Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο Πρόεδρος κ. Τζιτζικώστας και η Επίτροπος κ. Ferreira ζητούν ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων για την επίτευξη δίκαιης ανάκαμψης  

Στις 4 Φεβρουαρίου, οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες και η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira συζήτησαν για τους τρόπους επιτάχυνσης της έναρξης των προγραμμάτων της νέας πολιτικής για τη συνοχή, εξασφάλισης της έγκαιρης υλοποίησής τους και ενσωμάτωσής τους στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης.

Σε απάντηση στην πανδημία COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε πρωτοφανή ποσά για επενδύσεις σε μια δίκαιη, οικολογική και ψηφιακή ανάκαμψη. Το πρόγραμμα React EU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συγκροτούν μια μοναδική εργαλειοθήκη που μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και σε δίκαιη οικολογική και ψηφιακή μετάβαση.

Η απορρόφηση και η εκτέλεση του συνόλου των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων αποτελεί απαιτητική πρόκληση για τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο συγκεντρωτισμός και οι λύσεις από την κορυφή προς τη βάση απειλούν να υπονομεύσουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη. Γι’ αυτό, τα μέλη της ΕτΠ και η Επίτροπος κ. Ferreira ζήτησαν την πλήρη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων σχεδίων ανάκαμψης, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ει δυνατόν καλύτερα οι συνέργειες μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων. «Βιώνουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις όσον αφορά την υλοποίηση και δεν θα επιτύχουμε παρά μόνο αν συνεργαστούμε. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συχνά ωθεί στην υιοθέτηση συγκεντρωτικής διακυβέρνησης της πολιτικής συνοχής και τα προγράμματα δεν συντονίζονται δεόντως με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Γι’ αυτό λοιπόν θα συνεργαστούμε με την Επίτροπο κ. Ferreira με στόχο την επιτάχυνση της έναρξης των νέων προγραμμάτων, τη στήριξη της υλοποίησής τους και την προβολή της προστιθέμενης αξίας και των οφελών της πολιτικής συνοχής για την καθημερινή ζωή των πολιτών» , δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

«Τα επόμενα χρόνια, πολλές περιφέρειες θα δουν τον διπλασιασμό ή και τον τριπλασιασμό της ενωσιακής τους χρηματοδότησης. Υπάρχουν περισσότερα μέσα, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες επενδύσεις από ποτέ και είναι ζωτικής σημασίας να τεθούν στο σύνολό τους στην υπηρεσία ολοκληρωμένων και μελλοντοστραφών εθνικών στρατηγικών που θα ενισχύουν τις κοινές ενωσιακές μας προτεραιότητες. Η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, στην προετοιμασία αυτών των στρατηγικών και των σχεδίων έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας, συνέπειας και εδαφικού αντικτύπου» , δήλωσε η Elisa Ferreira , Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων.

«Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία που παρέχεται στην ΕΕ προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Ο οικολογικός προσανατολισμός της νέας περιόδου προγραμματισμού αποτελεί προτεραιότητα» , δήλωσε ο Vasco Cordeiro , Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος της περιφερειακής συνέλευσης των Αζορών, προσθέτοντας ότι: «η κατάλληλη χρηματοδότηση δεν αρκεί. Χρειάζεται επίσης απλοποίηση και περισσότερος χώρος για επενδύσεις» .

«Όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες προετοιμάζουν με αίσθηση του επείγοντος τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν επί τόπου μετά την έγκριση των κανονισμών για την πολιτική συνοχής τον Νοέμβριο. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, ωστόσο οι τοπικοί και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι είναι προσηλωμένοι στην επιτυχία αυτής της νέας περιόδου προγραμματισμού. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα συμπληρώνει τις προσπάθειές μας. Δεν θα εξασφαλίσουμε συνέπεια και αποδοτικότητα περιφρονώντας τις εδαφικές αρχές» , δήλωσε η Isabelle Boudineau , πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Tηλ. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023