Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Γερμανίδα Καγκελάριος κ. Merkel και η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. von der Leyen θα συζητήσουν επί του θεματολογίου ανάκαμψης από τον κορονοϊό με τους δήμους και τις περιφέρειες  

Η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen θα συζητήσουν σχετικά με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις 12-13 Οκτωβρίου. Η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ θα διεξαγάγει επίσης συζητήσεις με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer και Lilyana Pavlova . Θα διεξαχθούν επίσης συζητήσεις με τέσσερις Επιτρόπους: τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Επίτροπο αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την Elisa Ferreira, Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, τον Paolo Gentiloni, Επίτροπο Οικονομίας και τον Nicolas Schmit, Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η σύνοδος ολομέλειας θα δώσει στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη δυνητική συμβολή της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες ανάκαμψης και να συζητήσουν σχετικά με τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι συζητήσεις θα τροφοδοτηθούν με στοιχεία προερχόμενα από ευρεία έρευνα της ΕτΠ με θέμα τον αντίκτυπο της πανδημίας στην υγεία, τις οικονομίες και τις κοινότητες των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ. Η έρευνα ―το πρώτο Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ― βασίζεται σε παρατηρήσεις οι οποίες συγκεντρώθηκαν μέσω μηχανισμών που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕτΠ, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήχθη από κοινού με τον ΟΟΣΑ σχετικά με τα υποεθνικά δημόσια οικονομικά, καθώς και σε μελέτες οργανισμών της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης την πρώτη δημοσκόπηση από την έναρξη της πανδημίας σχετικά με την εμπιστοσύνη του κοινού στις τοπικές, τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές ανά την ΕΕ, καθώς και με την εμπιστοσύνη στην ίδια την ΕΕ. Οι 26 000 συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση της Kantar ρωτήθηκαν επίσης αν πιστεύουν πως οι δήμοι και οι περιφέρειες διαθέτουν επαρκή επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και εάν όχι σε ποιους τομείς της ζωής θα ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Το πρώτο Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο προβάλλει ορισμένους από τους τομείς στους οποίους η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει τη στήριξή της προς τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες. Αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία διευρύνει τα περιφερειακά κοινωνικοοικονομικά χάσματα και ασκεί τεράστια πίεση στα δημόσια οικονομικά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Η ειδική δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό της ΕτΠ δείχνει πως για τους πολίτες μας, ο καλύτερος τρόπος για να έρθει η ΕΕ πιο κοντά τους και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους πολιτικούς είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης: τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού».

Η παρουσίαση του Ετήσιου Περιφερειακού και Τοπικού Βαρόμετρου (#EURegionalBarometer) συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (#EURegionsWeek), η οποία συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 18η έκδοση της #EURegionsWeek θα εγκαινιαστεί επισήμως από την Επίτροπο Elisa Ferreira και τον Πρόεδρο Απόστολο Τζιτζικώστα στις 12 Οκτωβρίου. Η Επίτροπος κ. Ferreira θα συμμετάσχει επίσης σε διάλογο με τους πολίτες στις 13 Οκτωβρίου.

Φέτος, η #EURegionsWeek θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και θα διεξαχθεί ως επί το πλείστον διαδικτυακά . Παραμένει η μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΕΕ, με 800 εταίρους και πάνω από 9 000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που επιδεικνύουν ιδιαίτερη αριστεία και νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων RegioStars , στις 14 Οκτωβρίου, με πέντε νικητές που θα επιλεγούν από κατάλογο 25 επικρατέστερων υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών (12-14 Οκτωβρίου) της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ, τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν επίσης συστάσεις επί 26 διαφορετικών νομοθετικών κειμένων της ΕΕ, κάθε ένα εκ των οποίων δύναται να συμβάλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ΕΕ.

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

 • 12 Οκτωβρίου, 11.00 : Συζήτηση σχετικά με το Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Αντιπρόεδρο Maroš Šefčovič .
 • 12 Οκτωβρίου, 14.30 : Συζήτηση σχετικά με τη συνοχή και επίσημη έναρξη της 18ης #EURegionsWeek, με την Elisa Ferreira , Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων.
 • 13 Οκτωβρίου, 9.00 : Συζήτηση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία, με τον Frans Timmermans , Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 • 13 Οκτωβρίου, 14.30 : Συζήτηση σχετικά με τη γερμανική Προεδρία με την Angela Merkel , Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
 • 14 Οκτωβρίου, 10.00 : Συζήτηση σχετικά με τα ταμεία και την ανάκαμψη με τον Werner Hoyer , Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την Lilyana Pavlova , Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • 14 Οκτωβρίου, 11.30 : Θέματα της ΕΕ που αφορούν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.
 • 14 Οκτωβρίου, 14.30 : Συζήτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη, με τον Paolo Gentiloni , Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Οικονομίας.
 • 14 Οκτωβρίου, 15.30 : Συζήτηση για κοινωνικές υποθέσεις, με τον Nicolas Schmit , Επίτροπο αρμόδιο για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

 • Η δέσμη μέτρων REACT-EU. Εισηγητής: Mieczyslaw Struk (PL/EPP), περιφερειάρχης Πομερανίας.
 • Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης. Εισηγητής: Christophe Rouillon (FR/PES), δήμαρχος Κουλέν.
 • Διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εισηγητής: Karsten Uno Petersen (DK/PES), περιφερειακός σύμβουλος Νότιας Δανίας.
 • Μηχανισμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Εισηγήτρια: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), περιφερειακή σύμβουλος Νταλάρνα.
 • Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health). Εισηγήτρια: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), πρόεδρος του διαμερισματικού συμβουλίου Φινιστέρ.
 • Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ όσον αφορά την έξυπνη και καινοτόμο οικονομική αλλαγή στις περιφέρειες στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού. Εισηγητής: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), μέλος του επαρχιακού συμβουλίου Φλέβολαντ.
 • Ένας ενισχυμένος μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Εισηγητής: Alberto Cirio (IT/EPP), περιφερειάρχης Πεδεμοντίου.
 • Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις. Εισηγήτρια: Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Κεράβα.
 • Ισότιμες συνθήκες διαβίωσης – Κοινή ευθύνη για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Εισηγητής: Bernd Lange (DE/EPP), μέλος του διαμερισματικού συμβουλίου Γκέρλιτς.
 • Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες. Εισηγητής: Declan McDonnell (IE/EA), δημοτικός σύμβουλος Γκόλγουεϊ.
 • Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Εισηγήτρια: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), επαρχιακή σύμβουλος Νότιας Ολλανδίας.
 • Η στρατηγική της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εισηγητής: Eddy van Hijum (NL/EPP), επαρχιακός σύμβουλος Οφεράισελ.
 • Έκθεση για τους φραγμούς στην ενιαία αγορά και Σχέδιο δράσης για την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Εισηγητής: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), δήμαρχος Μπιαγουίστοκ.
 • Ο περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία και ο αντίκτυπός του στις περιφερειακές πολιτικές τοπικής εμβέλειας. Εισηγητής : Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), γενικός διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Κυβέρνησης Ναβάρας
 • Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Εισηγήτρια: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Λα Ριόχα
 • Προκλήσεις για την τοπική δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια. Εισηγητής: Nikola Dobroslavić (HR/EPP), νομάρχης Ντουμπρόβνικ-Νέρετβα
 • Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Εισηγητής: Rafał Trzaskowski (PL/EPP), δήμαρχος Βαρσοβίας.
 • Ανανέωση του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις. Εισηγητής: Juan Espadas Ceja (ES/PES), δήμαρχος Σεβίλλης.
 • Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 στη 15η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Εισηγητής: Roby Biwer (LU/PES), δημοτικός σύμβουλος Μπετεμπούρ.
 • Προς τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων εντός του μεσογειακού νησιωτικού πλαισίου. Εισηγήτρια: Francina Armengol i Socias (ES/PES), πρόεδρος των Βαλεαρίδων Νήσων.
 • Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Εισηγητής: Tjisse Stelpstra (NL/ECR), επαρχιακός σύμβουλος Ντρέντε.
 • Στρατηγική για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης και μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα. Εισηγητής: Mark Weinmeister (DE/EPP), υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης.
 • Τεχνητή νοημοσύνη – Ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης. Εισηγητής: Guido Rink (NL/PES), δημοτικός σύμβουλος Έμμεν.
 • Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων. Εισηγητής: Jaroslaw Piotr Stawiarski (PL/ECR), περιφερειάρχης Λουμπέλσκιε.
 • Δημογραφικές μεταβολές: προτάσεις για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών τους επιπτώσεων στις περιφέρειες της ΕΕ. Εισηγητής: János Ádám Karácsony (HU/EPP), δημοτικός σύμβουλος Ταϊτότφαλου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Επικοινωνία:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023