Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ: ‎ Τα περιφερειακά κοινοβούλια ξεκινούν πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ρόλου τους στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συντονίσει συζητήσεις στις περιφέρειες σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ( ΕτΠ ) και η Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης ( CALRE ) εγκαινίασαν σήμερα πιλοτικό έργο για την ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές αρμοδιότητες στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία «Συνεισφορά από τις πολιτικές συζητήσεις στα περιφερειακά κοινοβούλια» ξεκίνησε σήμερα κατά τη διάρκεια της 9ης Διάσκεψης για την Επικουρικότητα που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ιταλικής Γερουσίας στη Ρώμη. Τα θέματα των περιφερειακών συζητήσεων που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη θα τροφοδοτήσουν τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ στα πρώτα στάδια της κατάρτισης του ετήσιου Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕτΠ - η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ - θα επιβλέπει την πρωτοβουλία, συγκεντρώνοντας τις συνεισφορές και εξασφαλίζοντας έτσι την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ει δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, με την ΕΕ να ενεργεί μόνον όταν κρίνεται ότι αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό από ό,τι η δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz , που είναι επίσης Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Γερμανόφωνης Κοινότητας του Βελγίου, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για τη συμμετοχή των περιφερειακών κοινοβουλίων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ από τα πρώτα στάδια. Η χρονική στιγμή της πρωτοβουλίας είναι ιδανική, ακριβώς πριν η ΕΕ εγκαινιάσει τη Διάσκεψή της για το Μέλλον της Ευρώπης προκειμένου να επανασυνδεθεί με τους πολίτες της. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο κάθε ενωσιακής νομοθεσίας μέσω της συμμετοχής του κατάλληλου επιπέδου διακυβέρνησης - συμπεριλαμβανομένων των εγγύτερων στους πολίτες επιπέδων: των δήμων και των περιφερειών - καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης πολιτικής για να εξασφαλιστεί ο αντίκτυπός της στην καθημερινή ζωή. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων στα περιφερειακά κοινοβούλια θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεισφέρει στη μελλοντική χάραξη πολιτικής. Δεν πρόκειται για λιγότερη Ευρώπη, αλλά για μια αποτελεσματική Ευρώπη που αποφέρει καρπούς, δίνοντας προτεραιότητα στους πολίτες».

Η Πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας Maria Elisabetta Alberti Casellati κήρυξε την έναρξη της διάσκεψης και τόνισε την επείγουσα ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παράσχουν επαρκείς απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις αποφάσεις της ΕΕ.

Την πρωτοβουλία επιδοκίμασε ο Antonio Tajani , πρόεδρος της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δήλωσε: «Το πιλοτικό έργο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αποσκοπεί στην ισχυρότερη συμμετοχή των περιφερειακών κοινοβουλίων στην ενωσιακή λήψη αποφάσεων. Ο ρόλος των περιφερειών είναι καθοριστικός όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, από τη γεωργία ως τον τουρισμό και από τις μεταφορές ως την υγεία. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι πρέπει να αποτελούν μέρος της προσεχούς Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, την οποία θα συγκαλέσει η Πρόεδρος von der Leyen την επόμενη χρονιά. Μόνο με τη συμμετοχή δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων μπορούμε να φέρουμε τα όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες».

Πρόκειται για μια προτεραιότητα που συμμερίζεται πλήρως η συντονίστρια της Διάσκεψης των Προέδρων Περιφερειακών Συνελεύσεων της Ιταλίας Rosa D'Amelio : «Οι περιφερειακές νομοθετικές συνελεύσεις της Ιταλίας και της Ευρώπης είναι έτοιμες να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους σε μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης που, αν σχεδιαστεί προσεκτικά, μπορεί να αποτελέσει έναν ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, ένα φόρουμ για ένα νέο ξεκίνημα».

Η Barbara Duden, πρόεδρος της επιτροπής CIVEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Αμβούργου, δήλωσε: «Ο κεντρικός ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση μιας ενεργού επικουρικότητας που θα ενισχύει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ είναι ολοένα προφανέστερος - και οι θεσμικοί μας εταίροι αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος σχετικά με το ποια ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα σε ποιο επίπεδο δεν θα αντικατασταθεί από άκαμπτους κανόνες (όπως η αρχή «θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης») που δεν αντανακλούν την πολυπλοκότητα του ζητήματος».

Ο Roberto Ciambetti, Πρόεδρος της περιφερειακής συνέλευσης του Βένετο και αναπληρωτής συντονιστής της Διάσκεψης των Προέδρων Περιφερειακών Συνελεύσεων της Ιταλίας, δήλωσε: «Το μήνυμά μας είναι ότι καμία απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή των περιφερειών και περιφερειακών κοινοβουλίων της Ευρώπης. Εμείς υλοποιούμε το 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να την καταρτίζουμε: αν έτσι προτίθεται η Ένωση να λύσει το πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, κινείται και πάλι στη λάθος κατεύθυνση. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ των δήμων και περιφερειών και των οργάνων της ΕΕ, ωστόσο πρέπει να υπάρξουν ικανές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την πραγματική της συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Η συνεισφορά των περιφερειακών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα τροφοδοτήσει τα πρώτα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Όλα τα περιφερειακά κοινοβούλια της ΕΕ με νομοθετικές αρμοδιότητες είναι ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία επικοινωνώντας με τη γραμματεία της CALRE ( calre2020@parcan.es ) μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020 . Τα κοινοβούλια που θα συμμετάσχουν θα επιλεγούν λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας, ενώ οι συζητήσεις αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Μαΐου 2020.

Η πρωτοβουλία συμπληρώνει το έργο των Περιφερειακών Κόμβων (RegHubs) που εγκαινιάστηκε το 2019 από την ΕτΠ, και στο πλαίσιο του οποίου 36 περιφέρειες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης επιλεγμένου αριθμού ενωσιακών πολιτικών, όπως αυτές για τις δημόσιες συμβάσεις και την ποιότητα του αέρα.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Η Διάσκεψη για την Επικουρικότητα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κάθε δύο χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ώθηση των διοργανικών εργασιών παρακολούθησης της επικουρικότητας και στον πραγματικό διάλογο μεταξύ όλων των εταίρων που συμμετέχουν στη διαδικασία παρακολούθησης της επικουρικότητας. Η εκδήλωση της Ρώμης αποτελεί την ένατη διάσκεψη του είδους αυτού. Κάθε διάσκεψη διεξάγεται σε διαφορετικό κράτος μέλος.

Η επικουρικότητα διασφαλίζει ότι η ΕΕ ενεργεί μόνον όταν η δράση της είναι πιο αποτελεσματική από τη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων. Ζητούμενο είναι η εξασφάλιση ικανής προστιθέμενης αξίας για όλες τις δράσεις της ΕΕ.

Η έννοια της Ενεργού Επικουρικότητας αποτελεί νέο τρόπο εργασίας που οδηγεί την παραδοσιακή προσέγγιση της επικουρικότητας ένα βήμα πιο μπροστά. Ενθαρρύνει όλους τους θεσμικούς, εθνικούς και υποεθνικούς φορείς να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας της ΕΕ καθ' όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου. Η προσέγγιση της ενεργού επικουρικότητας προτάθηκε από την ΕτΠ στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» που συγκροτήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker τον Νοέμβριο του 2017, με πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans. Η έννοια της ενεργού επικουρικότητας υιοθετήθηκε στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τον Οκτώβριο του 2018.

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda

Tηλ. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Τηλ.: +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023