Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο της μετάβασης της Ευρώπης προς ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της  
Η συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ εντάσσει τη συμμετοχικότητα στο ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρώπης και στον πολυεπίπεδο διάλογο ως μοναδικό τρόπο επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα

Στο πλαίσιο της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώθηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Βουκουρέστι δύο εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): η Ψηφιακή Συνέλευση 2019 και η 12η Διάσκεψη του Σχεδίου ΣΕΤ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ έθεσαν τη συμμετοχικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ψηφιοποίησης, προειδοποιώντας ότι ο εποικοδομητικός πολυεπίπεδος διάλογος αποτελεί τον μοναδικό τρόπο επίτευξης των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων της ΕΕ, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ψηφιακή Συνέλευση 2019 , το κορυφαίο φόρουμ της ΕΕ το οποίο προβαίνει σε απολογισμό των επιτευγμάτων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ), υποστήριξε τον ισχυρισμό της ΕτΠ σύμφωνα με τον οποίο η μελλοντική ΨΕΑ πρέπει να έχει στο επίκεντρό της τη συμμετοχικότητα. Στο Βουκουρέστι, η ΕτΠ παρουσίασε το έγγραφο με τίτλο « » που περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων του Πρόεδρου της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz και του Πρώτου Αντιπροέδρου της κ. Markku Markkula , οι οποίες αποτελούν συμβολή στην ανανέωση της εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την επόμενη πενταετία.

Ως κεντρικός ομιλητής στην καταληκτική συνεδρίαση της Ψηφιακής Συνέλευσης, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Markku Markkula (FI/EPP), δήλωσε: «Η ψηφιακή επανάσταση ξεκινά από το τοπικό επίπεδο. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ψηφιοποίηση της Ευρώπης είναι απολύτως συμμετοχική και δεν αφήνει καμία κοινότητα να μείνει πίσω. Είναι ζωτικής σημασίας να καταστούν οι ψηφιακές και βιώσιμες λύσεις οικονομικά προσιτές και διαθέσιμες για όλους. Χρειάζεται επίσης να συνδεθεί το διαδίκτυο των πραγμάτων με τους τομείς των μεταφορών, της ενεργειακής απόδοσης και της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να συσχετιστεί η ψηφιοποίηση της Ευρώπης με την ευόδωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Μεταξύ των προτάσεων του εγγράφου της ΕτΠ με τίτλο « Ψηφιακή Ευρώπη για όλους » περιλαμβάνεται ο καθορισμός ενός τοπικού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας , με σκοπό την καλύτερη συμπερίληψη των ποικιλόμορφων «ψηφιακών συνθηκών» που επικρατούν στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι προτάσεις της ΕτΠ για την ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς θα υποβληθούν τώρα στην επερχόμενη Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και θα αποτελέσουν τμήμα των συζητήσεων σχετικά με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη , το οποίο προτάθηκε αρχικά τον Ιούνιο του 2018.

Στο Βουκουρέστι, ο πρόεδρος του Κομητειακού Συμβουλίου του Tipperary και μέλος της ΕτΠ κ. Michel Murphy (IE/EPP) παρέλαβε ένα από τα πρώτα κουπόνια Wifi4EU , αξίας 15.000 ευρώ, για την εγκατάσταση εξοπλισμού ελεύθερης πρόσβασης σε Wi-Fi στην κοινότητά του. Η πρωτοβουλία « Wifi4EU » είναι ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα της ΕΕ για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε Wi-Fi στις τοπικές κοινότητες.

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου, φιλοξενήθηκε επίσης στο Βουκουρέστι η 24η συνεδρίαση της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της ΕτΠ . Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ένωση Δήμων της Ρουμανίας και τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η ΕτΠ συνέβαλε στη διοργάνωση της Διάσκεψης του Σχεδίου ΣΕΤ . Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Markkula τόνισε ότι η Ευρώπη δεν θα κατορθώσει να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 ούτε να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς στενή και δομημένη σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων, αλλά και του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης.

«Η βελτίωση της συμμετοχής των υποεθνικών επιπέδων διακυβέρνησης στην εκπόνηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας και το χρονοδιάγραμμα της επερχόμενης Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ έχει εν προκειμένω ζωτική σημασία. Το έργο των Ρουμάνων συναδέλφων μας που αποσκοπεί στην εφαρμογή της Δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια χρειάζεται να συνεχιστεί, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση της Ενεργειακής Ένωσης στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και, ειδικότερα, στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την εμφύσηση επαρκούς επιπέδου ενεργειακών και κλιματικών φιλοδοξιών σε κάθε ένα από τα σχέδια αυτά. Μόνο μέσω της διεξαγωγής διαρθρωμένου πολυεπίπεδου διαλόγου με τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, αλλά και των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια» , δήλωσε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Markku Markkula στην καταληκτική συνεδρία της Διάσκεψης του Σχεδίου ΣΕΤ.

«Κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, οι δήμοι και οι περιφέρειές μας επιθυμούν να προβάλουν τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται και εφαρμόζονται τα τοπικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Η ΕτΠ έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα με σκοπό να ενθαρρύνει τους πρωτοπόρους από ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την υλοποίηση των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε ο κ. Markkula.

Περισσότερες πληροφορίες:

Με τίτλο «Υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο» , η Διάσκεψη του Σχεδίου ΣΕΤ επικεντρώθηκε στην εξέταση των στρατηγικών που απαιτούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την επιτάχυνση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, καθώς και στην ανάλυση των επί του παρόντος διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων οικονομιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι αξιολόγησαν τις τοπικές προκλήσεις και λύσεις ενόψει της ολοκλήρωσης των διαφόρων ενεργειακών συστημάτων και τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους το σχέδιο ΣΕΤ συμβάλλει στην απαλλαγή των τοπικών οικονομιών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της αξιοποίησης των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Βασική επιδίωξη του εν λόγω σχεδίου είναι η βελτίωση των νέων τεχνολογιών και η μείωση του κόστους μέσω του συντονισμού των εθνικών δράσεων έρευνας και της χρηματοδότησης έργων.

Στον χάρτη πορείας « Ψηφιακή Ευρώπη για όλους », ο οποίος υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz και τον Πρώτο Αντιπρόεδρό της κ. Markku Markkula, η ΕτΠ παρουσιάζει τις προτάσεις της στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

η ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που θα συνδέονται με τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης·

η χρήση διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και της υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικής συνδεσιμότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

η ανάπτυξη περιφερειακών συμμαχιών για τις ψηφιακές δεξιότητες με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης προς αντιστοίχιση με τις ψηφιακές ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων·

η χρήση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να προωθηθεί η εύκολη ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών σε στενή συνεργασία με τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, η βέλτιστη χρήση των ρυθμίσεων συλλογικής προμήθειας και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς διευκόλυνση της συλλογικής προμήθειας·

η δρομολόγηση πρόσκλησης για την επιλογή έξυπνων υποδειγματικών χωριών και περιφερειών σε κάθε κράτος μέλος, σε συνδυασμό με ειδικές δράσεις κατάρτισης και ενσωμάτωσης·

η χρήση νέων ψηφιακών λύσεων σε τοπικό επίπεδο για ένα μόνιμο διάλογο με τους πολίτες σχετικά με θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες·

η παροχή ευρωπαϊκού συστήματος κουπονιών για ελέγχους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 700 δήμους μικρού και μεσαίου μεγέθους, στο πλαίσιο του οποίου εμπειρογνώμονες σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης θα προσφέρουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί 15 ημέρες στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο·

η εισαγωγή μια σειράς ουσιαστικών δεικτών που είναι σε θέση να μετρούν την συντελεσθείσα πρόοδο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η δημοσίευση τακτικής έκθεσης για την κατάσταση της τοπικής/περιφερειακής διάστασης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Η Ψηφιακή Συνέλευση 2019 αποτελεί φόρουμ της ΕΕ που παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα απολογισμού των επιτευγμάτων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ), άντλησης διδαγμάτων και ανταλλαγής απόψεων για τη χάραξη του περιγράμματος μιας μελλοντικής ψηφιακής πολιτικής. Η εν λόγω εκδήλωση, η οποία αποτελεί επίσης εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μετασχηματίζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στη ζωή μας, συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023