Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν «φάρους αλληλεγγύης, προόδου και ελπίδας» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης  

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro τονίζει πως οι κοινωνικές ανισότητες, η ενεργειακή φτώχεια και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την κινητοποίηση των τοπικών και των περιφερειακών φορέων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις –από τις επιπτώσεις του πολέμου κατά της Ουκρανίας μέχρι την κλιματική και την ενεργειακή κρίση–, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro επεσήμανε το θεμελιώδες έργο που επιτελείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής συνοχής, μέσω της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος κ. Cordeiro απηύθυνε την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συμπίπτει με την δημοσίευση της Ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση περιλαμβάνει το ετήσιο Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, μια πανευρωπαϊκή έρευνα μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το πώς βλέπουν το μέλλον της Ευρώπης και πώς αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες κρίσεις. 

Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και η υπαρξιακή απειλή της κλιματικής κρίσης θέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό πρωτόγνωρη πίεση. Η Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 αναδεικνύει πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες παραμένουν στην εμπροσθοφυλακή απέναντι σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος κ. Cordeiro δήλωσε: «Η κατάσταση των δήμων και των περιφερειών δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με την κατάσταση της ζωής των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, με όλη την πολυμορφία της, όπως και η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως και ολοκληρωμένα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των δήμων και των περιφερειών της. Οι ιστορίες από όλη την Ευρώπη παρέχουν ισχυρή μαρτυρία ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν φάρους αλληλεγγύης, προόδου και ελπίδας, φάρους των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών».

Η Έκθεση περιέχει επίσης σειρά συστάσεων πολιτικής για τους Ευρωπαίους νομοθέτες σε βασικούς φακέλους, όπως η ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, τα μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων αρχών στην ενεργειακή κρίση ή η προετοιμασία του διαλόγου για το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Επί της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος κ. Cordeiro πρόσθεσε: «Πρέπει να διατεθεί ειδική θέση του προϋπολογισμού για την τοπική και περιφερειακή συνεργασία στις προσπάθειες ανασυγκρότησης. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρότασή μου ενόψει της Διάσκεψης του Βερολίνου για την Ανασυγκρότηση».

Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, τόνισε πως «οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να στηριχθούν στις προσπάθειες ενεργειακής εξοικονόμησής τους και εμείς θα πράξουμε το καθήκον μας».

Αναφορικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, ο Πρόεδρος κ. Cordeiro ανακοίνωσε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα εργαστεί για την εξασφάλιση ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα ενσωματώνουν την αρχή της μη υπονόμευσης της συνοχής, που θέσπισε η Επίτροπος Elisa Ferreira πριν από λίγους μήνες».

Η Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 τροφοδότησε πολιτικό ψήφισμα, επί του οποίου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα ψηφίσουν στις 12 Οκτωβρίου, και το οποίο θα διαβιβαστεί στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνδεσμοι:

Ομιλία του Προέδρου της ΕτΠ Vasco Alves Cordeiro

Βίντεο της συζήτησης

Φωτογραφίες της συζήτησης

Ευρήματα της Ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών:

Ενημερωτικό δελτίο της Ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 – κύρια ευρήματα

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022 – πλήρης έκθεση

Ετήσιο περιφερειακό και τοπικό Βαρόμετρο – δημοσκόπηση (συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων ανά χώρα)

Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο:

Το Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, μια έρευνα μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ που συμπληρώνει την Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών το 2022, ανατέθηκε προς εκπόνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στην IPSOS. Η δημοσκόπηση διερευνά τις απόψεις τους σχετικά με τη στήριξη στην Ουκρανία, τη συμμετοχή των υποεθνικών αρχών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, τον αντίκτυπο του πολέμου στους στόχους πολιτικής της ΕΕ και το ρόλο του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi – Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Τηλ.: +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – Υπεύθυνη Τύπου

Τηλ.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023