Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν «κεντρική σημασία» για την πρόοδο των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου  

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στη νότια και ανατολική Μεσόγειο, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στην επέκταση της πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση, την προώθηση των γυναικών σε δημόσια αξιώματα και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, υποστηρίζει η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) σε σειρά συστάσεων που υιοθέτησε στις 21 Φεβρουαρίου.

Οι δέκα συστάσεις, που θα διαβιβαστούν στις κυβερνήσεις και τους υπερεθνικούς οργανισμούς της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν επίσης από τις εθνικές κυβερνήσεις να υπογράψουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που κατήρτισε το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011 με στόχο την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου. Η έκθεση της ARLEM, που υιοθετήθηκε στη Γκίζα της Αιγύπτου κατά την ετήσια σύνοδο ολομέλειας της συνέλευσης, καταλήγει ότι η βία κατά των γυναικών είναι «ενδημική» και καταγγέλλεται ανεπαρκώς, με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων να αποτελεί κοινό φαινόμενο στην Αίγυπτο και τη Μαυριτανία, το ρυθμό των πρόωρων γάμων να αυξάνεται σε ορισμένες χώρες και το βιασμό από τους συζύγους να εξακολουθεί να μην τιμωρείται σε πολλές χώρες.

Η Mary Freehill (IE/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δουβλίνου και εισηγήτρια της ARLEM σχετικά με τη «Χειραφέτηση των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε: «Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για τις γυναίκες στην νότια και ανατολική Μεσόγειο σε νομοθετικό επίπεδο, και λαμβάνουμε ενθαρρυντικά μηνύματα όσον αφορά την είσοδο μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στην τοπική και εθνική πολιτική. Ωστόσο είναι σαφές ότι η επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ αναφορικά με την επίτευξη ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί τεράστια πρόκληση για την περιοχή».

Συνέχισε λέγοντας: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να αποτελέσουν καταλύτες αλλαγής. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό τους ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης για να εξασφαλίσουν ότι περισσότερα κορίτσια θα ολοκληρώνουν τη σχολική τους φοίτηση και θα εισέρχονται στο πανεπιστήμιο. Μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να βρουν εργασία, παρέχοντας στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, και καθιστώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες. Μπορούν να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της βίας. Και μπορούν να δίνουν το παράδειγμα, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εισέλθουν στην πολιτική. Ελπίζω ότι, στο μέλλον, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - στις 8 Μαρτίου - θα αποτελεί ετήσια ευκαιρία εορτασμού της προόδου των γυναικών στη νότια και ανατολική Μεσόγειο».

Στην έκθεση τονίζεται ότι οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις χώρες της νότιας και ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζουν πολυάριθμους κοινωνικοοικονομικούς, ιδεολογικούς και ψυχολογικούς φραγμούς. Ωστόσο, επισημαίνεται σειρά συγκεκριμένων προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ηγεσία, τη βία και τα στερεότυπα για τις γυναίκες της περιοχής, από την Αλβανία ως την Τουρκία στην Ανατολή μέχρι το Μαρόκο στη δυτική Μεσόγειο. Σημειώνονται επίσης διεθνείς μελέτες που απαριθμούν τις οικονομικές επιπτώσεις. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα των εργοδοτών (6% έναντι του παγκόσμιου μέσου όρου του 24%), ενώ το ίδιο ισχύει στον τομέα των αυτοαπασχολούμενων (13% έναντι 31-38% παγκοσμίως).

Η έκθεση βασίζεται σε έγγραφο θέσης που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και στο οποίο η ARLEM υπογράμμιζε την ανάγκη για γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σε χωριστή έκθεση που υιοθετήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, η ARLEM υποστηρίζει ότι η απειλή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης καθιστά αναγκαία την ένταξη των γυναικών «σε όλα τα επίπεδα» και την κατάρτιση γυναικών εκπαιδευτικών. Η έκθεση - με τίτλο «Ο ρόλος των υποεθνικών αρχών της περιοχής της Μεσογείου στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων» - καταρτίστηκε από το μέλος της ARLEM Mohamed Kamal El Daly, κυβερνήτη της Γκίζας και οικοδεσπότη της συνεδρίασης.

Η ARLEM συγκεντρώνει εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της ΕΕ - οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών - και ομολόγους τους από τα μεσογειακά κράτη των δυτικών Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας:

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θέσπισε την Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) το 2020 ώστε να παρέχει τοπική και περιφερειακή οπτική στα μεσογειακά θέματα. Η ARLEM συμπληρώνει τις προσπάθειες των μεσογειακών κρατών εντός και εκτός ΕΕ να αναπτύξουν περισσότερους διαύλους και επίπεδα διαλόγου και συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ARLEM αποτελείται από 32 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και οκτώ εκπροσώπους ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών αρχών.

• Η ARLEM συνεδρίασε στις 20-21 Φεβρουαρίου στη Γκίζα της Αιγύπτου κατόπιν πρόσκλησης του Mohamed Kamal El Daly, Κυβερνήτη της Γκίζας. Πριν από τη συνεδρίαση, μέλη της ARLEM επισκέφθηκαν αστικό έργο στη Γκίζα.

• Οι εκθέσεις με τίτλο «Χειραφέτηση των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου» και «Ο ρόλος των υποεθνικών αρχών της περιοχής της Μεσογείου στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων» είναι οι πιο πρόσφατες από μία σειρά συστάσεων που υιοθέτησε η ARLEM σχετικά με ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της νότιας και ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια, η ARLEM έχει επίσης υιοθετήσει εκθέσεις, μεταξύ άλλων, για την κλιματική αλλαγή, τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

• Φωτογραφίες είναι διαθέσιμες μέσω Flickr. Γενικές πληροφορίες για την Αίγυπτο είναι διαθέσιμες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Andrew Gardner
Τηλ.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022