Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί στις Βρυξέλλες: Υποβάλετε τώρα υποψηφιότητα για να γίνετε μέλος του RegHub 2.0  

​​​Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί στις Βρυξέλλες:

Υποβάλετε τώρα υποψηφιότητα για να γίνετε μέλος του RegHub 2.0

​Τι είναι το #RegHub;

Το Δίκτυο περιφερειακών κόμβων (RegHub) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι δίκτυο ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών που αξιολογεί την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Εγκαινιάστηκε το 2018 και σήμερα έχει 36 μέλη.

Το δίκτυο αποτελείται από περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους αξιωματούχους («σημεία επαφής») που συλλέγουν τεχνική ανατροφοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την «επιτόπια» εμπειρία υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ.

Το RegHub συλλέγει αυτές τις πληροφορίες από τα σημεία επαφής μέσω στοχευμένων διαβουλεύσεων που μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της Ε. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις συνεισφορές τους στη μητρική τους γλώσσα. Το εκάστοτε σημείο επαφής συγκεντρώνει εν συνεχεία τις πληροφορίες που συνέλεξε σε «εκθέσεις εφαρμογής», με τις οποίες η ΕτΠ εμπλουτίζει τις διάφορες αξιολογήσεις των πολιτικών της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο προσθέτει την τοπική και περιφερειακή οπτική στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ και διευρύνει τη βάση τεκμηρίωσής της.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του RegHub 2.0 και τι πρέπει να κάνει;

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η ΕτΠ εγκαινίασε την πιλοτική φάση του RegHub. Μετά από τη θετική αξιολόγηση της απόδοσης του RegHub, η ΕτΠ εγκαινιάζει πλέον την κύρια φάση του δικτύου (RegHub 2.0) και δημοσίευσε σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

Κάθε τοπική και περιφερειακή αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για να γίνει μέλος του δικτύου RegHub. Δεν είναι απαραίτητο η αιτούσα τοπική ή περιφερειακή αρχή να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Ένας περιφερειακός κόμβος θα κληθεί να ορίσει ειδικό «σημείο επαφής» για το RegHub. Αυτό το σημείο επαφής πρέπει να είναι κατάλληλο και έμπειρο μέλος του προσωπικού τοπικής ή περιφερειακής αρχής που θα εδρεύει στην επικράτεια του κόμβου. Πρέπει επίσης να έχει καλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής στον προφορικό και τον γραπτό λόγο και να διαθέτει εξουσιοδότηση και εντολή από τη διοίκηση στην οποία υπάγεται προκειμένου να:

  • λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του RegHub (δια ζώσης ή εικονικές)
  • συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις του RegHub
  • συλλέγει αποκρίσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς για κάθε διαβούλευση του RegHub
  • ενεργεί ως σημείο επαφής για τα συναφή ιδρύματα και οργανισμούς της επικράτειάς του που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες δήμοι και περιφέρειες χρηματοδοτούν όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τον περιφερειακό τους κόμβο, με εξαίρεση τη συμμετοχή του σημείου επαφής του κόμβου σε δια ζώσης συνεδριάσεις του δικτύου. Τα έξοδα ταξιδίου που σχετίζονται με τις δια ζώσης συνεδριάσεις επιστρέφονται σύμφωνα με τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μελών του RegHub 2.0 θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

  • τις επιδόσεις κατά την πιλοτική φάση (αφορά μόνο τα τρέχοντα μέλη του RegHub)·
  • το ενδιαφέρον και την ικανότητα συμβολής των υποψηφίων·
  • την πολυμορφία των μελών όσον αφορά το θεσμικό ρόλο και τις νομοθετικές εξουσίες, καθώς και τον πληθυσμό, το μέγεθος, τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά·
  • την ικανοποιητική γεωγραφική ισορροπία των μελών ανά την ΕΕ.

Γιατί να δηλώσει συμμετοχή ο δήμος ή η περιφέρειά μου;

Οι περιφερειακοί κόμβοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση ως πηγές πρωτογενούς εμπειρίας χρηστών για τις αξιολογήσεις πολιτικών της ΕΕ. Επιπλέον, οι κόμβοι θα αποτελέσουν επίσης μέρος της υποομάδας RegHub στην νέα πλατφόρμα Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχουν έτσι ακόμα μεγαλύτερο και πιο άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της νομοθεσίας.

​​​​​

Πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο δήμος ή η περιφέρειά μου;​

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης στα αγγλικά, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση RegHub@cor.europa.eu.


Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023