Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Κεντρική Μακεδονία, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας κερδίζουν το βραβείο για τις καλύτερες επιχειρηματικές στρατηγικές  

Μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος, η Κεντρική Μακεδονία, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας έπεισαν την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με τις εξαιρετικές τους στρατηγικές και την προσήλωσή τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στις επικράτειές τους.

 

 

«Μέσω του σήματος ΕΕΠ θέλουμε να δείξουμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ παραμένουν πιστές στην περιοχή τους. Στηρίζοντας τις ΜΜΕ μπορούμε να ενισχύσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των δήμων και των περιφερειών μας», ανέφερε ο Karl-Heinz Lambertz , νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

 

Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα

Η περιοχή της Μακεδονίας εξακολουθεί να βιώνει τον απόηχο της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μείωση του ΑΕγχΠ κατά σχεδόν 30%. Με σύνθημα «Σκέψου έξυπνα - Δράσε γρήγορα», η στρατηγική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μέσω της ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ, της αντιμετώπισης της έλλειψης χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω πλατφόρμας στρατηγικής χρηματοδότησης, της καλλιέργειας της καινοτομίας και της στήριξης της συμμετοχής των επιχειρηματιών σε ενωσιακές δράσεις και συμπράξεις σε όλον τον κόσμο. Αυτό κρίθηκε καθοριστικής σημασίας για την κριτική επιτροπή ΕΕΠ, καθώς οι πόροι της περιφέρειας είναι περιορισμένοι και η κρίση απαιτεί μέτρα γρήγορης ανακούφισης.

 

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Το βραβείο της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης, που απονέμεται απόψε στην Κεντρική Μακεδονία, αποτελεί ταυτόχρονα: επιβράβευση για όσα σχεδιάσαμε και πετύχαμε ως τώρα, αλλά και ισχυρό κίνητρο, για τα επόμενα βήματα που έχουμε μπροστά μας. Είναι επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά που κάνουμε και με την οποία καταφέραμε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι η Πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και η μία από τις πέντε Περιφέρειες σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, το 2016, που απορρόφησε τόσο σύντομα και τόσο αποτελεσματικά πόρους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια της νέας περιόδου 2014 – 2020», είπε ο Apostolos Tzitzikostas , Επικεφαλής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οι υπόλοιποι νικητές

Η στρατηγική της Περιφέρειας του Παρισιού αποσκοπεί στην πλήρη κεφαλαιοποίηση της ζωτικότητας, της πολυμορφίας και του επιχειρηματικού δυναμικού της περιφέρειας προκειμένου η οικονομία της να καταστεί πιο ανταγωνιστική και καινοτόμος. Εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς όπως η αεροναυπηγική, οι ΤΠΕ και η καινοτομία στην υγεία, η στρατηγική αξιοποιεί την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική #Leader 2017-2020 με την οποία η περιφέρεια Ιλ-Ντε-Φρανς επιδιώκει να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιφέρεια για την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως το 2020 και πρωτοπόρος έξυπνη περιφέρεια που θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής μετάβασης.

 

Η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας χαράσσει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική που ανταποκρίνεται στην απειλή που συνιστά το Μπρέξιτ για την περιοχή, η οποία περιέχει 90% της μεθορίου, μήκους 500 χλμ., της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το σχέδιο δράσης βασίζεται στις 10 αρχές της Small Business Act της ΕΕ, εντοπίζοντας τις ελάχιστες εναπομείνασες ελλείψεις και παραθέτοντας βήματα, στόχους και παραδοτέα αποτελέσματα για το έτος ΕΕΠ 2018. Περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις, όπως η αξιοποίηση του Εθνικού Πρωταθλήματος Άροσης- της μεγαλύτερης αγροτικής έκθεσης στην Ευρώπη - για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, ή τη στόχευση των απόδημων Ιρλανδών μέσω εκστρατείας ευαισθητοποίησης στον περιφερειακό αερολιμένα.

 

Βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018»

Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει τρεις περιοχές της ΕΕ με εξαιρετικές και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και υποσχόμενο σχέδιο λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα συγκεκριμένο έτος.

 

Η εφαρμογή των περιφερειακών στρατηγικών που θα βραβευθούν θα αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 εκ μέρους της κριτικής επιτροπής του βραβείου ΕΕΠ, η οποία αποτελείται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους οργάνων της ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους και αυτοδιοικητικές ενώσεις. Μετά το πέρας του έτους βράβευσης, η κριτική επιτροπή επισκέπτεται τις βραβευθείσες περιοχές για να εξακριβώσει την πρόοδο που συντελέστηκε και να τους παράσχει μια αντικειμενική γνώμη για τις πολιτικές τους. Τα κύρια αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των νικητριών ΕΕΠ του 2018 θα κοινοποιηθούν και θα συζητηθούν επίσης μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, μέσω του δικτύου των ΕΕΠ.

 

Φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στο Flickr

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Carmen Schmidle

Τηλ.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

 

Κοινοποίηση :