΕτΠ ζητεί επίσης την ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων αρχών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο περιθώριο ελιγμών των δήμων και των περιφερειών για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ΕΕ, η ΕτΠ ζητεί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ27 και να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιτραπεί ο έγκαιρος σχεδιασμός και η προετοιμασία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η ΕτΠ προειδοποιεί επίσης ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια επανασυγκέντρωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τρόπο που θα υπονόμευε την κοινή διαχείριση των προγραμμάτων της ΕΕ.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Το Μάρτιο του 2019, η ΕτΠ εξέδωσε δήλωση 10 σημείων για το μέλλον της ΕΕ με βάση την οικοδόμηση της ΕΕ από τη βάση προς την κορυφή, ως συμπέρασμα της 8ης Διάσκεψης Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών που διεξήχθη στο Βουκουρέστι.

Η ΕτΠ θα αναλύσει τις προτάσεις της για την επόμενη νομοθετική θητεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψήφισμα που θα υιοθετηθεί από τις πολιτικές της ομάδες κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας στις 26-27 Ιουνίου.

Επικοινωνία:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Τηλ.:+32 (0)2 282 24 99