Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Brexit: οι τοπικοί ηγέτες εξετάζουν την ιδέα μιας μακροπεριφέρειας Βορειοδυτικής Ευρώπης για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ  
Οι Βρετανοί εκπρόσωποι συζήτησαν για την ιδέα με ομολόγους τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεδρίαση της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» στο Κλουζ της Ρουμανίας

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποδεικνύονται ικανές να φέρουν ανάπτυξη και να βελτιώσουν τη συνοχή των γειτονικών περιοχών σε χώρες τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Με την υιοθέτηση σχεδίου γνωμοδότησης για τη στρατηγική για το Δούναβη, τα μέλη της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινίασαν προπαρασκευαστικό διάλογο με θέμα την εξασφάλιση στενής συνεργασίας με τις τοπικές αρχές του ΗΒ, μεταξύ άλλων μέσω μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Βόρεια Θάλασσα, σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ.

Η επιτροπή COTER της ΕτΠ συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου στο Κλουζ-Ναπόκα , την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας. Οι τοπικοί ηγέτες αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε γνωμοδότηση με εισηγητή τον Dainis Turlais (LV/ALDE), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Ρίγας.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε στη λεκάνη του Δούναβη δείχνει ότι οι μακροπεριφέρειες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό μέσο εδαφικού συντονισμού από τη βάση, με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία.

«Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, της διαχείριση των φυσικών πόρων, τις στρατηγικές καινοτομίας και πολλές άλλες πτυχές της ζωής των τοπικών κοινοτήτων που συμμετέχουν», επεσήμανε ο εισηγητής, προσθέτοντας ότι «απαιτείται ισχυρότερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, με καλύτερη ολοκλήρωση των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων και ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Εξετάζοντας τρόπους βελτίωσης του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, τα μέλη της COTER όρισαν το δίκτυο εθνικών αρχών που υλοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλτικής ως πρότυπο προς αναπαραγωγή σε άλλες τομεακές πολιτικές και γεωγραφικές περιοχές.

Όσον αφορά την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη μετά το Brexit, το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στις μελλοντικές σχέσεις ΗΒ-ΕΕ, παρέχοντας σημαντικό μέσο εξασφάλισης βιώσιμου κοινού προγραμματισμού, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δήμων και των περιφερειών του ΗΒ και της ΕΕ.

Το σημείο επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΗΒ στην ΕτΠ Albert Bore (UK/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Μπέρμιγχαμ.

Ο κ. Bore δήλωσε: «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι η μελλοντική σχέση μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ θα μπορεί να βασίζεται σε ισχυρή εδαφική διάσταση και να αξιοποιεί τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία, για την εξασφάλιση στενής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Ένα οικονομικό φόρουμ και μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Βορειοδυτική Ευρώπη συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διαθέσιμες επιλογές».

Οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία που αποκτήθηκε από το τρέχον πρόγραμμα για τη Βορειοδυτική Ευρώπη , το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg, ένα από τα κύρια μέσα της ΕΕ για την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας, και περιλαμβάνει το ΗΒ, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία.

Το σχέδιο γνωμοδότηση θα ψηφιστεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 25 Ιουνίου.

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda : Τηλ. +32 22822461, Κινητό +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner : Τηλ. +32 22822429, Κινητό +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
01.12.2022