Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η γαλάζια οικονομία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες: μια πύλη προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση  
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας κ. Marie-Louise Coleiro Preca και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Karmenu Vella θα συναντήσουν εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στο νησί Γκόζο της Μάλτας

Τα μέλη της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν στο Γκόζο με τη γαλάζια οικονομία κορυφαίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με κύκλο εργασιών 566 δισ. ευρώ, η γαλάζια οικονομία της ΕΕ παράγει το 1,3 % του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί 3,5 εκατομμύρια άτομα ( πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018 ). Τα πρόσθετα κύρια σημεία που συζητήθηκαν στο Γκόζο περιλαμβάνουν τη συνεργασία πέραν των εθνικών συνόρων για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών βιομηχανιών. Με τη συμμετοχή άνω των εκατό εκπροσώπων, τη διάσκεψη και τη συνεδρίαση της επιτροπής ΝΑΤ διοργάνωσε ο κ. Samuel Azzopardi (MT/EPP), περιφερειάρχης Γκόζο και δήμαρχος της πρωτεύουσας του νησιού Βικτώριας.

Ανοίγοντας τη διάσκεψη με τίτλο « Βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας » στο Γκόζο, ο πρόεδρος της επιτροπής NAT κ. Ossi Martikainen (FI/ALDE) δήλωσε τα εξής: «Η γαλάζια οικονομία είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας για την επιτροπή "Φυσικοί πόροι" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Έχει μεγάλες και κοινωνικοοικονομικές δυνατότητες, όχι μόνο για τις παράκτιες και τις θαλάσσιες περιοχές, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από παραδοσιακούς τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές σε πιο καινοτόμες, όπως η γαλάζια βιοτεχνολογία και η ωκεάνια ενέργεια, πιστεύουμε ότι ένα κοινό ενωσιακό θεματολόγιο είναι ζητούμενο ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας και τη μετατροπή του σε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας που είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες.»

Κατά τη διάσκεψη, ο κ. Samuel Azzopardi (MT/EPP), πρόεδρος της περιφέρειας του Gozo και ο δήμαρχος Βικτώριας, δήλωσε: «Η γαλάζια οικονομία αποτελεί εφαλτήριο για τον συνδυασμό της χρήσης των θαλάσσιων πόρων με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις κοινότητές μας. Υποστηρίζουμε το όραμα της ΕτΠ για την ανάδειξη της γαλάζιας οικονομίας ως αναπόσπαστου —και όχι απλώς περιφερειακού— μέρους της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προεξάρχουσα πολιτική προτεραιότητα του Γκόζο. Το νησί μας έχει ήδη θετικό ισοζύγιο στο ενεργειακό δίκτυο της Μάλτας και έως το έτος 2020 φιλοδοξούμε να έχουμε αναδειχθεί σε οικολογικό νησί» (σημειωτέον ότι η οικολογική στρατηγική του Γκόζο ξεκίνησε το 2009).  

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας κ. Marie-Louise Coleiro Preca επισήμανε τα ακόλουθα: «Οι πολιτικές μας πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις με σκοπό την προστασία της μεγάλης βιοποικιλότητας της Μεσογείου, παρέχοντας ταυτόχρονα στους πολίτες μας νέες δυνατότητες εισοδήματος. Κατά μέσο όρο, η γαλάζια οικονομία έχει αυξηθεί περισσότερο από τις εθνικές οικονομίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταθερά και είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να έχουμε διπλασιάσει τον όγκο της μέχρι το 2030.»

Η Μάλτα συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων κρατών μελών της ΕΕ ως προς τη συνεισφορά της γαλάζιας οικονομίας στο ΑΕγχΠ (4,7%). Η γαλάζια οικονομία της Μάλτας απασχολεί περίπου 10.400 άτομα και παράγει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 406 εκατ. ευρώ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Υπάρχει ακόμη μεγάλο επενδυτικό χάσμα, το οποίο μόνο ειδικά κονδύλια υπέρ της γαλάζιας οικονομίας μπορούν να καλύψουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την προσέλκυση επενδυτών. Προετοιμάζουμε μια επενδυτική βάση για τη γαλάζια οικονομία, η οποία ήδη συγκεντρώνει 600 προ-εμπορικές επιχειρήσεις με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, επ’ ευκαιρία της "Ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα" τον Μάιο στη Λισαβόνα, θα προβούμε στον εγκαινιασμό μιας υπηρεσίας επενδυτικής υποστήριξης νεοφυών καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας.»

Η γαλάζια οικονομία εμπερικλείει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και περιλαμβάνει τομείς όπως η αλιεία, η ναυπηγική βιομηχανία, ο παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια βιοτεχνολογία, καθώς και η υπεράκτια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη του 14ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ .

Κατά την 23η συνεδρίαση της επιτροπής ΝΑΤ, τα μέλη της ενέκριναν το σχέδιο γνωμοδότησης με εισηγητή τον κ. Roberto Ciambetti (IT/ECR) και θέμα « Διασυνοριακή διάσταση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών ». Εν προκειμένω, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο σημείωσε τα εξής: «Πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές έτσι ώστε να επιδείξουμε υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες μας. Πρέπει να χαρτογραφούμε και να εκτιμούμε καλύτερα τους κινδύνους και παράλληλα πρέπει να επενδύουμε σε ομάδες ειδικών, πανεπιστημιακά μαθήματα και στην εκπαίδευση υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης.»  Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη υιοθέτησαν το σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο « Ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ναυτιλιακών βιομηχανιών » Ο εισηγητής κ. Christophe Clergeau (FR/PES), περιφερειακός σύμβουλος Πεΐ-ντε-λα-Λουάρ , παρατήρησε τα ακόλουθα: «Πρέπει η γαλάζια οικονομία να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της επόμενης σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές βιώσιμες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στον ναυτιλιακό κλάδο εάν οι ενωσιακές πολιτικές συνδυάζουν τη φιλοδοξία της ναυτιλίας, τη βιομηχανική πολιτική και την προσήλωση στον στόχο του οικολογικού μετασχηματισμού. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να βασιστούμε στα οικοσυστήματα των κύριων ναυτιλιακών περιφερειών της Ευρώπης, να χρηματοδοτηθούν η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, να υποστηριχθούν οι παραδοσιακές μορφές αλιείας και ναυπήγησης και να προαχθούν νέες τεχνολογίες όπως η ανανεώσιμες πηγές θαλάσσιας ενέργειας και οι επιχειρήσεις με οικολογικό χαρακτήρα από τον κλάδο της γαλάζιας οικονομίας». Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη ενέκριναν επίσης σχέδιο γνωμοδότησης με εισηγητή τον κ. Uno Silberg (EE/EA) και τίτλο « Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ». Ο δημοτικός σύμβουλος Κόσε επισήμανε: «Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν καταστροφικές μακροπρόθεσμες συνέπειες όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για την πανίδα και τη χλωρίδα. Ενώ η παρουσία τους είναι ευρέως διαδεδομένη, υπάρχει πολύ μικρή ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν. Πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν περαιτέρω και να ληφθούν συντονισμένα μέτρα σε όλα τα επίπεδα με πρωταρχικό μέλημα τη δημόσια υγεία, χωρίς να παραγνωρίζεται το συμφέρον των καταναλωτών και της βιομηχανίας.» Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

Η συντελεσθείσα πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ με εισηγητή κ. Ossi Martikainen (FI/ALDE), πρόεδρο της επιτροπής NAT και τοπικό συμβούλιο Λάπινλαχτι.

Ενεργός και υγιής γήρανση , με εισηγήτρια την κ. Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), μέλος του συμβουλίου της κομητείας Ντάλαρνα.

Η γεωργοποιμενική κτηνοτροφία , με εισηγητή τον κ. Jacques Blanc (FR/EPP), δήμαρχος Λα Κανούργκ.

Οι φωτογραφίες της 23ης συνεδρίασης της επιτροπής ΝΑΤ και της διάσκεψης είναι διαθέσιμες εδώ .

Πλαίσιο : Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε την ετήσια έκθεση οικονομικής προόδου για τη γαλάζια οικονομία του 2018

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023