Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Brexit: Αντιμέτωπες με τις αβεβαιότητες, οι περιφέρειες και οι πόλεις προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο  
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Barnier και ο Πρόεδρος της ΕτΠ Lambertz καλούν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να προετοιμαστούν για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ να εντείνουν τις προετοιμασίες τους για κάθε ενδεχόμενη έκβαση των συνομιλιών για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η έκκληση του κ. Michel Barnier επαναλήφθηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μόλις πριν από την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με παράταση στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Απευθυνόμενοι στους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες από την ΕΕ στις 14 Μαρτίου, ενόσω το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμαζόταν να ψηφίσει την παράταση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ο κ. Barnier δήλωσε: «Η ΕΕ έκανε ό, τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσει στη θετική έκβαση της συμφωνίας αποχώρησης. Το αδιέξοδο μπορεί να λυθεί μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προετοιμασίες μας για το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία είναι πλέον σημαντικότερες από ποτέ. Ωστόσο, αντλήσαμε σημαντικά διδάγματα: πρώτον, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να αφουγκράζεται τους πολίτες και, δεύτερον, για ένα επιτυχημένο μέλλον όλοι στην ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν. Διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι εφικτό.»

Ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών , δήλωσε: «Οι περιφέρειες και οι πόλεις σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής για τη διαχείριση των επιπτώσεων στον πληθυσμό τους και στις οικονομίες τους, παρά την ψήφο υπέρ της παράτασης από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κόστος θα ποικίλλει σημαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά οι επιπτώσεις μιας χαοτικής διαταραχής σε δεκαετίες κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων θα μπορούσαν να είναι κολοσσιαίες. Χαιρετίζουμε την απόφαση του κ. Barnier να έρθει στην ΕτΠ στην κρίσιμη αυτή στιγμή της διαδικασίας για το Brexit. Είναι σαφές ότι οι προκλήσεις εξαιτίας του Brexit μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συλλογική προσπάθεια όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στην ΕΕ. Για μας είναι σαφές: η αλληλεγγύη είναι καλύτερη από τη μοναχική πορεία, και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ΕΕ θα είναι κάτι περισσότερο από μια οικονομία της αγοράς και ότι θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.»

Πλαίσιο

Ο κ. Barnier και ο Πρόεδρος κ. Lambertz έλαβαν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων , στην οποία συμμετείχαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και εκατό άλλοι εκλεγμένοι πολιτικοί για να συζητήσουν τον τρόπο ανανέωσης της ΕΕ. Η διήμερη σύνοδος κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Μαρτίου στο Βουκουρέστι, κατέληξε σε μια δήλωση που θα αποσταλεί στους ηγέτες της ΕΕ ώστε να την εξετάσουν στη συνάντησή τους στις 9 Μαΐου στο Sibiu, έτσι ώστε να επανακαθοριστεί η δέσμευσή τους σε μια ΕΕ πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική.

Η ΕτΠ έχει υιοθετήσει δύο ψηφίσματα σχετικά με το Brexit ( Μάρτιος 2017 και Μάιος 2018 ) στα οποία τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η ύψωση συνοριακών φυλακίων στη νήσο της Ιρλανδίας, να προστατευθούν τα δικαιώματα των πολιτών και να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν θα αφεθούν αβοήθητες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του Brexit. Η ΕτΠ στηρίζει μια μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που θα επιτρέπει τη στενή συνεργασία με περιφέρειες, δήμους, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Κατά την προετοιμασία της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η ΕτΠ μετέφερε τις ανησυχίες των περιφερειών και των πόλεων στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, συνεργάστηκε με ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημιούργησε εσωτερική πολιτική πλατφόρμα για τα μέλη της (διακομματική ομάδα για το Brexit). Για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, προέβη σε χαρτογράφηση των ανησυχιών των μελών της ΕτΠ και, μαζί με την Eurochambres, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες και τις προετοιμασίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εμπορικών επιμελητηρίων· επίσης, ανέθεσε εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του Brexit σε συγκεκριμένες περιφέρειες και κλάδους.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023